Aktualności wydziałowe

grudzień 03, 2018

Narodowa Wystawa Rolnicza

in Aktualności

by Super User

W dniach 30.11.-02.12.2018 roku miało miejsce wielkie święto polskiego rolnictwa i polskiej wsi. W Poznaniu…
listopad 30, 2018

dr inż. Piotr Prus gościem programu "Z pierwszej ręki”

in Aktualności

by Super User

W dniu 29 listopada 2018r. dr inż. Piotr Prus był gościem w programie "Z pierwszej…
listopad 26, 2018

Złoty medal dla wynalazku UTP na Targach INOVA CROATIA 2018

in Aktualności

by Super User

W dniu 17 listopada 2018 zakończyła się 43. edycja Międzynarodowych Targów Wynalazczości INOVA CROATIA, organizowana…
lipiec 05, 2018

AGRO-TECH Minikowo

in Aktualności

by Super User

W dniach 30.06-01.07.2018 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich brał czynny udział w Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych…
marzec 14, 2018

Staż? i Pracę Masz! - program stażowy dla studentów UTP

in Aktualności

by Super User

STAŻ? I PRACĘ MASZ! –program stażowy dedykowany studentom 7 kierunków Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. PO…
czerwiec 12, 2017

Bezpieczna żywność - Nowe programy kształcenia na UTP

in Aktualności

by Super User

Uwaga Studenci zainteresowani kontynuowaniem edukacji na II stopniu Technologii Żywności i Żywienia Człowieka Wydział Rolnictwa…

Blisko 50 lat tradycji

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii szczyci się ponad 45 letnią historią jednostki naukowej.  Wydział posiada prawa kształcenia akademickiego w dziedzinie nauk rolniczych, w dwóch dyscyplinach: agronomia oraz ochrona i kształtowanie środowiska, które obejmują wiedzę o środowisku przyrodniczym, gospodarce przestrzennej obszarów wiejskich oraz przetwórstwie rolno-spożywczym. Oferujemy kształcenie na wszystkich stopniach studiów tj. inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia od 1975 roku, a od 1986 roku także prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w tej dyscyplinie. Jako jedyny Wydział na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym posiada również od 2003 roku drugie prawo do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.
Działalność naukowa dostosowana jest do potrzeb regionu i odnosi się do agroekologicznych i ekonomicznych uwarunkowań związanych z produkcją rośliną i zwierzęcą. Pracownicy Wydziału mają możliwość wykonywania badań w laboratoriach zaopatrzonych w nowoczesne urządzenia oraz sprzęt badawczy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (II Etap Regionalnego Centrum Innowacyjności). Wydział bierze udział w wielu programach i projektach innowacyjnych w ramach współpracy z gospodarką: Połączeni Wiedzą Więcej Kujawsko-Pomorskie (razemdlabiznesu.pl), badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzone są na szeroką skalę działania na rzecz komercjalizacji wyników badań przy współpracy z wieloma przedsiębiorstwami z regionu i kraju.

Wydział organizuje i bierze aktywny udział w wielu inicjatywach promujących ofertę dydaktyczną. Do najważniejszych wydarzeń należy organizowana od wielu lat Konferencja Biotechnologiczna pt. „Biotechnologia dziś na UTP jutro w regionie Kujawsko-Pomorskim”, na której prezentowany jest dorobek naukowy absolwentów kierunku Biotechnologia naszego Wydziału oraz magistrantów UKW i CM z Bydgoszczy. Nasz Wydział jest również współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika”, który adresowany jest do uczniów ponadgimnazjalnych szkół o profilu rolniczym. W ramach współpracy z wieloma szkołami ponadgimnazjalnymi z regionu prowadzimy interesujące wykłady dotyczące działalności naukowej naszego Wydziału. W ofercie proponujemy również zajęcia audytoryjne i laboratoryjne oraz zwiedzanie zaplecza naukowo-dydaktycznego Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Z prowadzonych systematyczne badań nad losami absolwentów wynika, że blisko połowa z nich sprawuje funkcje kierownicze, 80% jest zadowolonych z aktualnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska. Badania te potwierdzają dużą wszechstronność kształcenia na naszym Wydziale, przygotowującego absolwenta do aktywnego podejmowania różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych, edukacyjnych i społecznych.

Zapraszamy! Studiuj i rozwijaj się z nami!
Konkurs Indeks dla rolnika
Acta
Ejpau
PTA