Aktualności wydziałowe

marzec 29, 2020

Wykaz zajęć prowadzonych w formie zdalnej

in Aktualności

by Super User

Wykaz zajęć prowadzonych w formie zdalnej - załącznik.
marzec 28, 2020

Uwaga studenci!

in Aktualności

by Super User

Uwaga studenci ! Informujemy, że do 10 kwietnia br. Dziekanat pracuje w formie dyżurów w…
marzec 27, 2020

Rekrutacja na studia II stopnia na semestr letni w r.a. 2019/2020

in Aktualności

by Super User

Ważny komunikatdla kandydatów na studia II stopnia - nabór na s. letni 2019/2020 Informujemy, że…
marzec 27, 2020

Rekrutacja do EIT Food RIS Fellowships 2020 już wystartowała!

in Aktualności

by Super User

Rekrutacja do EIT Food RIS Fellowships 2020 już wystartowała! Rozwiń swój talent pracując z największymi…
marzec 23, 2020

Pomoc finansowa dla studentów UTP

in Aktualności

by Super User

W wyniku zamknięcia miejsc pracy wiele osób straciło źródło utrzymania i znalazło się w trudnej…
marzec 21, 2020

Zmiany terminu płatności oraz wysokości opłaty za zakwaterowanie w DS

in Aktualności

by Super User

Szanowni Studenci W dniu dzisiejszym podjęta została decyzja o zmianie terminu płatności za zakwaterowanie w…

Blisko 50 lat tradycji

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii szczyci się ponad 45 letnią historią jednostki naukowej.  Wydział posiada prawa kształcenia akademickiego w dziedzinie nauk rolniczych, w dwóch dyscyplinach: agronomia oraz ochrona i kształtowanie środowiska, które obejmują wiedzę o środowisku przyrodniczym, gospodarce przestrzennej obszarów wiejskich oraz przetwórstwie rolno-spożywczym. Oferujemy kształcenie na wszystkich stopniach studiów tj. inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia od 1975 roku, a od 1986 roku także prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w tej dyscyplinie. Jako jedyny Wydział na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym posiada również od 2003 roku drugie prawo do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.
Działalność naukowa dostosowana jest do potrzeb regionu i odnosi się do agroekologicznych i ekonomicznych uwarunkowań związanych z produkcją rośliną i zwierzęcą. Pracownicy Wydziału mają możliwość wykonywania badań w laboratoriach zaopatrzonych w nowoczesne urządzenia oraz sprzęt badawczy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (II Etap Regionalnego Centrum Innowacyjności). Wydział bierze udział w wielu programach i projektach innowacyjnych w ramach współpracy z gospodarką: Połączeni Wiedzą Więcej Kujawsko-Pomorskie (razemdlabiznesu.pl), badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzone są na szeroką skalę działania na rzecz komercjalizacji wyników badań przy współpracy z wieloma przedsiębiorstwami z regionu i kraju.

Wydział organizuje i bierze aktywny udział w wielu inicjatywach promujących ofertę dydaktyczną. Do najważniejszych wydarzeń należy organizowana od wielu lat Konferencja Biotechnologiczna pt. „Biotechnologia dziś na UTP jutro w regionie Kujawsko-Pomorskim”, na której prezentowany jest dorobek naukowy absolwentów kierunku Biotechnologia naszego Wydziału oraz magistrantów UKW i CM z Bydgoszczy. Nasz Wydział jest również współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika”, który adresowany jest do uczniów ponadgimnazjalnych szkół o profilu rolniczym. W ramach współpracy z wieloma szkołami ponadgimnazjalnymi z regionu prowadzimy interesujące wykłady dotyczące działalności naukowej naszego Wydziału. W ofercie proponujemy również zajęcia audytoryjne i laboratoryjne oraz zwiedzanie zaplecza naukowo-dydaktycznego Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Z prowadzonych systematyczne badań nad losami absolwentów wynika, że blisko połowa z nich sprawuje funkcje kierownicze, 80% jest zadowolonych z aktualnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska. Badania te potwierdzają dużą wszechstronność kształcenia na naszym Wydziale, przygotowującego absolwenta do aktywnego podejmowania różnorodnych przedsięwzięć gospodarczych, edukacyjnych i społecznych.

Zapraszamy! Studiuj i rozwijaj się z nami!
Zapraszamy na studia II stopnia
Konkurs Indeks dla rolnika
PTA
Ejpau
Acta