Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Wszystkie kierunki studiów na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii posiadają pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Adres:
ul. Bernardyńska 6/8
85-029 Bydgoszcz

tel.: (52) 374 9540
dzwr@utp.edu.pl


Prezentacja WRiB
Prezentacja WRiB
PowerPoint

Informacje dotyczące kierunków studiów i ich specjalności, wykazy i opisy przedmiotów na poszczególnych kierunkach dostępne są na stronie internetowej: www.usosweb.utp.edu.pl

W bieżącym roku WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII UTP w Bydgoszczy obchodzi swoje 45-lecie. Z tej okazji pragniemy zaprosić na uroczysty

ZJAZD ABSOLWENTÓW

który odbędzie się 27 września 2014 roku. Program zjazdu obejmować będzie między innymi uroczystość jubileuszową w AUDITORIUM NOVUM oraz bal absolwenta w Restauracji Uniwersyteckiej Fordon.
Szczegółowe informacje wraz z programem zjazdu

http://wrib.utp.edu.pl/zjazd_45/start.html

KOMITET ORGANIZACYJNY

UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH
I i II STOPNIA WSZYSTKICH KIERUNKÓW

BARDZO PROSZĘ O WYPEŁNIANIE ANONIMOWYCH ANKIET EWALUACYJNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE (TAK JAK W SEMESTRZE ZIMOWYM) W INTERNETOWEJ APLIKACJI USOSweb (WIRTUALNY DZIEKANAT).


Komunikat dla studentów

W ramach Projektu PO KL Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy utworzony został w naszym Uniwersytecie Punkt ds. Osób Niepełnosprawnych (p. 120 w bud. B przy ul. Kordeckiego 20). Zapraszamy wszystkich studentów do bezpłatnego korzystania z oferowanego przez Punkt sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego (siłownia pod Restauracją Uniwersytecką) oraz innych urządzeń wspomagających studiowanie (do wypożyczenia w Punkcie). Ich wykaz znajduje się na www.kierunkizamawiane.utp.edu.pl w zakładce Udogodnienia.

Kierownik Projektu
prof. dr hab. Janusz Prusiński


rolniczy portal   Fresh Market    Electronic Journal of Polish Agricultural Universities

© Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP