Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Zakład Chemii Rolnej

Adres: ul. Seminaryjna 5, 85-326 Bydgoszcz         tel.: (52) 374 9001         fabisiak@utp.edu.pl

Zakład Chemii Rolnej wchodzi w skład Katedry Chemii Środowiska

XV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego
im. prof. Juliana Aleksandrowicza
„Magnez – pierwiastkiem życia”

19 - 20 września 2014 r., Bydgoszcz


Główne kierunki badań

Łubin
  • właściwości materii organicznej w zależności od sposobu uprawy i typu gleby,
  • badania nad przemianami składników pokarmowych w glebie w kontekście zagrożeń dla środowiska naturalnego,
  • badania nad stratami azotu z gleby ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kwaśnych opadów,
  • bilans potasu w układzie gleba-roślina i możliwości korzystania z zapasowych form potasu,
  • wpływ nawożenia oraz czynników pozanawozowych na wartość biologiczną białka zbóż,
  • wpływ zróżnicowanego nawożenia mineralnego i terminu siewu na wartość technologiczną pszenicy jarej i ozimej,
  • wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na cechy gleby i jakość plonu roślin uprawianych w cyklach stałego zmianowania,
  • badania składu chemicznego warzyw w świetle kryteriów jakościowych zdrowej żywności,
  • wpływ nawożenia mikroelementami na wysokość i jakość plonu roślin uprawnych,
  • badania nad wykorzystaniem ekstraktu z nasion łubinu gorzkiego w celu poprawienia jakości plonu roślin.

W ramach tej tematyki zachęcamy zainteresowanych do podejmowania prac magisterskich i doktorskich w naszej Katedrze.

Przy Katedrze Chemii Rolnej działa Studenckie Koło Naukowe Chemii Rolnej, którego opiekunem jest dr inż. Barbara Murawska


Pracownicy Zakładu Chemii Rolnej

Ewa Spychaj-Fabisiak

Kierownik Zakładu:

Prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak

tel.: (52) 374 9100
fabisiak@utp.edu.pl


Specjalista inż.-techniczny:

mgr inż. Jerzy Pyszycki
tel.: (52) 374-9101
pyszycki@utp.edu.plStarsi technicy:

Dorota Klepka
tel.: (52) 374 9007

Hanna Patyk
tel.: (52) 374 9105

Adiunkci:

dr hab. inż. Barbara Murawska
tel.: (52) 374 9102
murawska@utp.edu.pl

dr inż. Tomasz Knapowski
tel.: (52) 374 9006
knap@utp.edu.pl

dr inż. Wojciech Kozera
tel.: (52) 374 9098
kozera@utp.edu.pl

dr inż. Edward Majcherczak
tel.: (52) 374 9104
majcher@utp.edu.pl

dr inż. Krystian Nowak
tel.: (52) 374 9103
knowak@utp.edu.pl

dr inż. Maria Ralcewicz
tel.: (52) 374 9013
ralce@utp.edu.pl


Historia

Korzenie Zakładu sięgają roku 1969, to jest początków bydgoskiej filii WSR w Poznaniu. Z Instytutu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej wyodrębniono Zakład Chemii Rolnej, który w 1982 roku przekształcono w Katedrę. Organizatorem i długoletnim kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Włodzimierz Łoginow. W latach 1990-1993 funkcję kierownika pełnił prof. dr Wojciech Wiśniewski. Od 1993 do 2004 roku Katedrą Chemii Rolnej kierował prof. dr hab. inż. Wojciech Cwojdziński. Obecnie Katedrą kieruje prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak. Od 01.01.2013 r. Katedra została przekształcona w Zakład Chemii Rolnej i weszła do struktury Katedry Chemii Środowiska.

© Wydział Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP