Rośliny lecznicze – pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce

Zapraszamy na II Edycję Studiów Podyplomowych “Rośliny lecznicze – pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce". Studia organizowane są przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

W procesie kształcenia studenci zdobędą kompletną wiedzę na temat pozyskiwania surowców zielarskich zarówno z upraw jak i ze zbioru naturalnego. Poznają substancje chemiczne występujące w roślinach leczniczych decydujące o ich aktywności biologicznej i farmakologicznej. Teoretycznie i praktycznie zdobędą wiedzę na temat metod stosowanych we współczesnym przetwórstwie zielarskim. Poznają zastosowanie roślin leczniczych w medycynie, dietetyce i kosmetyce oraz uregulowania prawne dotyczące suplementów diety i leków roślinnych.

Do współpracy przy tworzeniu programu kształcenia na studiach podyplomowych zaproszono specjalistów w dziedzinie farmacji z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK w Toruniu oraz wybitnych specjalistów w zakresie prawa farmaceutycznego i bezpieczeństwa żywności, wieloletnich praktyków w zakresie produkcji leków roślinnych i kosmetyków, a także lekarzy praktyków stosujących leki roślinne, w tym również lekarza z Poradni Ziołoleczniczej Zakonu Bonifratrów z Łodzi. Podjęto współpracę z Firmą Zakład Zielarski „Kawon-Hurt” Nowak Sp.j. i z Laboratorium Farmaceutyczno-Kosmetycznym FEMI. Celem szerokiej współpracy ze specjalistami z innych dziedzin oraz praktykami działającymi w obszarze leków, preparatów i kosmetyków roślinnych jest stworzenie oferty studiów podyplomowych o praktycznym profilu kształcenia, uzupełniającym wiedzę akademicką.

Dowiedz się więcej >>

 

    Zapraszamy do obejrzenia, krótkiego filmu z zajęć.