Bezpieczna żywność - Nowe programy kształcenia na UTP

Uwaga Studenci zainteresowani kontynuowaniem edukacji na II stopniu Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy bierze udział w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) pt.: Bezpieczna żywność - Nowe programy kształcenie na UTP. Jeżeli chcesz podnieść kompetencje poprzez udział w zajęciach prowadzonych przy współudziale przedsiębiorców i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy – SKORZYSTAJ Z OKAZJI, jaką daje Ci udział w projekcie!

 

CELEM PROJEKTU jest wzrost kompetencji studentów na studiach II stopnia kierunku technologia żywności i żywienie człowieka poprzez zaangażowanie w modyfikację programu, prowadzenie wybranych wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów przedsiębiorców - przedstawicieli otoczenia gospodarczego. Współpraca taka ma poskutkować wzrostem kompetencji studentów w zakresie wiedzy zawodowej, umiejętności oraz kompetencji społecznych, który pozwoli im na lepsze dostosowanie do potrzeb i oczekiwań pracodawców.

OFERTA KIEROWANA JEST do absolwentów studiów I stopnia z tytułem inżyniera:

  1. kierunku technologia żywności i żywienie człowieka oraz kierunków: bioinżynieria produkcji żywności, towaroznawstwo, chemia i technologia żywności,
  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, po rozmowie kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia.

Kształcenie rozpoczyna się w roku akademickim 2017/2018 (rekrutacja luty-marzec 2018).

ZASADNOŚĆ PROJEKTU

Wzrost świadomości społecznej odnośnie bezpieczeństwa żywności stwarza potrzebę rozwoju wysokiej klasy specjalistów do spraw związanych z bezpieczeństwem produktów żywnościowych, potrafiących zarządzać uprawami roślin, ograniczać chemizację rolnictwa, znających i rozumiejących potrzebę produkcji wysokiej jakości produktów prozdrowotnych oraz świadomych współczesnych trendów w żywieniu człowieka.

Udział w projekcie umożliwi Ci:

  • podjęcie kształcenie na poziomie wyższym na kierunku, po którym możliwe będzie podjęcie pracy w zawodzie (tj. dostosowanym do potrzeb gospodarczych, rynku pracy);
  • nabycie doświadczenia praktycznego poprzez realizację w trakcie toku studiów zajęć warsztatowych, prowadzonych przez osoby z doświadczeniem z otoczenia gospodarczego.

 

Do udziału w projekcie wybrano firmy, które specjalizują się w różnych działach sektora spożywczego, mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej i znają potrzeby rynku branżowego w zakresie wymagań w stosunku do przyszłych pracowników.

Przedsiębiorcy biorący udział w projekcie są specjalistami w:

  • zakresie produkcji żywności pochodzenia roślinnego, wprowadzania w firmie innowacji produktowych lub/i procesowych, organizowania szkoleń dla producentów rolnych, a w szczególności producentów warzyw, wpływu czynników abiotycznych i biotycznych na jakość surowców i produktów pochodzenia roślinnego,
  • zakresie dietetyki, konsultacji ws. żywienia, realizowania szkoleń/warsztatów dietetycznych, w akcjach promujących zdrowie, w edukacji zdrowotnej społeczeństwa,
  • branży zbożowo-młynarsko-piekarskiej oraz kulinarnej, promują rynek żywności oparty na lokalnych surowcach i produktach ekologicznych, w tym ziołach znanych z prozdrowotnych właściwości, prowadzą porady kulinarne i warsztatów na rzecz osób z nietolerancjami pokarmowymi (np. celiakią),
  • branży owocowo-warzywnej, prowadzą zajęcia warsztatowe „od pola do stołu” umożliwiające zapoznanie się ze wszystkimi etapami łańcucha żywnościowego. Zajęcia takie pozwolą na zdobycie wiedzy praktycznej, którą Student będzie mógł wykorzystać w przyszłej pracy, m.in. w zakresie znajomości przepisów prawnych dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym w oparciu o obowiązujące dokumenty prawa żywnościowego oraz systemy zapewnienia jakości żywności.

 

 

Kontakt:

Dr hab. Anna Ligocka

Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Tel. 52 374 95 32/35

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.