dr inż. Piotr Prus gościem programu "Z pierwszej ręki”

W dniu 29 listopada 2018r. dr inż. Piotr Prus był gościem w programie "Z pierwszej ręki” emitowanym przez TVP3 Bydgoszcz. Rozmawiał z Panią Redaktor Joanną Sikorą oraz Dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Ryszardem Kamińskim na temat zdrowego odżywiania oraz projektu badawczo-wdrożeniowego dotyczącego opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie technologii uprawy, przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu innowacyjnych produktów z pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej. Projekt realizowany jest przez Grupę Operacyjną EPI tworzącą konsorcjum pod nazwą PRADAWNE ZIARNO. Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: www.pradawneziarno.pl