Ankietyzacja zajęć dydaktycznych

Studentko, Studencie, 

  1. Jest już dostępny Kwestionariusz oceny zajęć dydaktycznych.
  2. Ankieta jest dostępna tylko w czerwcu, możesz ocenić zajęcia, po zalogowaniu się do www.usosweb.utp.edu.pl, www.ankieter.utp.edu.pl
  3. ZAPEWNIAMY, ŻE ANKIETA JEST W 100% ANONIMOWA!!!
  4. Wyniki badania ewaluacyjnego będą wykorzystane wyłącznie w celu poprawy jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych.
  5. Ankieta dostępna tylko w czerwcu do jej wypełnienia:

Bierz udział w ankietowaniu - chwal lub narzekaj na nauczycieli i wpływaj w ten sposób na zajęcia prowadzącego z Twoimi młodszymi kolegami.

Starsi zrobią to samo dla Ciebie!