AGRO-TECH Minikowo

W dniach 30.06-01.07.2018 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich brał czynny udział w Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH w Minikowie. Wydarzenie to przyciąga corocznie tłumy producentów rolnych, handlowców, doradców i specjalistów zainteresowanych nowościami w branży rolnej. Na stoisku promocyjnym UTP można było skorzystać z porad ekspertów z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii nie tylko w zakresie produkcji roślinnej, ale także z pszczelarstwa, mikrorozmnażania czy programów rolno-środowiskowych. Uwagę zwiedzających przyciągała głównie akcja informacyjno-promocyjna projektu realizowanego przez grupę operacyjną ,,Pradawne Ziarno’’ pod kierunkiem dr hab. inż. Małgorzaty Szczepanek, prof. nadzw. UTP. Projekt realizowany jest przez konsorcjum złożone z naukowców, doradców, przetwórców i rolników, a jego głównym celem jest opracowanie innowacji w zakresie technologii uprawy, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu nowych produktów z pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej. Stoisko Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii zaszczycili swoją obecnością Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski, a także Podsekretarz Stanu w MRiRW dr Ryszard Zarudzki.