Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp z o.o. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” (poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy (FBiW-VB) to projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji, grantów) na realizację działań badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Operatorem FBiW-VB (Grantodawcą) udzielającym wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o., w partnerstwie z „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.

W ramach tego projektu grantowego MŚP mogą zgłaszać do dofinansowania przedsięwzięcia polegające na zakupie prac badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 80% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wydatki kwalifikowalne muszą wynosić nie mniej niż 20 000,00 PLN.

Wydatki kwalifikowalne mogą wynosić nie więcej niż 100 000,00 PLN.

 

Konkurs jest podzielony na rundy aplikacyjne.

Nabór wniosków w ramach rundy I prowadzony będzie w terminie od 30.04.2019r. do 17.05.2019r.

Nabór wniosków w ramach rundy II prowadzony będzie w terminie od 03.06.2019r. do 21.06.2019r.

 

Szczegółowe informacje:

http://kpai.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-iii-naboru-fundusz-badan-i-wdrozen-voucher-badawczy