Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów


 

Uwaga !!!

Studenci I roku ROLNICTWA

studiów niestacjonarnych I i II stopnia

 

Obowiązkowe szkolenie BHP odbędzie się w dniu 4 listopada  2016 r.

w godz. 10.00 -13.00 w sali B-1

Brak zaliczenia szkolenia BHP uniemożliwia zaliczenie I semestru studiów.

Prowadzący: dr inż. Krzysztof Berleć