Drzwi Otwarte UTP 2017


Zapraszamy na DRZWI OTWARTE, które odbędą się dnia 19 stycznia 2017 r. w Auditorium Novum UTP w godzinach 10:00-14:00.