XV Konferencja Biotechnologiczna


 

Biotechnologia: dziś na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, jutro w regionie kujawsko-pomorskim

9 czerwca 2017 r.

w godzinach od 9:00 do 13:00 Bydgoszcz, Auditorium Novum, aula B1

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Dziekana Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Koła Naukowego Biotechnologii BioX mam zaszczyt zaprosić do udziału w jubileuszowej XV Konferencji Biotechnologicznej, która odbędzie się 9 czerwca (piątek) br. w auli B1 Auditorium Novum (Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Fordon).

Celem Konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowego tegorocznych absolwentów Biotechnologii UTP oraz magistrantów UKW i CM-UMK w Bydgoszczy. W programie planujemy sesję plenarną, na której studenci prezentować będą najciekawsze prace magisterskie oraz sesję plakatową, w trakcie której wszyscy zainteresowani mogą zadawać magistrantom i ich promotorom pytania, dotyczące badań i umiejętności zdobytych podczas studiów. Przewidziana jest również prezentacja oferty dydaktycznej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii  oraz  zwiedzanie  laboratoriów  badawczych  Katedry  Genetyki,  Fizjologii i Biotechnologii Roślin.

Uprzejmie proszę o przekazanie naszego zaproszenia wszystkim osobom, które mogą być zainteresowane uczestnictwem w Konferencji oraz zapoznaniem się z ofertą dydaktyczną naszego Wydziału. Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapraszam w imieniu Komitetu Organizacyjnego,

dr inż. Monika Rewers