Zebranie w sprawie praktyk w USA


Dnia 12 grudnia 2017 r. (wtorek), godz. 18:00 w sali B-2 (ul. Bernardyńska 6/8, siedziba Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP) odbędzie się
 
ZEBRANIE INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE W SPRAWIE PRAKTYK / STAŻY W USA
 
Zapraszam studentów (głownie Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Biologii i Hodowli Zwierząt) na spotkanie informacyjne z przedstawicielem the Ohio Program, koordynowanym przez the Ohio State University w Stanach Zjednoczonych Program wymiany międzynarodowej z the Ohio State University specjalizuje się w organizacji praktyk i staży w firmach działających w obszarze m.in. ogrodnictwa, rolnictwa (produkcja roślinna i zwierzęca), utrzymania terenów zielonych i innych jednostkach agrobiznesu (produkcja pasz, środków ochrony roślin, nasienna itp.)
 
 
( dr inż. Piotr Prus, PEŁNOMOCNIK DZIEKANA WRiB ds. Praktyk Studenckich )