STUDIA PODYPLOMOWE

DIAGNOSTYKA AGROFAGÓW I OCHRONA ROŚLIN

ZARZĄDZANIE SIEDLISKAMI PRZYRODNICZYMI OBSZARÓW WIEJSKICH

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Katedra Botaniki i Ekologii