KONKURSY NA STANOWISKA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Konkurs na stanowisko Adiunkta
 • Formularz ogłoszenia
  DYSCYPLINA NAUKOWA:   Technologia żywności
  DATA OGŁOSZENIA:   10.08.2017
  TERMIN SKŁADANIA OFERT:   21.09.2017
 • Application form
  SCIENTIFIC DISCIPLINE:   Food Technology and Nutrition
  TIME OF COMPETITION ANNOUNCEMENT:   10.08.2017
  TIME OF SUBMISSION OF OFFERS:   21.09.2017
Konkurs na stanowisko Starszego Wykładowcy
 • Formularz ogłoszenia
  DYSCYPLINA NAUKOWA:   Agronomia/Ogrodnictwo
  DATA OGŁOSZENIA:   10.08.2017
  TERMIN SKŁADANIA OFERT:   21.09.2017
 • Application form
  SCIENTIFIC DISCIPLINE:   Agronomy/Horticulture
  TIME OF COMPETITION ANNOUNCEMENT:   10.08.2017
  TIME OF SUBMISSION OF OFFERS:   21.09.2017
Konkurs na stanowisko Starszego Wykładowcy
 • Formularz ogłoszenia
  DYSCYPLINA NAUKOWA:   Agronomia
  DATA OGŁOSZENIA:   10.08.2017
  TERMIN SKŁADANIA OFERT:   21.09.2017
 • Application form
  SCIENTIFIC DISCIPLINE:   Agronomy
  TIME OF COMPETITION ANNOUNCEMENT:   10.08.2017
  TIME OF SUBMISSION OF OFFERS:   21.09.2017
Konkurs na stanowisko Asystenta/Adiunkta

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy poszukuje osoby na stanowisko asystenta/adiunkta

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku architektura krajobrazu,
 • posiada lub uzyska w roku 2017 lub 2018 stopień doktora w dyscyplinie: ogrodnictwo lub architektura i urbanistyka lub ochrona i kształtowanie środowiska,
 • specjalizuje się w projektowaniu terenów zielonych,
 • posiada zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole

 

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie:

 • w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu kształtowania krajobrazu i projektowania terenów zieleni,
 • w zakresie projektowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu lub budownictwa

 

Oferta powinna zawierać:

 • CV,
 • skan dyplomu ukończenia studiów,
 • skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora lub deklarację o zaawansowaniu pracy

 

Dokumenty proszę przesyłać na adres: Malgorzata.Szczepanek@utp.edu.pl

 

Dodatkowych informacji udziela:

 

PRODZIEKAN DS. NAUKI

Dr hab. Małgorzata Szczepanek, Prof. nadzw. UTP

tel. 52 374 9465

 

PRODZIEKAN DS. DYDAKTYCZNYCH I STUDENCKICH

dr hab. inż. Roman Rolbiecki, Prof. nadzw. UTP

tel.: 52 374 9520