WŁADZE WYDZIAŁU

DZIEKAN WYDZIAŁU
prof. dr hab. inż. Jacek Długosz


kontakt: naukawrib@utp.edu.pl
tel. (52) 374 9531

PRODZIEKAN DS. NAUKI
dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, prof. nadzw. UTP

tel. (52) 374 9527; (52) 374 9465

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
dr hab. Anna Ligocka


kontakt:   ligocka@utp.edu.pl
tel. (52) 374 9532, (52) 374 9535

PRODZIEKAN DS.
DYDAKTYCZNYCH I STUDENCKICH

dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prof. nadzw. UTP

kontakt:  rolbr@utp.edu.pl
tel.: (52) 374 9520