Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

WITAMY NA STRONACH NASZEJ KATEDRY

W skład Katedry wchodzi Zakład Biochemii

Katedra Gleboznawstwa została utworzona w 1968 roku. Jej organizatorem i wieloletnim kierownikiem (do 1995 roku) był prof. dr hab. inż. Wojciech Cieśla.
Od roku 1995 funkcję kierownika pełni prof. dr hab. Halina Dąbkowska-Naskręt.
W roku 2003, decyzją senatu Akademii Techniczno-Rolniczej, jednostka przyjęła nazwę Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb.

W Katedrze zatrudnionych jest siedmiu nauczycieli akademickich:

– prof. dr hab. Halina Dąbkowska-Naskręt, prof. zw. UTP (Kierownik Katedry)
– prof. dr hab. inż. Jacek Długosz, prof. nadz. UTP
– dr inż. Agata Bartkowiak
– dr hab. inż. Hanna Jaworska, prof. nadz. UTP
– dr hab. inż. Mirosław Kobierski, prof. nadz. UTP
– dr inż. Piotr Malczyk
– dr inż. Szymon Różański

oraz trzech pracowników inżynieryjno-technicznych:

– mgr inż. Katarzyna Klunek – technik
– mgr inż. Magdalena Rydlewska – technik
– Hanna Zubrycka – samodzielny technik.