Uroczyste Absolutorium


 

 

Uroczyste Absolutorium 2017 na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP

Absolutorium (z łaciny; absolutorium – zwolnienie) to zwyczajowe zakończenie toku studiów. Uzyskuje się je po uzyskaniu wszystkich efektów kształcenia założonych w programie studiów, przed uzyskaniem dyplomu.

Udzielenie Absolutorium to uroczyste zakończenie ścieżki edukacyjnej, tradycyjna uroczystość akademicka, piękna i wzruszająca dla Studentów oraz ich Rodziców i Bliskich. Jest to jedna z ostatnich okazji do spotkania się w koleżeńskim gronie, nie tylko z władzami i wykładowcami Wydziału i Uczelni,  ale przede wszystkim właśnie z Rodzicami i Bliskimi, którym można podziękować za wsparcie udzielane przez cały okres studiów.

Podczas uroczystości, Studenci ubrani w stroje akademickie odbierają z rąk Dziekana okolicznościowe dyplomy absolwenta. Dyplomy te wprawdzie nie mają wartości prawnej a wyłącznie symboliczną, stanowiąc cenną pamiątkę z okresu studiów.

Podczas Absolutorium, wyróżnieni zostaną Studenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce oraz Osoby zaangażowane w działalność społeczną i organizacyjną.

Uroczystość uświetni występ Chóru Akademickiego.

Chwile te będą upamiętnione poprzez wspólne fotografie.

 

informacje organizacyjne:

 

27 stycznia (piątek)

14.30 -16.00 - wypożyczanie tóg i biretów (w szatni Auditorium Novum)

16.00 - próba w Auditorium Novum

28 stycznia (sobota)

11.00 -12.30 - Uroczyste Absolutorium (proszę o przybycie na godz. 10.30 i zajęcie wyznaczonych miejsc).

12.30-13.30 - zwrot wypożyczonych strojów w szatni

 

Szczegóły omówione zostaną podczas próby, którą  poprowadzi prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich – dr hab. Roman Rolbiecki, prof. nadzw. UTP.

Uroczystość jest tradycją Wydziału, dlatego Dziekan prosi o pełną frekwencję!

Uzasadnioną nieobecność, należy zgłosić do 18 stycznia br.  tel. kontaktowy

52  374 95 50