XXIV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu


W dniach 5-7 września 2017 r. zapraszamy do Bydgoszczy na XXIV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Organizatorami kongresu są:

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  • Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
   • Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 

Temat Kongresu: Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich

Obrady będą prowadzone w następujących sekcjach tematycznych:

 1. Przewagi konkurencyjne agrobiznesu i obszarów wiejskich.
 2. Kapitał intelektualny i społeczny w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
 3. Bezpieczeństwo żywnościowe i środowiskowe we współczesnym agrobiznesie.
 4. Wykluczenia i inicjatywy społeczne na obszarach wiejskich.
 5. Skutki polityki spójności na obszarach wiejskich.
 6. Sekcja anglojęzyczna.

Patronaty Honorowe nad XXIV Kongresem SERiA objęli:

 • Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy profesor dr hab. inż. Tomasz Topoliński
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz
 • Starosta Bydgoski Wojciech Porzych
 • Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski

Patronat merytoryczny nad Kongresem objęły następujące instytucje:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Toruniu
 • Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy
 • Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju

Patronat medialny nad Kongresem objęły:

 • TVP3 Bydgoszcz
 • Wiadomości Rolnicze Polska

Komitet Organizacyjny XXIV Kongresu SERiA:

Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. zw. dr hab. Bogdan M. Wawrzyniak

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXIV Kongresu SERiA: prof. dr hab. inż. Sławomir Zawisza

Wiceprzewodniczący: dr Ryszard Kamiński (Dyrektor KPODR w Minikowie)

Wiceprzewodniczący: dr inż. Roman Sass

Sekretarz: dr Izabela Wielewska

Z-ca Sekretarza: mgr inż. Magdalena Czyżykowska

Członkowie:     

dr inż. Maria J. Orłowska

dr inż. Piotr Prus

inż. Maria Bąk

dr Joanna Florek

dr Joanna Stanisławska