Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 


 
12 października 2017 roku o godzinie 10:00 w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Wydarzenie uświetni m.in. wystąpienie Jarosława Gowina - wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a także wykład prof. Wojciecha Maksymowicza.

W programie uroczystości:

Hymn Państwowy
Powitanie gości
Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora
Wystąpienie Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego
Gaude Mater Polonia
Immatrykulacja studentów I roku
Gaudeamus Igitur
Wręczenie odznaczeń i wyróżnień pracownikom i studentom
Wystąpienia gości
Wykład inauguracyjny - prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza, pt. „Od trepanacji do sztucznej inteligencji - rozwój technologii medycznej na przykładzie neurochirurgii”
Występ chóru UTP pod dyrekcją Agnieszki Sowy

Msza inauguracyjna odbędzie się 15 października 2017 r. o godz. 13:00 w kościele pw. Matki Boskiej Królowej Męczenników, ul. Gen. Mikołaja Bołtucia 5 (Fordon).