Mój debiut na rynku pracy - ZARZĄDZANIE KARIERĄ


Zapraszamy na bezpłatny warsztat w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który poprowadzi Justyna Kotolińska, doradca zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy.

Udział w warsztatach jest pomocny szczególnie dla tych, którzy poszukują odpowiedzi na pytania:
Co chcę robić?, Gdzie chcę dojść i jaka jest moja wizja kariery?. Ma sprzyjać odkryciu tego, co jest źródłem prawdziwej satysfakcji zawodowej dla każdego z uczestników. Dzięki temu uczestnik będzie miał sposobność zbudować budujący i motywujący obraz siebie i swojej kariery zawodowej.

Celem warsztatów jest:

pogłębienie samoświadomości poprzez odkrycie cenionych wartości i aspiracji; ocena predyspozycji, diagnoza umiejętności oraz analiza mocnych i słabych stron w kontekście kariery zawodowej; wyznaczenie satysfakcjonujących, ambitnych i osiągalnych celów zawodowych oraz opracowanie strategii ich osiągnięcia.