DR HAB. INŻ. EDWARD WILCZEWSKI


A. Wykaz publikacji

A.1. Oryginalne publikacje naukowe

 1. Wilczewski E., Szczepanek M., Piotrowska-Długosz A., 2016. Content of Magnesium in Soil and Plant as Affected by Green Manure. Pol. J. Environ. Stud., 25(2), 835-842. DOI: 10.15244/pjoes/60889
 2. Lemańczyk G., Wilczewski E., Węglarz W. 2016. Oddziaływanie międzyplonów ścierniskowych i rodzaju przyoranej biomasy na zdrowotność podstawy źdźbła i korzeni pszenicy jarej. Progress in Plant Protection 56(1), 19-14. DOI:http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-003
 3. Szczepanek M., Wilczewski E., Pobereżny J., Wszelaczyńska E., Keutgen A., Ochmian I. 2015. Effect of biostimulants and storage on macroelement content in storage roots of carrot. J. Elem., 20(4), 1021-1031. DOI:10.5601/jelem.2015.20.1.768
 4. Knapowski T., Szczepanek M., Wilczewski E., Pobereżny J., 2015. Response of wheat to seed dressing with humus and foliar potassium fertilization. J. Agr. Sci. Tech., 17, 1559-1569.
 5. Wilczewski E., Piotrowska-Długosz A., Lemańczyk G. 2015. Properties of Alfisol and yield of spring barley as affected by catch crop. Zemdirbyste-Agriculture, 102(1), 23-30. DOI: 10.13080/z-a.2015.102.003
 6. Piotrowska-Długosz A., Wilczewski E., 2015. Influences of catch crop and its incorporation time on soil carbon and carbon-related enzymes. Pedosphere, 25(4), 569-579. DOI:10.1016/S1002-0160(15)30037-0
 7. Wilczewski E., Skinder Z., 2015. Yielding reliability of legumes grown as stubble catch crop. American Journal of Experimental Agriculture, 6(3), 140-146. DOI:10.9734/AJEA/2015/15092
 8. Wilczewski E., Szczepanek M., 2015. Yield of winter wheat as influenced by seed dressing with humus preparation and foliar fertilization with potassium. Proceedings of XII Scientific and technical seminar “Seed and seedlings” Praga, Czechy, 5 luty 2015, 199-204.
 9. Wilczewski E., Szczepanek M., Knapowski T., Rosa E., 2014. The effect of dressing seed material with a humus preparation and foliar potassium fertilization on the yield and chemical composition of spring barley grain. Acta Sci. Pol., seria Agricultura, 13(4), 153-162.
 10. Piotrowska-Długosz A., Wilczewski E., 2014. Assessment of soil nitrogen and related enzymes as influenced by the incorporation time of field pea cultivated as a catch crop on Alfisol. Environmental Monitoring and Assessment 186(12), 8425-8441. DOI 10.1007/s10661-014-4014-0
 11. Lemańczyk G., Wilczewski E., 2014. Health status of spring barley grown on Alfisol as affected by catch crop. American Journal of Experimental Agriculture, 4(12): 1731-1742. DOI:10.9734/AJEA/2014/10416
 12. Wilczewski E., Piotrowska-Długosz A., Lemańczyk G. 2014. Influence of catch crop on soil properties and yield of spring barley. International Journal of Plant Production, 8(3), 391-408.
 13. Lemańczyk G., Wilczewski E., 2014. Wpływ grochu siewnego uprawianego w międzyplonie ścierniskowym na zdrowotność jęczmienia jarego. Progress in Plant Protection / Postepy w Ochronie Roślin 54(2), 205-211. DOI:http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-033
 14. Wilczewski E., 2014. Content of macroelements and crude fibre in grain of spring barley cultivated in different agronomic conditions. Acta Sci. Pol., seria Agricultura, 13(1), 73-83.
 15. Szczepanek M., Wilczewski E., 2014. Malting barley response to foliar application of biostimulants. Proceedings of 13th Kongres ESA, Debrecen, Węgry, 25-29 sierpnia 2014, 69-70.
 16. Wilczewski E., 2014. Wpływ intensywności uprawy i międzyplonu ścierniskowego na plonowanie jęczmienia jarego. Fragm. Agron., 31(1), 95-112.
 17. Piotrowska-Długosz A., Wilczewski E., 2014. Changes in enzyme activities as affected by green-manure catch crops and mineral nitrogen fertilization. Zemdirbyste-Agriculture, 101(2), 139–146. DOI 10.13080/z-a.2014.101.018
 18. Piotrowska-Długosz A., Wilczewski E., 2014. Soil phosphatase activity and phosphorus content as influenced by catch crops cultivated as green manure. Pol. J. Environ. Stud., 23(1), 157-165.
 19. Wilczewski E., Harasimowicz-Hermann G., Szczepanek M., Kaszkowiak J., 2014. Effect of sowing method on soil properties in the surroundings of seeds and emergence dynamics of winter oilseed rape. Proceedings of 13th Kongres ESA, Debrecen, Węgry, 25-29 sierpnia 2014, 67-68.
 20. Wilczewski E., 2013.The efficiency of nitrogen fertilization of spring wheat depending on seasonal rainfall. American Journal of Experimental Agriculture, 3(3): 579-594. DOI:10.9734/AJEA/2013/3297.
 21. Piotrowska-Długosz A., Rybacki M., Długosz J., Kobierski M., Wilczewski E., 2013. Spatial differentiation of total nitrogen content and the activity of N-transforming enzymes in a soil. Ecological Chemistry and Engineering A, 20(6), 663-674. DOI:10.2428/ecea.2013.20(06)061
 22. Wilczewski E., Szczepanek M., Piotrowska-Długosz A., Wenda-Piesik A., 2013. Effect of nitrogen rate and stubble catch crop on concentration of macroelements in spring wheat grain. J. Elem., 18(3), 481-494. DOI:10.5601/jelem.2013.18.3.12
 23. Szczepanek M., Wilczewski E., Skinder Z., 2013. The effect of sowing time/method on yield and uptake of macroelements in autumn regrowth of genotypes of red fescue. J. Elem., 18(3), 469-479. DOI:10.5601/jelem.2013.18.3.11
 24. Piotrowska-Długosz A., Długosz J., Kobierski M., Wilczewski E. 2013. Zróżnicowanie zawartości N-ogółem oraz aktywności enzymów przemian azotu w glebie płowej i czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. Proceedings of ECOpole, 7(1), 229-235. DOI:10.2429/proc.2013.7(1)030.
 25. Wilczewski E., Skinder Z., Szczepanek M., 2012. Effects of weather conditions on yield of tansy phacelia and common sunflower grown as stubble catch crop. Pol. J. Environ. Stud., 21(4), 1053-1060.
 26. Piotrowska A., Wilczewski E., 2012. Effects of catch crops cultivated for green manure and mineral nitrogen fertilization on soil enzyme activities and chemical properties. Geoderma, 189 – 190, 72-80. doi:10.1016/j.geoderma.2012.04.018
 27. Skinder Z., Szczepanek M., Wilczewski E., 2011. Effect of rate and time of nitrogen fertilization on the yield and chemical composition of autumn regrowth of red fescue cultivated for seeds. Acta Sci. Pol., seria Agricultura, 10(2), 105-115.
 28. Wilczewski E., 2011. Wartość przedplonowa roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym dla pszenicy jarej. Cz.I. Plon ziarna i słomy. Fragm. Agron., 28(1), 96-106.
 29. Wilczewski E., Skinder Z., 2011. Wartość przedplonowa roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym dla pszenicy jarej. Cz.II. Zawartość ważniejszych makroskładników w ziarnie i słomie. Fragm. Agron., 28(1), 107-114.
 30. Szczepanek M., Wilczewski E., 2011. Effect of humic substances on germination of wheat and barley under laboratory conditions. Acta Sci. Pol., seria Agricultura, 10(1), 79-86.
 31. Wilczewski E., 2010. Utilization of nitrogen and other macroelements by non-papilionaceous plants cultivated in stubble intercrop. Ecological Chemistry and Engineering A, 17(6): 689-698.
 32. Wilczewski E., Skinder Z., 2009. Influence of nitrogen fertilization on macronutrients content in the post-harvest residue of non-papilionaceous plants cultivated in stubble intercrop. Acta Sci. Pol., seria Agricultura, 8(2), 77-86.
 33. Wilczewski E., Skinder Z., Szczepanek M., 2008. Wpływ dawki azotu na cechy jakościowe zielonki z roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym. Acta Sci. Pol., seria Agricultura, 7(2), 133-141.
 34. Lemańczyk G., Wilczewski E., 2008. Wpływ roślin motylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na zdrowotność korzeni pszenicy jarej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 531: 113-123
 35. Skinder Z., Lemańczyk G., Wilczewski E., 2007. Wartość wybranych roślin motylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na glebie lekkiej Cz.I. Wydajność biomasy i zdrowotność roślin. Acta Sci. Pol., seria Agricultura, 6(1), 23-33.
 36. Wilczewski E., 2007. Wartość wybranych roślin motylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na glebie lekkiej. Cz.II. Skład chemiczny i akumulacja makroskładników. Acta Sci. Pol., seria Agricultura, 6(1), 35-44.
 37. Wilczewski E., Skinder Z., Lemańczyk G., 2007. Wartość wybranych roślin motylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na glebie lekkiej. Cz.III. Wpływ następczy dla pszenicy jarej. Acta Sci. Pol., seria Agricultura, 6(1), 45-56.
 38. Szczepanek M., Skinder Z., Wilczewski E., Borys W., 2007. Kształtowanie i współzależność cech odmiany trawnikowej życicy trwałej w warunkach zróżnicowanego poziomu nawożenia azotem w czteroletnim okresie użytkowanie na nasiona. Acta Sci. Pol., seria Agricultura, 6(4), 65-72.
 39. Wilczewski E., Lemańczyk G., Skinder Z., Sadowski Cz., 2006. Effect of nitrogen fertilization on the yielding and health status of selected non-papilionaceous plant species grown in stubble intercrop. EJPAU, Ser. Agronomy 9(2): #04. Available Online http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue2/art-04.html.
 40. Lemańczyk G., Wilczewski E., 2006. Effects of intercrop plants in stubble and organic fertilization on the health of roots of spring barley in cereal crop rotations. Phytopathol. Pol. 40: 7-19.
 41. Szczepanek M., Borys W., Skinder Z., Wilczewski E., 2006. Wpływ nawożenia azotowego na plon nasion Lolium perenne w zależności od sposobu i terminu siewu. Łąkarstwo w Polsce, 9, 211-223.
 42. Szczepanek M., Wilczewski E., Borys W., Woropaj M., 2006. Wpływ nawożenia azotem na wydajność życicy trwałej (Lolium perenne L.) uprawianej na nasiona w zróżnicowanej rozstawie rzędów. Fragm. Agron., 4(92), 183-194.
 43. Wilczewski E., Skinder Z., 2005. Zawartość i akumulacja makroskładników w biomasie roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym. Acta Sci. Pol., seria Agricultura 4(1), 163-173.
 44. Smoliński S., Wilczewski E., Andrzejewska J., 2004. Występowanie bakterii z rodzaju Escherichia i Salmonella w glebie pozaryzosferowej i ryzosferowej upraw nawożonych gnojowicą. Pr. Komis. Nauk Rol. i Biol. BTN, Seria B, Nr 52, 337-344.
 45. Skinder Z., Wilczewski E., 2004. Forecrop value of non-papilionaceous plants cultivated in stubble intercrop for spring barley under various fertilization conditions. (Wartość przedplonowa dla jęczmienia jarego roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym w warunkach różnego nawożenia.) EJPAU, Ser. Agronomy 7(1): #03. Available Online http://www.ejpau.media.pl/series/volume7/issue1/agronomy/art-03.html
 46. Wilczewski E., 2004. Wpływ sposobu nawożenia na plon biomasy roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym. Acta Sci. Pol., seria Agricultura 3(1), 139-148.
 47. Lemańczyk G., Skinder Z., Wilczewski E., Sadowski C., 1999. Impact of mineral and organic fertilization on the health status of fodder crops cultivated in stubble intercrop. (Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na zdrowotność roślin pastewnych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym). Zeszyty Naukowe ATR Bydgoszcz nr 220 – Rolnictwo /44/, 175-183.
 48. Skinder. Z., Sypniewski J., Wilczewski E., 1997. Plonowanie ozimej formy grochu siewnego w regionie Pomorza i Kujaw. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 446: 165-169.
 49. Sadowski C., Skinder Z., Wilczewski E., 1997. Występowanie mączniaka rzekomego (Peronospora viciae (Berk.) Casp. f.sp. pisi) na ozimej formie grochu siewnego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 446: 451-454.
 50. Sadowski Cz., Skinder Z., Wilczewski E., 1997. Health status of winter seed pea in the Kujawy-Pomerania region. Proceedings of the 20th Meeting of EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section, Radzików: "Ecological aspects of breeding fodder crops and amenity grasses": 173-176.

A.2. Rozdziały w monografiach naukowych

 1. Wilczewski E., Harasimowicz-Hermann G., Lemańczyk G., 2015. Effect of Sowing Technology on Winter Oilseed Rape Density in Autumn and Plant Overwintering. W: Emerging Innovations in Agriculture: From Theory to Practice. Rakshit A. (red.), Atiner, 57-66.
 2. Wilczewski E., 2009: Environmental determinants of stubble intercrop cultivation in Kuyavian-Pomeranian Province. Part in: Understanding the Requirements for Development of Agricultural Production and of Rural Areas in the Kuyavian-Pomeranian Province as a Result of Scientific Research. Śliwińska E., Spychaj-Fabisiak E. (red.), UTP Bydgoszcz, 279-288.
 3. Lemańczyk G., Wilczewski E., 2009: Effect of leguminous plants grown in stubble intercrop on the health status of stem base of spring wheat. W: Understanding the Requirements for Development of Agricultural Production and of Rural Areas in the Kuyavian-Pomeranian Province as a Result of Scientific Research. Śliwińska E. Spychaj-Fabisiak E. (red.), UTP Bydgoszcz, 323-337.

A.3. Doniesienia

 1. Wilczewski E., Harasimowicz-Hermann G. 2015. Wpływ siewu bruzdowego na plonowanie wybranych odmian rzepaku ozimego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej". Lublin, 29-30 czerwca 2015 r., Materiały konferencyjne s. 30.
 2. Wilczewski E., Harasimowicz-Hermann G., Lemańczyk G. 2015. Wpływ sposobu siewu na dynamikę wschodów i plonowanie rzepaku ozimego. Konferencja Naukowa "Produkcja roślinna - niestandardowe technologie i kierunki użytkowania oraz gatunki nowe i reintrodukowane". Poznań-Szamotuły, 13-15 maja 2015 r., Materiały konferencyjne s. 140-143.
 3. Lemańczyk G., Wilczewski E., Harasimowicz-Hermann G., 2015. Wpływ technologii siewu na zdrowotność rzepaku ozimego uprawianego w warunkach zróżnicowanej gęstości siewu, poziomu ochrony fungicydowej i odmiany. 55. Sesja Naukowa IOR-PIB Poznań, 12-13 luty 2015, 38-39.
 4. Wilczewski E., Szczepanek M., Piotrowska-Długosz A., 2014: Zawartość magnezu w ziarnie i słomie jęczmienia jarego uprawianego po międzyplonie ścierniskowym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Magnez pierwiastkiem życia” PTMag Bydgoszcz, Journal of Elementology, Suplement 19(2), 72-73.
 5. Szczepanek M., Wilczewski E., Pobereżny J., Wszelaczyńska E., Keutgen A., Ochmian I., 2014: Wpływ biostymulatorów i przechowywania na koncentrację makroskładników w korzeniach spichrzowych marchwi. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Magnez pierwiastkiem życia” PTMag Bydgoszcz, Journal of Elementology, Suplement 19(2), 69-70.
 6. Wilczewski E., Harasimowicz-Hermann G., Lemańczyk G., 2014. Effect of Sowing Technology on Winter Oilseed Rape Density in Autumn and Plant Overwintering. 7th Annual International Symposium on Agriculture, Athens Institute for Education and Research,14-17 July 2014.
 7. Wilczewski E., Sadkiewicz J., Piotrowska-Długosz A., 2014. Wpływ międzyplonu ścierniskowego na zawartość składników pokarmowych w ziarnie i słomie jęczmienia jarego uprawianego w różnych warunkach glebowych. Konferencja Naukowa „Produkcja roślinna w wielofunkcyjnym rozwoju rolnictwa” Baranów Sandomierski, 10-13 czerwca 2014, 83-84.
 8. Nosalewicz A., Słowińska-Jurkiewicz A., Kuś J., Lipiec J., Wójciga A., Kondracka K., Wilczewski E., 2013. The effect of conventional and reduced soil tillage on soil pore morphology and water infiltration. International Conference "Protection of soil functions - challenges for the future" in the frame of 7PR UE project "Proficiency", IUNG-PIB Puławy15-18 październik 2013 r., 168-168.
 9. Knapowski T., Szczepanek M., Wilczewski E., Pobereżny J., 2013. Wpływ zaprawiania ziarna preparatem humusowym i dolistnego nawożenia potasem na cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej. Konferencja Naukowa „Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych” PTA Bydgoszcz, 19-21 września 2013, 50.
 10. Lemańczyk G., Wilczewski E., 2013. Wpływ grochu uprawianego w międzyplonie ścierniskowym na zdrowotność jęczmienia jarego. Konferencja Naukowa „Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych” PTA Bydgoszcz, 19-21 września 2013, 67.
 11. Wilczewski E., 2013. Wpływ intensywności uprawy i międzyplonu ścierniskowego na plonowanie jęczmienia jarego. Konferencja Naukowa „Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych” PTA Bydgoszcz, 19-21 września 2013, 112.
 12. Wilczewski E., Szczepanek M., Knapowski T., Rosa E., 2013. Wpływ zaprawiania materiału siewnego preparatem humusowym i dolistnego nawożenia potasem na plonowanie i zawartość makroskładników w ziarnie jęczmienia jarego. Konferencja Naukowa „Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych” PTA Bydgoszcz, 19-21 września 2013, 113.
 13. Wilczewski E., Szczepanek M., Piotrowska A., Wenda-Piesik A., 2012: Wpływ dawki azotu i międzyplonów ścierniskowych na zawartość makroelementów w ziarnie pszenicy jarej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziś i jutro magnezu” PTMag Sandomierz, Journal of Elementology, Suplement 17(3), 74-75.
 14. Szczepanek M., Wilczewski E., Skinder Z., 2012: Wpływ terminu/sposobu siewu na plon oraz zawartość i pobranie makroskładników w odroście jesiennym zróżnicowanych genotypów kostrzewy czerwonej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziś i jutro magnezu” PTMag Sandomierz, Journal of Elementology, Suplement 17(3), 63-64.
 15. Wilczewski E., 2009: Zagospodarowywanie azotu i innych makroskładników przez rośliny niemotylkowate uprawiane w międzyplonie ścierniskowym. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Azot w środowisku przyrodniczym” UWM Olsztyn, 99-100.
 16. Lemańczyk G., Wilczewski E., 2008: Wpływ roślin motylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na zdrowotność korzeni i podstawy źdźbła pszenicy jarej. Sympozjum Naukowe „Choroby roślin na tle zmian klimatycznych”, UP Wrocław, 17-19 września 2008: 78.
 17. Lemańczyk G., Wilczewski E., 2005: Wpływ międzyplonów ścierniskowych i sposobu ich nawożenia na zdrowotność korzeni jęczmienia jarego uprawianego w warunkach płodozmianu zbożowego. Sympozjum Naukowe „Aktualne Problemy w Fitopatologii”, Lublin, 20-22 września 2005: 85.

A.4. Publikacje popularno-naukowe

 1. Wilczewski E., 2013: Reakcja zbóż jarych na nawożenie biomasą międzyplonów ścierniskowych. Nowy Raport Rolny. Technika i technologia w rolnictwie. Wyd. Agencja Rolna, Pruszcz Gdański 06/2013, 6.
 2. Wilczewski E., 2012: Międzyplony ścierniskowe – uprawy zmniejszające zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ekonatura. Wyd. Stowarzyszenie Ekonatura, Wrocław 11(108), 21-22.
 3. Wilczewski E., 2012: Wybór rośliny do uprawy w międzyplonie ścierniskowym. Raport Rolny. Technika i technologia w rolnictwie. Wyd. Agencja Rolna, Pruszcz Gdański 07/2012, 18.
 4. Wilczewski E., 2012: Międzyplony ścierniskowe we współczesnym rolnictwie. Raport Rolny. Technika i technologia w rolnictwie. Wyd. Agencja Rolna, Pruszcz Gdański 06/2012, 14-15.
 5. Wilczewski E., 2012: Nawożenie zbóż w okresie kłoszenia. Raport Rolny. Technika i technologia w rolnictwie. Wyd. Agencja Rolna, Pruszcz Gdański 05/2012, 14-16.
 6. Wilczewski E., 2009: Wpływ agrotechniki na plonowanie oraz parametry jakościowe pszenicy, jęczmienia, kukurydzy i rzepaku. HaGe Polska, Poradnik Agro 09/10, 84-88.

B. Patenty i wzory użytkowe zatwierdzone przez Urząd Patentowy

 • Harasimowicz-Hermann G., Kaszkowiak J., Wilczewski E. 2016. Redlica do bruzdowego
 • wysiewu nasion. W.121815.
 • Wilczewski E., Wilczewski Ł., 2016. Zbiornik do gromadzenia wody opadowej. W.122448.
 • Wilczewski E., Harasimowicz-Hermann G. 2011. Bruzdowy sposób siewu rzepaku ozimego. P 393884.

C. Udział w badaniach naukowych
C.1. Projekty badawcze KBN i NCN

 • 2011-2014 – PB 7310/B/P01/2011/40 „Wpływ sposobu siewu rzepaku ozimego w płytkich bruzdach na jego zimotrwałość, zdrowotność plonowanie” – wykonawca.
 • 2008-2011 – PB 1441/B/P01/2008/35 „Reakcja jęczmienia jarego na uprawę po międzyplonie ścierniskowym w zróżnicowanych warunkach glebowych i agrotechnicznych” – kierownik.
 • 2002-2005 – PB 3P06R08522 „Ocena możliwości łagodzenia negatywnych skutków nadmiernego udziału zbóż w płodozmianie poprzez uprawę międzyplonów ścierniskowych, w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotowego” – wykonawca.
 • 1994-1997 – PB 0429/S3/94/07 „Wydajność i wartość pokarmowa ozimej formy grochu siewnego użytkowanego na nasiona i zieloną masę” – wykonawca.

C.2. Inne badania

 • 2010-2012 – BS 3/2010 „Doskonalenie technologii uprawy wybranych gatunków roślin rolniczych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych”. Temat zadania „Wpływ sposobu siewu roślin uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na ich kiełkowanie, dynamikę wzrostu i rozwoju oraz plonowanie”.
 • 2007-2009 – BS 5/07 „Technologie produkcji roślin rolniczych i ich wpływ na plonowanie oraz oddziaływanie na środowisko”. Temat zadania „Ocena możliwości ograniczenia nawożenia zbóż uprawianych po międzyplonach ścierniskowych w warunkach płodozmianu zbożowego”.
 • 2006-2009 – Udział w realizacji i opracowaniu wyników badań prowadzonych przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie we współpracy z Tradecorp Nutri-Performance nt. „Wpływ Humistaru i Drakaru na plonowanie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i buraka cukrowego”.
 • 2004-2006 – BS 7/04 „Wpływ technologii uprawy roślin na plonowanie oraz oddziaływanie na środowisko rolnicze”.
 • 1996-1999 – BS 2/94 „Biologiczne i agrotechniczne uwarunkowania plonowania roślin strączkowych i pastewnych w rejonie kujawsko pomorskim” Temat zadania „Wydajność i wartość przedplonowa roślin niemotylkowatych uprawianych w międzyplonie ścierniskowym”.

D. Czynny udział w konferencjach naukowych

 • Konferencja Naukowa „Produkcja roślinna – niestandardowe technologie i kierunki użytkowania oraz gatunki nowe i re-introdukowane.” Poznań-Szamotuły, 13-15 maja 2015.
 • XII Scientific and technical seminar “Seed and seedlings”, Praga, Czechy, 5 luty 2015.
 • XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego „Magnez pierwiastkiem życia” PTMag Bydgoszcz, 19-20.09.2014.
 • 13th Congress European Society for Agronomy, Debrecen, Węgry, 25-29 sierpnia 2014.
 • 7th Annual International Symposium on Agriculture, Athens Institute for Education and Research, Ateny, 14-17 lipca 2014 - referat i artykuł w materiałach konferencyjnych.
 • Konferencja Naukowa „Produkcja roślinna w wielofunkcyjnym rozwoju rolnictwa” Baranów Sandomierski, 10-13 czerwca 2014.
 • V Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego „Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych” Bydgoszcz, 19-21 września 2013.
 • XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego „Dziś i jutro magnezu”, PTMag Sandomierz 14-16.09.2012.
 • Transfer wiedzy, Nauka-Dydaktyka-Praktyka. – UTP Bydgoszcz 03-05.09.2012.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Azot w środowisku przyrodniczym, UWM Olsztyn 2009.
 • Uwarunkowania rozwoju produkcji rolniczej i obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim w świetle badań naukowych – UTP Bydgoszcz 2009.
 • Środowiskowe uwarunkowania produkcji rolniczej i rozwoju obszarów wiejskich w regionie kujawsko-pomorskim – Bydgoszcz 2004.
 • Integracja działalności badawczej i dydaktycznej w dziedzinie nauk rolniczych. – ATR Bydgoszcz 2002.
 • Ecological aspects of breeding fodder crops and amenity grasses – 20th Meeting of EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section, Radzików 1997.
 • Rośliny strączkowe w hodowli i uprawie – ATR Bydgoszcz 1997. Udział w przygotowaniu konferencji oraz w sesji posterowej.

E. Referaty na konferencjach i seminariach naukowych

 • Możliwości i efekty uprawy międzyplonów ścierniskowych w płodozmianach zbożowych - zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Agronomicznego w Bydgoszczy – 17.12.2015.
 • Wpływ sposobu siewu na dynamikę wschodów i plonowanie rzepaku ozimego. Konferencja Naukowej „Produkcja roślinna – niestandardowe technologie i kierunki użytkowania oraz gatunki nowe i re-introdukowane.” Poznań-Szamotuły, 13-15 maja 2015.
 • Effect of sowing technology on winter oilseed rape density in autumn and plant overwintering. 7th Annual International Symposium on Agriculture, Athens Institute for Education and Research. Ateny, 14-17 lipca 2014.
 • Wpływ intensywności uprawy i międzyplonu ścierniskowego na plonowanie jęczmienia jarego. V Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego „Aktualne kierunki w technologii uprawy roślin rolniczych.” Bydgoszcz, 19-21 września 2013.
 • Znaczenie międzyplonów ścierniskowych w płodozmianach zbożowych - seminarium naukowe Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie – 05.10.2012.
 • Zagospodarowywanie azotu i innych makroskładników przez rośliny niemotylkowate uprawiane w międzyplonie ścierniskowym”. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Azot w środowisku przyrodniczym”, UWM Olsztyn 21-22 maja 2009.

F. Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

 • Academic Editor w czasopiśmie międzynarodowym American Journal of Experimental Agriculture – od 2013 roku.
 • Academic Editor w czasopiśmie międzynarodowym Journal of Agriculture and Ecology Research International – od 2014 roku.
 • Redaktor Tematyczny w czasopiśmie Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura - od 2014 roku.

G. Nagrody za działalność naukową i organizacyjną

 • Nagrody zespołowe J.M. Rektora dr hab. inż. Antoniego Bukaluka, prof. nadzw. UTP, za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej w 2011 i 2012 r.
 • Nagrody zespołowe II stopnia J.M. Rektora dr hab. inż. Antoniego Bukaluka, prof. nadzw. UTP, za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej w 2010, 2013 i 2014 r.
 • Nagroda zespołowa II stopnia J.M. Rektora dr hab. inż. Antoniego Bukaluka, prof. nadzw. UTP za wyróżniające osiągnięcia w działalności organizacyjnej w 2014 r.

H. Inne formy aktywności zawodowej

 • Rzecznik Dyscyplinarny dla Studentów i Doktorantów UTP w Bydgoszczy w kadencji 2014-2016.
 • Współtworzenie programu i kierowanie II edycją studiów podyplomowych „Diagnozowanie stanu upraw rolnych”.
 • Członek European Society for Agronomy oraz Polskiego Towarzystwa Agronomicznego.
 • Sekretarz Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Agronomicznego – kadencja 2008-2011 oraz 2012-2015.
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników PUH Chemirol Sp. z o.o. nt. Botanicznych, środowiskowych i agro­technicznych uwarunkowań produkcyjności zbóż wiechlinowych – styczeń 2009.
 • Czynny udział w II Regionalnym Forum „Nauka dla praktyki rolniczej”, zorganizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Rolnictwa i obszarów Wiejskich w Przysieku. Prezentacja wyników ścisłych badań polowych w postaci posteru pt. „Międzyplony ścierniskowe we współczesnym rolnictwie”.
 • Prezentacja dorobku naukowego Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin na Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH w latach 2005, 2006 i 2007.
 • Czynny udział w Ogólnopolskim Finale Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Grubno 2001. Jako członek komisji egzaminacyjnej w bloku produkcji roślinnej.
 • Wypełnianie obowiązków opiekuna 22 magistrantów oraz obowiązków promotora 16 magistrantów i 13 dyplomantów Katedry Agrotechnologii.
 • Promocja Wydziału w Technikum w Bolesławowie oraz w Swarożynie.

I. Doskonalenie zawodowe

 1. Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy, 01.12.2012r.-25.05.2013r. Program stażowo-szkoleniowy „Wymień wiedzę na walutę” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2: Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program był realizowany przez Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy (lider projektu) oraz Agencję Marketingu Andrzeja Matusewicza (partner projektu) i obejmował następujące elementy:
  • Sześciomiesięczny staż zawodowy w laboratorium Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy 01.12.2012r.-25.05.2013 r.;
  • Pięciodniowe szkolenie praktyczne w zakresie działalności Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy;
  • Siedmiodniowe szkolenie w zakresie: Marketing firmy - budowanie strategii, jak działają media? Jak działa firma - realizacja działalności gospodarczej, wdrażanie zmian w przedsiębiorstwie. Ochrona własności intelektualnej – komercjalizacja wiedzy, patenty. Doradztwo indywidualne w zakresie działalności typu spin off, spin out.
 2. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Zakład Badań Systemu Gleba – Roślina, 17.09.2012r.-12.10.2012r. (4 tygodnie), – staż naukowy.
 3. Uczestnictwo w warsztatach pt. „Publishing Connect Workshop” – zorganizowane przez wydawnictwo Elsevier oraz European Society of Agronomy – Debrecen, Węgry, 28 sierpnia 2014 r.
 4. Udział w seminarium nt. „Interpretacja, ocena i kształtowanie właściwości gleb kluczem do optymalizacji produkcji roślinnej” – WRiB UTP w Bydgoszczy, 23 lutego 2012 r.
 5. Seminarium Bolońskie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji nt. „Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego i systemów zapewnienia jakości kształcenia” – UKW Bydgoszcz, 25 stycznia 2012 r.
 6. Uczestnictwo w warsztatach pt. „The Workshop on Scientific Communication” (Warsztaty komunikacji naukowej) – UTP Bydgoszcz, 19-23 września 2011 r.
 7. Seminarium Bolońskie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji nt. „Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia” – UTP Bydgoszcz, 20 kwietnia 2011 r.
 8. Uczestnictwo w seminarium naukowym pt. „Doskonalimy uprawę zbóż i rzepaku” – Kujawsko-Pomorski ODR, Oddział w Przysieku, 12 stycznia 2011 r.
 9. Uczestnictwo w szkoleniu pt. „Rola eksperymentu polowego w badaniach z zakresu rolniczej produkcji roślinnej” – IUNG Puławy, 8-9 października 1996 r.
 10. Uczestnictwo w szkoleniu pt. "Stan fizyczny gleby a rozwój roślin" VII szkoła "Fizyka z elementami agrofizyki", Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, 18-19 września1995 r.