DR INŻ. EWA KASZKOWIAK


Przebieg pracy zawodowej:

 • 1977-1982 5-let. studia magisterskie na Wydziale Rolniczym AR w Poznaniu
 • 1982 - 1988 Dział Naukowy – Zakład Doświadczalny IUNG Żelisławki
 • 1989 - 1998 ZSCKR w Sypniewie – nauczyciel produkcji roślinnej
 • 1999 - asystent w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin, ATR w Bydgoszczy
 • Od 2005 adiunkt w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin UTP w Bydgoszczy
 • Praca doktorska 2004: Wpływ wieloletniej uprawy pszenicy i żyta ozimego w płodozmianach i monokulturze na plon na tle układów pogodowych w okresie wegetacji.

Publikacje

 1. Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., 1999. Impact of plant density on the yielding of white lupin (Lupinus albus L.). Proc. Int. Conf. Lupin in Polish and European Agriculture. PTŁ Bydgoszcz, Przysiek, 106-110.
 2. Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E. 1999: Wpływ wybranych zabiegów agrotechnicznych na dojrzewanie i plonowanie łubinu białego (Lupinus albus L). Konferencja międzynarodowa „Łubin w polskim i europejskim rolnictwie”. Abstrakt.
 3. Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., Bieniaszewski T., Szukała J., 1999. Możliwości uprawy łubinu w regionie kujawsko-pomorskim. Proc. Int. Conf. Lupin in Polish and European Agriculture. PTŁ Bydgoszcz, Przysiek, 27-34.
 4. Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., 2000. Effect of growth regulator, N-fertility, and micronutrients on seed yield and yield components in yellow lupin. Proc. 9th Int. Conf. Lupin - an Ancient Crop for the New Millennium. Klink-Müritz, Germany, 230-233.
 5. Prusiński J., Kaszkowiak E., 2005. Effect of titanium on yellow lupin yielding (Lupinus luteus L.). EJPAU, Agronomy 8(2), www.ejpau.media.pl.
 6. Prusiński J., Kaszkowiak E., 2005. Zastosowanie flurprimidolu w uprawie nasiennej łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) Acta Sci. Pol., Agricultura 4(1), 107-116.
 7. Kaszkowiak E., 2005. Wpływ warunków hydrotermicznych i długości fenofaz na zachwaszczenie łanów zbóż ozimych w różnych płodozmianach i monokulturze na glebach lekkich. cz. I. Pszenica ozima. Pr. Komis. Nauk Rol. i Biol. BTN, B, 56, 63-81.
 8. Kaszkowiak E., 2005. Wpływ warunków hydrotermicznych i długości fenofaz na zachwaszczenie łanów zbóż ozimych w różnych płodozmianach i monokulturze na glebach lekkich. cz.II. Żyto ozime. Pr. Komis. Nauk Rol. i Biol. BTN, B, 56, 83-101.
 9. Kaszkowiak E., 2005. Współdziałanie warunków pogodowych z uprawą pszenicy i żyta ozimego w płodozmianach i monokulturze na kształtowanie cech badanych gatunków przy zastosowaniu wieloimiennej analizy profilów. Biblioth. Fragm. Agronom., 9,
 10. Kaszkowiak E., 2006: Wpływ warunków pogodowych na kształtowanie wybranych cech pszenicy ozimej i żyta uprawianych w płodozmianach i monokulturze przy zastosowaniu wielozmiennej analizy profilów. Fragm Agron. (2), 162-173.
 11. Drapikowska M., Celka Z., Buczkowska K., Kaszkowiak E., 2007: Morphological variation of the rough small-reed (Calamagrostis arundinacea L., Poaceae) populations from northern and central Poland. Botanika-Steciana 11, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, str.210-222.
 12. Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., 2008. Wybrane wskaźniki produkcyjności roślin bobiku w warunkach wzrastającego nawożenia azotem. Biul. IHAR, 248.
 13. Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., 2008. Wpływ intensywności technologii uprawy na wysokość i jakość plonu nasion wybranych odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.). Acta Sci. Pol., Agricultura.
 14. Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., 2008. Wpływ nawożenia i dokarmiania roślin azotem na plonowanie i strukturalne elementy plonu nasion bobiku. Fragm. Agron.
 15. Kaszkowiak E., Kaszkowiak J., Piekarski W. 2009: Wpływ ograniczenia nawożenia azotem na wartość opałową ziarna owsa i jęczmienia. Mat.Konerencyjne..
 16. Kaszkowiak E., Kaszkowiak J. 2009: Właściwości mechaniczne brykietów z mieszanki trocin bukowych i jęczmienia w aspekcie przechowywania i transportu.
 17. Kaszkowiak E., Kaszkwiak J., 2009: Wykorzystywanie ziarna zbóż uprawianych w technologii uproszczonej na cele energetyczne. Inżynieria i aparatura chemiczna (2), 62-63.
 18. Kaszkowiak E., Kaszkowiak J., 2010: Podstawy agromechaniki. Podręcznik akademicki.
 19. Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., Olszak G. 2016. The after-effect of chosen Fabaceae forecrops on the yield of grain and protein in winter triticale (Triticosecale sp. Wittmack ex A. Camus 1927) fertilized with mineral nitrogen. Plant Soil Environ. 62 (12), 571-576.