PROF. DR HAB. INŻ. JADWIGA ANDRZEJEWSKA


Rozprawy

 • Habilitacyjna: Agrotechniczne uwarunkowania plonowania i brodawkowania zróżnicowanych odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.). 2002. Rozprawy 105, ATR Bydgoszcz.
 • Doktorska: Wsiewki poplonowe seradeli w pszenżyto i żyto ozime uprawiane w monokulturze. 1990. ATR Bydgoszcz.

Publikacje oryginalne

 • Martinelli T., Whittaker A., Benedettelli S., Carboni A., Andrzejewska J. 2017. The study of flavonolignan association patterns in fruits of diverging Silybum marianum (L.) Gaertn. chemotypes provides new insights into the silymarin biosynthetic pathway. Phytochemistry 144: 9-18.

 • Andrzejewska J., Ignaczak S., Martinelli T. 2017. Effect of seed material preparation on plant emergence and yield of milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.) in a moderate climate. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 16(2), 139–147.
 • Sadowska K., Andrzejewska J., Klóska Ł. 2017. Influence of freezing, lyophilisation and air-drying on the total monomeric anthocyanins, vitamin C and antioxidant capacity of selected berries. International Journal of Food Science and Technology 52(5): 1246-1251.
 • Martinelli T., Potenza E., Moschella A., Zaccheria F., Benedettelli S., Andrzejewska J. 2016. Phenotypic Evaluation of a Milk Thistle Germplasm Collection: Fruit Morphology and Chemical Composition. Crop Sci. 56(6): 3160-3172. doi: 10.2135/cropsci2016.03.0162
 • Andrzejewska J., Contreras-Govea F. E., Pastuszka A., Albrecht K.A. 2016. Performance of Kura clover compared to that of perennial forage legumes traditionally cultivated in central Europe. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science 66(6): 516-522.
 • Andrzejewska J., Ignaczak S., Barzyk P. 2016. Oil content and fatty acid profile in seeds of Polish breeding lines and cultivars of legumes. Acta Sci. Pol. Agricultura, 15(2): 3-13.
 • Andrzejewska J., Albrecht K.A., Ignaczak S., Skinder Z., 2015. Method and time of alfalfa sowing when climate is changing. Acta Sci. Pol. Agricultura, 14(3), 3-13.
 • Andrzejewska J., Ignaczak S., Barzyk P., 2015. Oil content and fatty acid profile in seeds of Polish breeding lines and cultivars of legumes. Acta Sci. Pol. Agricultura, 15(2): 3-13.
 • Andrzejewska J., Ignaczak S., Katańska-Kaczmarek A., Barzyk P., 2015. Crude fat content and fatty acid profile in the seeds of polish lines and cultivars of field pea (Pisum sativum L.): pilot study. EJPAU 18(4), #07.
 • Andrzejewska J., Martinelli T., Sadowska K., 2015. Silybum marianum: non-medical exploitation of the species. Annals of Applied Biology 167, 285-297.
 • Andrzejewska J., Sadowska K., Klóska Ł., Rogowski L., 2015. The effect of plant age and harvest time on the content of chosen components and antioxidative potential of black chokeberry fruit. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 14(4), 105–114.
 • Martinelli T., Andrzejewska J., Salis M., Sulas L. 2015. Phenological growth stages of Silybum marianum according to the extended BBCH scale. Annals of Applied Biology doi:10.1111/aab.12163
 • Andrzejewska J., Contreras-Govea F.E., Albrecht K.A. 2014. Field prediction of alfalfa (Medicago sativa L.) fibre constituents in northern Europe. Grass and Forage Science 69(2): 348-355.
 • Andrzejewska J., Albrecht K.A., Harasimowicz-Hermann G. 2014. Intercropping winter cereals with Caucasian clover for forage in northern Europe. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil & Plant Science 64(8): 734–740.
 • Andrzejewska J., Woropaj-Janczak M. 2014. German chamomile performance after stubble catch crops and response to nitrogen fertilization. Industrial Crops and Products 62: 350–358.
 • Andrzejewska J., Albrecht K.A., Jendrzejczak E. 2013. Wysokość roślin a wartość paszowa lucerny w różnych fazach rozwojowych i w pokosach. Fragmenta Agronomica 30(2): 14-22.
 • Baturo-Ciesniewska A., Andrzejewska J., Albrecht K. A., Sadowski Cz., Lenc L. 2013. First Report of Sclerotinia Stem Blight Caused by Sclerotinia trifoliorum on Trifolium ambiguum in Poland. Plant Disease 97, 1:142.
 • Albrecht K.A., Andrzejewska J., Contreras-Govea F. 2012. Forage production and unique quality characteristics of autumn-grown oat in northern environments. Grassland - a European Resource? Proceedings of the 24th General Meeting of the European Grassland Federation, Lublin, Poland, 3-7 June 2012. Edited by P. Goliński, M., Warda, P. Stypiński. Grassland Science in Europe, v. 17: 329-331.
 • Iwicki R., Andrzejewska J. 2012. Small-leaved white clover (Trifolium repens L. form microphyllum) as a component of a lawn mixture. Grassland - a European Resource? Proceedings of the 24th General Meeting of the European Grassland Federation, Lublin, Poland, 3-7 June 2012. Edited by P. Goliński, M., Warda, P. Stypiński. Grassland Science in Europe, v. 17: 505-507.
 • Andrzejewska J., Sadowska K., Mielcarek S. 2011. Effect of sowing date and rate on the yield and flavonolignan content of the fruits of milk thistle (Silybum marianum L. Gaertn.) grown on light soil in a moderate climate. Industrial Crops and Products 33:462–468
 • Woropaj-Janczak M., Andrzejewska J., Skinder Z. 2011. Reaction of German chamomile (Chamomilla recutita L. Rauschert ) cultivars to biostimulants and foliar fertilisation. Herba Polonica 1:17-26.
 • Domański P. J., Andrzejewska J., Iwicki R. 2011. Effect of utilization intensity on growth of lawn cultivars of Kentucky bluegrass (Poa pratensis L.). Acta Sci Pol., Agricultura 3:15-26.
 • Sadowska K., Andrzejewska J., Woropaj-Janczak M. 2011. Effect of weather and agrotechnical conditions on the content of nutrients in the fruits of milk thistle (Silybum marianum L. Gaertn.). Acta Sci Pol. Hortorum Cultus 3:197-207.
 • Sadowska K., Andrzejewska J. 2010. Ekonomiczne efekty uprawy ostropestu plamistego (Silybum marianum (L.) Gaertn. na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 549:187-196.
 • Sadowska K., Andrzejewska J. 2009. Effect of date and harvest method on the yield and quality of milk thistle (Silybum marianum L. Gaertn.) cultivated on light soil. Herba Pol. 3: 47-54.
 • Andrzejewska J., Sadowska K. 2008. Effect of cultivation conditions on the variability and interrelation of yield and raw material quality in milk thistle (Silybum Marianum (L.) Gaertn.). Acta Sci. Polonorum, Agricultura 3, 3-12.
 • Andrzejewska J., Skinder Z. 2007. Yield and quality of raw material of milk thistle (Silybum marianum (L). Gaertn.) grown in monoculture and in crop rotation. Part II. Reaction of milk thistle to potassium fertilization. Herba Polonica v. 53, no 1: 5-10.
 • Andrzejewska J., Sadowska K. 2007. Effect of the sowing date on the content and composition of flavonolignans and nutrients in milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.) fruit. Herba Polonica 3: 273-278.
 • Domański P.J., Andrzejewska J. 2007. Ocena odmian lucerny przy wypasaniu i częstym koszeniu. Wiadomości Odmianoznawcze, Słupia Wielka, z. 82, pp. 24.
 • Andrzejewska J., Lamparski R., Skinder Z. 2006. Assessing the extent of damage caused by Cleonus piger Scop. and other entomofauna in the cultivation of milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.). Journal of Plant Protection Research 46 (1), 49-59.
 • Andrzejewska J., Skinder Z. 2006. Ostropest plamisty – uwagi o nazewnictwie, substancjach czynnych i rozwoju rośliny. Acta Sci. Pol. Agricultura 5(1), 5-10.
 • Dolata A., Andrzejewska J., Wiatr K. 2006. Reakcja samokończących i tradycyjnych odmian wyki siewnej (Vicia sativa L. ssp. sativa) na uprawę w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. Acta Sci. Pol. Agricultura 5(1), 25-36.
 • Andrzejewska J., Dolata A., Wiatr K. 2006. Variability of length of stem of determinate and indeterminate cultivars of common vetch (Vicia sativa L. ssp. sativa) and its impact on selected cropping features. Journal of Central Europe Agriculture 7(2), 251-258.
 • Andrzejewska J., Skinder Z. 2006. Yield and quality of raw material of milk thistle (Silybum marianum (L). Gaertn.) grown in monoculture and in crop rotation. Part I. Reaction of milk thistle to the sowing date. Herba Polonica v. 52, no 4: 5-10.
 • Andrzejewska J., Marciniak J., Skinder Z., Skotnicka E. 2005.Wartość gospodarcza ozimych rodów hodowlanych grochu ozimego (Pisum sativum L.) w warunkach regionu kujawsko-pomorskiego. Acta Sci. Pol. Agricultura 4(1), 5-15.
 • Andrzejewska J., Harasimowicz-Hermann G. 2004. Reakcja Trifolium ambiguum Bieb. na szczepienie bakteriami brodawkowymi i wilgotność gleby w roku siewu. Acta Scientiarum Polonorum 3(1), 209-218.
 • Andrzejewska J., Wiatr K., Pilarczyk W. 2002. Wartość gospodarcza wybranych odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.) na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 1, s. 59-72.
 • Andrzejewska J., Pilarczyk W., Wiatr K. 2002. Wartość gospodarcza wybranych odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.) na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Cz. II. Długość łodyg i ich wpływ na niektóre cechy użytkowe. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 2, s. 119-130.
 • Andrzejewska J., Ignaczak S. 2001. Effectiveness of symbiosis between fodder galega (Galega orientalis Lam.) and Rhizobium galegae on fallow land. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. s. Agronomy, i. 2, v. 4.
 • Andrzejewska J., Harasimowicz-Hermann G. 1999: Agrotechniczno-ekonomiczne efekty podsiewu lucerny kupkówką pospolitą. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, nr 220, Roln. 44, s. 9-15.
 • Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J. 1999: Trifolium ambiguum L. – charakterystyka gatunku i możliwości introdukcji w Polsce. Zesz. Nauk. AR Kraków, nr 62, 113-122.
 • Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J. 1999: Uprawa i użytkowanie Trifolium ambiguum. Olsztyn, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., z. 468, s.133-145.
 • Harasimowicz-Hermann G., Ignaczak S., Andrzejewska J., Krasicka-Korczyńska E., Wojnowska T., Koc J., Sienkiewicz S., Szymczyk S. 1998: Systemy konserwacji gleby odłogowanej – potencjalna produkcyjność ugoru obsianego w pierwszym roku. Bibliotheca Fragm. Agr., t. 5, s. 213-224.
 • Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J., Nowak W., Sowiński J., Waniorek W. 1997: Ocena przydatności amerykańskich, wielolistkowych odmian lucerny do uprawy w zróżnicowanych warunkach agroklimatycznych Polski. Biuletyn Oceny Odmian, COBORU, z. 29, s. 115-119.
 • Ignaczak S., Andrzejewska J. 1997: Rozwój i produktywność bobiku oraz zbóż w siewach jednogatunkowych i mieszanych. Cz. I. Rozwój roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 446, s. 355-362.
 • Andrzejewska J., Ignaczak S., 1997: Rozwój i produktywność bobiku oraz zbóż w siewach jednogatunkowych i mieszanych. Cz. II. Nodulacja bobiku i zmiany zawartości azotu w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 446, s. 363-368.
 • Andrzejewska J., Ignaczak S., 1996: Wsiewki poplonowe seradeli w pszenżyto i żyto ozime uprawiane w monokulturze. Cz. II. Warunki świetlne i termiczne w łanie zbóż. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, nr 195, Rolnictwo (37) s. 21-30.
 • Andrzejewska J., Ignaczak S. 1996: Wsiewki poplonowe seradeli w pszenżyto i żyto ozime uprawiane w monokulturze. Cz. III. Rozwój, plony i skład chemiczny seradeli. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, nr 195, Rolnictwo (37), s. 31-41.
 • Andrzejewska J., Ignaczak S.: 1996: Wsiewki poplonowe seradeli w pszenżyto i żyto ozime uprawiane w monokulturze. Cz. IV. Wydajność monokultur zbożowych z wsiewką seradeli oraz ich wartość przedplonowa dla owsa. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, nr 195, Rolnictwo (37), s. 43-52.
 • Ignaczak S., Andrzejewska J. 1994: Plonowanie poplonu ścierniskowego po jęczmieniu ozimym zbieranym w dojrzałości mlecznej i pełnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1994. z. 414, s. 199-206.
 • Andrzejewska J., Ignaczak S.: 1994: Plonowanie wsiewki seradeli i kupkówki w żyto oraz jęczmień ozimy zbierany w różnych stadiach dojrzałości. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 414, s. 159-168.
 • Sypniewski J., Marcinkiewicz J., Skinder Z., Marciniak J., Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J., Ignaczak S. 1993: Uprawa bobiku w mieszankach ze zbożami w warunkach regionu pomorsko - kujawskiego. Biuletyn Naukowy ART Olsztyn, nr 2 (12), s. 233-238.
 • Andrzejewska J. 1993: Wsiewki poplonowe seradeli w pszenżyto i żyto ozime uprawiane w monokulturze. Cz. I. Plony ziarna i słomy zbóż. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, nr 181, Rolnictwo (33), s. 61-70.
 • Andrzejewska J., Sypniewski J. 1992: Wpływ inokulacji szczepami bakterii Rhizobium leguminosarum na przebieg nodulacji i plon nasion odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.). Zesz. Nauk. ATR, nr 178, Rolnictwo (31), s. 45-54.
 • Andrzejewska J. 1992: Wpływ inokulacji szczepami bakterii Rhizobium leguminosarum na przyrost suchej masy roślin odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.) w trzech fazach rozwojowych. Zesz. Nauk. ATR, nr 178, Rolnictwo (31), s. 55-62.
 • Ignaczak S., Andrzejewska J. 1988: Zawartość i pobranie końcowe niektórych składników pokarmowych w plonie dwu pastewnych odmian rzepiku ozimego (Brassica campestris L.) w zależności od sposobu uprawy i przebiegu warunków pogodowych. Cz. I. Zawartość składników pokarmowych. Zesz. Nauk. ATR, nr 145, Rolnictwo (24), s.97-112.
 • Ignaczak S., Andrzejewska J. 1988: Zawartość i pobranie końcowe niektórych składników pokarmowych w plonie dwu pastewnych odmian rzepiku ozimego (Brassica campestris L.) w zależności od sposobu uprawy i przebiegu warunków pogodowych. Cz. II. Pobranie końcowe składników pokarmowych. Zesz. Nauk. ATR, nr 145, Rolnictwo (24), s.113-125.
 • Ignaczak S., Andrzejewska J. 1984: Porównanie plonowania wielkolistnych mieszańców rzepiku ozimego wysianych wiosną w plonie głównym i wtórym. Zesz. Nauk. ATR, nr 13, Rolnictwo (18), s. 77-90.

Artykuły przeglądowe:

 • Andrzejewska J. 2008. Problemy badawcze z zakresu agronomii w świetle IX Kongresu Europejskiego Towarzystwa Agronomicznego (ESA). Postępy Nauk Rolniczych 1, 101-109.
 • Andrzejewska J. 2004. Czy wąsolistne odmiany grochu siewnego (Pisum sativum L.) są sukcesem nauki? Postępy Nauk Rolniczych 4, 71-82.
 • Andrzejewska J. 1999: Międzyplony w zmianowaniach zbożowych. Post. Nauk Roln., nr 1, s. 19-32.
 • Andrzejewska J., Harasimowicz-Hermann G. 1997: Lucerna – problemy badawcze w świetle Północno-Amerykańskich Konferencji Naukowych (NAAIC). Fragm. Agronom. nr 1, s. 94-101.
 • Andrzejewska J. 1996: Roślina ochronna czy roślina okrywająca? Fragm. Agr., (XIII), nr 1(49), s. 114-119.

Monografie, podręczniki i skrypty:

 • Andrzejewska J., Albrecht K.A. 2009. Rośliny motylkowate drobnonasienne na pastwiskach. 2009. Wydawnictwa Uczelniane UTP Bydgoszcz, ss. 127 (monografia).
 • Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J.: Przewodnik do uprawy lucerny. Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz (podręcznik fachowy): 1996 wyd. I, 1997 wyd. II, 2000 wyd. III.
 • Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J. 1997: Przewodnik do uprawy mieszanek traw i motylkowych z trawami. Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz (podręcznik fachowy).

Materiały konferencyjne

 • M.J. Kazula, B. Luers, J. Andrzejewska, S.P. Conley and K.A. Albrecht. 2015. Intercropping Kura clover with winter cereals to increase spring forage production.https://scisoc.confex.com/scisoc/2015am/webprogram/Paper94129.html
 • Albrecht, K.A., M. Kazula, B. Luers, J. Andrzejewska, and S.P. Conley. 2015. Intercropping Kura Clover with Winter Cereals to Increase Spring Forage Production. (abstract). ASA-CSSA-SSSA Annual Meeting Abstracts. ASA-CSSA-SSSA Annual Meeting. Nov. 15-18, 2015, Minneapolis, MN. 2005 CD-ROM.
 • Andrzejewska J., Ignaczak S.,  dos Santos P.M.F., Martinelli T. 2015. Effect of seed material preparation on plant density and friut yield of Silybum marianum (L.) Gaertn. Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, suplementum X, pp. 10.
 • Andrzejewska J. 2015. Aktualny stan upraw roślin leczniczych i aromatycznych w Polsce. Book of proceedings 20th Specialized Seminar with International Participation: Actual Aspects of Growing, Processing and Use of Medicinal, Aromatic and Spice Plants. Kezmarskie  Żlaby, September 16-18, 2015, 19-22.
 • Andrzejewska J., Ignaczak S., dos Santos P.M.F., Martinelli T. 2015. Effect of seed material preparation on plant density and friut yield of Silybum marianum (L.) Gaertn. Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, suplementum X, pp. 10.
 • Andrzejewska J., 2015. Aktualny stan upraw roślin leczniczych i aromatycznych w Polsce. Book of proceedings 20th Specialized Seminar with International Participation: Actual Aspects of Growing, Processing and Use of Medicinal, Aromatic and Spice Plants. Kezmarskie Żlaby, September 16-18, 2015, 19-22.
 • Andrzejewska J., Saja D. 2015. Rośliny zielarskie w polskiej poezji, piosenkach i pieśniach. Herbaria i zielarstwo, Konferencja naukowa, Lublin, 22-24.10. 2015, 35-36.
 • Andrzejewska J., Harasimowicz-Hermann G., Albrecht K.A. 2014. Współrzędna uprawa koniczyny kaukaskiej (Trifolium ambiguum M. Bieb.) ze zbożami ozimymi przeznaczonymi na paszę. Materiały konferencyjne: Ogólnopolska konferencja naukowa „Produkcja roślinna w wielofunkcyjnym rozwoju rolnictwa”, Baranów Sandomierski, 10-13 czerwca 2014, 6-7.
 • Baturo-Cieśniewska A., Andrzejewska J., 2014. Problemy w molekularnej identyfikacji Sclerotinia spp. w aspekcie porażenia Trifolium ambiguum/ Problems in molecular identification of Sclerotinia spp. in the context of Trifolium ambiguum disease. IV Konferencja Naukowa ‘Nowe patogeny i choroby roślin’. Skierniewice, 08.04.2014. Streszczenia ISBN 978-83-60829-95-0, str. 7.
 • Baturo-Ciesniewska A., Andrzejewska J., Lukanowski A., 2014. How precisely diagnose whether the Trifolium ambiguum is infested by Sclerotinia trifoliorum or Sclerotinia sclerotiorum? 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology Healthy plants – healthy people. Krakow, September 8–13. Book of Abstracts: p.41
 • Baturo-Ciesniewska A., Andrzejewska J., Smith D., Groves C., Albrecht K. 2014. Molecular Identification of Polish Isolates of Sclerotinia trifoliorum and Sclerotinia sclerotiorum in the Context of Kura Clover Damage. North America Alfalfa Improvement Conference, Lethbridge, Canada, 8-10.07.2014
  Abstract: http://www.naaic.org/Meetings/National/2014meeting/6287Baturo.pdf
 • Andrzejewska J., Baturo-Cieśniewska A., Smith D., Groves C., Lackerman K., Grau C., Albrecht K. 2014. Why Has Kura Clover Failed to Persist in Northern Europe? North America Alfalfa Improvement Conference, Lethbridge, Canada, 8-10.07.2014. Abstract:
  http://www.naaic.org/Meetings/National/2014meeting/Why%20Has%20Kura%20Clover%20-%20Andrzejewska.pdf
 • Andrzejewska J., Harasimowicz-Hermann G., Albrecht K.A. 2013. Wpływ terminu wsiewania życicy wielokwiatowej w koniczynę kaukaską (Trifolium ambiguum Bieb.) na plon paszy pierwszego pokosu. V Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Bydgoszcz 19-21 września 2013:15.
 • Pastuszka A., Andrzejewska J. 2013. Wpływ terminu siewu na plon i wartość paszową odmian owsa uprawianego w międzyplonie ścierniskowym. V Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Bydgoszcz 19-21 września 2013:77.
 • Albrecht K.A., Andrzejewska J., Contreras-Govea F. 2012. Forage production and unique quality characteristics of autumn-grown oat in northern environments. Grassland – a European Resource? Proceedings of the 24th General Meeting of the European Grassland Federation, Lublin, Poland, 3-7 June 2012. Edited by P. Goliński, M., Warda, P. Stypiński. Grassland Science in Europe, v. 17: 329-331.
 • Iwicki R., Andrzejewska J. 2012. Small-leaved white clover (Trifolium repens L. form microphyllum) as a component of a lawn mixture. Grassland – a European Resource? Proceedings of the 24th General Meeting of the European Grassland Federation, Lublin, Poland, 3-7 June 2012. Edited by P. Goliński, M., Warda, P. Stypiński. Grassland Science in Europe, v. 17: 505-507.
 • Sadowska K., Klóska Ł., Rogowski L., Andrzejewska J. 2012. Skład chemiczny owoców aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott) w zależności od wieku roślin i terminu zbioru. 14. Sejmik Zielarski „Zioła – leki, żywność, kosmetyki”. Żerków 25-26 maja 2012, pp. 36.
 • Pastuszka A., Andrzejewska J. 2012. Wpływ terminu siewu na plon i wartość paszową odmian owsa uprawianego w międzyplonie ścierniskowym. Materiały konferencyjne „Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej”. Konferencja naukowa Poznań-Dymaczewo Nowe 24-26 październik 2012, s.22.
 • Woropaj-Janczak M., Andrzejewska J. 2012. Plon i jakość surowca odmian uprawnych rumianku pospolitego (Chamomille recutita L. Rauschert) w zależności od warunków agrotechniki. Materiały konferencyjne „Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej”. Konferencja naukowa Poznań-Dymaczewo Nowe 24-26 październik 2012, s.22.
 • Andrzejewska J., Woropaj-Janczak M. 2011. Yield and quality of raw material of German chamomile (Chamomille recutita L. Rauschert) cultivars depending on nitrogen fertilization and cultivation after stubble catch crops. Book of proceedings and abstracts. 2nd International Scientific Conference: Medical, Aromatic and Spice Plants. Nitra 6-8, 2011, 69-70.
 • Woropaj-Janczak M., Andrzejewska J. 2011. Reakcja odmian rumianku pospolitego (Chamomille recutita L. Rauschert) na nawożenie azotem i uprawę po międzyplonach. Konferencja naukowa: Nauka i praktyka ogrodnicza dla zdrowia i środowiska. Lublin 15-16.09.2011, p. 161-162.
 • Iwicki R., Andrzejewska J. 2010. Wpływ drobnolistnej koniczyny białej (Trifolium repens L. forma microphyllum) oraz sposobu pielęgnacji na walory estetyczno-użytkowe nawierzchni trawiastej. Konferencja naukowa Rośliny motylkowate znaczenie gospodarcze i przyrodnicze – stan aktualny i przyszłość. Falenty 24-25.11.2010. p. 19-20.
 • Albrecht K.A., Andrzejewska J. 2010. Współrzędna uprawa kukurydzy z Trifolium ambiguum Bieb. jako żywym mulczem. Konferencja „Produkcja i wykorzystanie kukurydzy uprawianej na cele spożywcze i przemysłowe© 6–7 maja 2010 Sielinko. p.26-28.
 • Iwicki R., Andrzejewska J. 2010. Drobnolistna koniczyna biała jako składnik mieszanki trawnikowej. Small-leaved white clover as a component of turf mixture. Ogólnopolska konferencja naukowa: Znaczenie gospodarcze i biologia plonowania upraw mieszanych. Poznań 3-5.03.2010. p.43-44.
 • Andrzejewska J. 2009. Uprawa soi GMO w stanie Wisconsin (USA). IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Łubinowego pt. Łubin – źródłem białka dla Europy, Bydgoszcz 2009. pp. 14-15.
 • Andrzejewska J., Sadowska K. 2009. Uprawa ostropestu plamistego (Silybum marianum Gaertn.) na glebie lekkiej – szanse i zagrożenia. XXXVIII Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych. Konferencja Pt. „Gromadzenie wykorzystanie kolekcji roślin użytkowych kraju”. Poznań 5-8.10.2009. pp. 58-59.
 • Sadowska K., Andrzejewska J. 2008. Effect of sowing and harvesting technology on yield and raw matter value of milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.) cultivated on light soil. Materiały konferencyjne 5th CMAPSEEC) Brno. Book of abstracts, 93.
 • Andrzejewska J., Sadowska K. 2007. Content and composition of silymarin from the fruit of milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.) under moderate climate conditions. 1st International Scientific Conference on Medicinal, Aromatic and Spice Plants, Słowacja – Nitra, 94-97.
 • Andrzejewska J., Skinder Z. 2006. Content, yield and composition of silymarin from milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.) fruits depending on the plant density. IX ESA Congress. Bibliotheca Fragmenta Agronomica 11, 443-444.
 • Andrzejewska J., Skinder Z., Sadowska K. 2005. The effect of agroclimatic factors on the yield and chemical composition milk thistle (Silybum marianum L. Gaertn.) fruits. Herba Polonica v. 51, suppl. 1, 106-108.
 • Andrzejewska J., Skinder. Z. 2003. Damage inflicted by Cleonus piger Scop. on milk thistle (Silybum marianum Gaertn.). Herba Polonica v. 49, 3, 332-334.
 • Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J. 2002. Trifolium ambiguum Bieb. – nowa roślina motylkowata dla gospodarstw proekologicznych. Ogólnopolska Konferencja Łąkarska: „Wielofunkcyjna rola gatunków i odmian traw oraz motylkowatych drobnonasiennych”. Bydgoszcz – Pieczyska.
 • Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J. 1999: Wpływ warunków uprawy na plon i skład mineralny koniczyny Trifolium ambiguum i jej mieszanek z trawami w pierwszym roku użytkowania. Materiały konferencji naukowej „Środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania jakości płodów rolnych”. SGGW Warszawa, s. 285-293.
 • Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J., Nowak W., Gospodarczyk F., Waniorek W. 1996: The Yield and Quality of the USA multileaf Alfalfa Varieties in Poland. Report of the Thirty-Fifth North American Alfalfa Improvement Conference. Oklahoma.
 • Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J., Nowak W., Gospodarczyk F., Waniorek W. 1996: Crop productivity of American alfalfa varieties in various ecological conditions of Poland. Ecological aspects of breeding fodder crops and amenity grasses. Eucarpia Fodder Crops and Amenity Grasses Section, 20th Meeting. Radzików, Poland, s. 103-106.
 • Andrzejewska J., Harasimowicz-Hermann G., Nowak W., Gospodarczyk F., Waniorek W. 1996: Yield and quality of Polish, Czech and USA multileaf varieties of alfalfa in Poland. Seed production of lucerne - Proceedings of the XIIth Eucarpia Meeting of the Group Medicago. Praga.
 • Sypniewski J., Andrzejewska J., Ignaczak S. 1995: Agronomic practices of winter triticale in agriculture of the Kujawy-Pomerania region on the basis of an inquiry study. Conference of the European Society for Agronomy and Polish Society of Agrotechnical Sciences. Puławy, Fragm. Agr. nr 2(46), s. 34-35.
 • Harasimowicz-Hermann G., Andrzejewska J., Nowak W.,Gospodarczyk F., Waniorek W., Walczak S. 1995: Możliwości produkcyjne polskiej i amerykańskiej odmiany lucerny w roku siewu. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej „Nauki rolnicze w warunkach integracji europejskiej”, ART Olsztyn, tom II/IV s. 150-155.
 • Andrzejewska J., 1993: Brodawkowanie i zawartość azotu w bobiku w zależności od fazy rozwojowej i warunków agrotechnicznych. I Kongres PTNA. IUNG Puławy, Fragm. Agr., nr 4 (40), s.161-162.
 • Andrzejewska J., Andrzejewski J. 1992: Wpływ wsiewki poplonowej seradeli w uprawie pszenżyta i żyta ozimego w monokulturze na niektóre właściwości gleby. Materiały z konferencji naukowej „Nawozy organiczne”, AR Szczecin, z. 2, s.129-132.
 • Andrzejewski J., Andrzejewska J. 1991: The content changes of organic carbon and total nitrogen in the soil under the influence of paplionaceous crop cultivated as undersown in the short – time monocultures of rye and triticale. 10-th International Symposium Humus et Planta, Praga.

Referaty na konferencjach naukowych:

 • Andrzejewska J. Trendy w technologiach produkcji roślinnych surowców paszowych na gruntach ornych. Ogólnopolska konferencja naukowa Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych, 19-20.05.2016. IUNG-PIB Puławy.
 • Andrzejewska J. MAPs in Poland  - the present state and growing. Kezmarskie Żlaby, Słowacja, 16-18.09.2015.
 • Andrzejewska J., Saja D. Rośliny zielarskie w polskiej poezji, piosenkach i pieśniach. Konferencja naukowa, Lublin, 22-24.10. 2015
 • Andrzejewska J., Baturo-Cieśniewska A., Smith D., Groves C., Lackerman K., Grau C., Albrecht K. 2014. Why Has Kura Clover Failed to Persist in Northern Europe? North America Alfalfa Improvement Conference, Lethbridge, Canada, 8-10.07.2014
  Prezentacja: http://www.naaic.org/Meetings/National/2014meeting/Andrzejewska.pdf
 • Andrzejewska J. Iwicki R., 2012. Small-leaved white clover (Trifolium repens L. form microphyllum) as a component of a lawn mixture. 24th General Meeting of the European Grassland Federation, Lublin, Poland, 3-7 June 2012.
 • Andrzejewska J. 2012. Plon oraz wartość paszowa i przedplonowa owsa uprawianego w międzyplonie ścierniskowym. Owies – hodowla, uprawa i wykorzystanie. Kraków 8-9.11.2012.
 • Andrzejewska J. Albrecht K. A., 2010. Współrzędna uprawa kukurydzy z Trifolium ambiguum Bieb. jako żywym mulczem. Konferencja „Produkcja i wykorzystanie kukurydzy uprawianej na cele spożywcze i przemysłowe” 6–7 maja 2010 Sielinko.
 • Albrecht K.A., Andrzejewska J. 2010. Yield and Unique Quality Charactristics of Oat Forage in Autumn. Wisconsin Crop Improvement Asscociation, Annual Meeting. December 1, 2010.
 • Andrzejewska J. Uprawa soi GMO w stanie Wisconsin (USA). IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Łubinowego pt. Łubin – źródłem białka dla Europy, Bydgoszcz 2009. pp. 14-15.
 • Andrzejewska J., Sadowska K. Uprawa ostropestu plamistego (Silybum marianum Gaertn.) na glebie lekkiej – szanse i zagrożenia. XXXVIII Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych. Konferencja Pt. „Gromadzenie wykorzystanie kolekcji roślin użytkowych kraju”. Poznań 5-8.10.2009. pp. 58-59.
 • Andrzejewska J., Sadowska K. 2007. Content and composition of silymarin from the fruit of milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.) under moderate climate conditions. 1st International Scientific Conference on Medicinal, Aromatic and Spice Plants, Słowacja – Nitra.

Artykuły i wydawnictwa popularno-naukowe:

 • Andrzejewska J., Saja D. 2016. Zioła w polskiej poezji, piosenkach i pieśniach. Czasopismo Aptekarskie 8-9: 53-60.
 • Andrzejewska J., K.A. Albrecht. 2013. Z amerykańską laską w polskiej lucernie. Top Agrar 4: 162-164.
 • Pastuszka A., Andrzejewska J. Czy jest alternatywa dla gorczycy w zmianowaniach z rzepakiem? Poradnik Agro Wiosna 2012, HaGe Polska, 18-19
 • Andrzejewska J., Woropaj-Janczak M. 2010. Kiszenie traw. Farmer 8.
 • Andrzejewska J. Szacowanie jakości lucerny w warunkach polowych. 2010. Wiedza i życie 12, 58-59.
 • Andrzejewska J. 2008. Grunt to mieszanka. Farmer 2, 32-34.
 • Andrzejewska J., Sadowska K. 2008. Ostropest plamisty – roślina nie tylko lecznicza. Panacea 1, 6-8.
 • Andrzejewska J., Skinder Z., Sypniewski J. 1995: Produkcja pasz zielonych na gruntach ornych (rozdz. Rośliny wieloletnie). ODR Minikowo, ss. 72, nakład 600.
 • Andrzejewska J. 1995. Powrót rzepaku jarego. Plon 9, s. 13.
 • Andrzejewska J. 1989. Technika siewu roślin wsiewkowych. Poradnik Gosp. nr 7, s. 10.
 • Andrzejewska J. 1988: Bakterie brodawkowe a zabiegi agrotechniczne. Porad. Gosp. nr13/14, s. 3.
 • Andrzejewska J. 1988: Uprawa seradeli. Poradnik Gosp. nr 6, s. 5.
 • Ignaczak S., Andrzejewska J. 1988: Wsiewki seradeli w zboża. Poradnik Gosp. nr 7, s. 2.
 • Andrzejewska J. 1988: Znaczenie bakterii brodawkowych w uprawach rolniczych. Poradnik Gosp. nr 12, s. 2.

Realizowane granty badawcze ze środków budżetowych

Produkcja bioenergii i użytkowych biomolekuł z Silybum marianum: przegląd i ocena kolekcji genotypów. Projekt wymiany osobowej Canaletto, realizowany w ramach Programu Wykonawczego pomiędzy Republiką Włoską i Rzecząpospolitą Polską na lata 2013-2015.Plon i jakość surowca odmian rumianku pospolitego (Chamomille recutita L. Rauschert) w zależności od nawożenia azotem i uprawy po międzyplonach ścierniskowych (grant promotorski) (2010-2013)Trifolium ambiguum M. Bieb. jako alternatywna roślina pastewna do uprawy w Polsce w siewie jednogatunkowym i współrzędnym z życicą wielokwiatową lub zbożami ozimymi przeznaczonymi na zielonkę (grant własny) (2010-2013)


Granty finansowane z funduszy MNiSW

 • Działalność upowszechniająca naukę – na umiędzynarodowienie czasopisma ASP s. Agricultura (lata 2016-2017).
 • Azot mineralny cv azot cząsteczkowy w uprawie roślin strączkowych. 2009-2011. Udział w projekcie.
 • Agrotechniczne uwarunkowania plonowania i jakości surowca ostropestu plamistego (Silybum marianum) 2004-2006. Kierownik projektu.
 • Zastosowanie rutwicy wschodniej (Galega orientalis) przy zagospodarowywaniu odłogów i ochronie wód. 1996-1999. Udział w projekcie.
 • Agrotechniczne uwarunkowania rozwoju, symbiozy i plonowania nowych odmian grochu siewnego. 1992-1994. Udział w projekcie.


Inne fundusze na cele badawcze

 • Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Pozyskanie funduszy na organizację Laboratorium oceny i pozyskiwania wtórnych metabolitów roślinnych w ramach Regionalnego Centrum Innowacyjności na Wydziale Rolniczym.


Zgłoszenia w sprawie uzyskania patentu potwierdzone przez Urząd Patentowy

 • Ignaczak S., Andrzejewska J. 2016. Zgłoszenie wzoru użytkowego „Ścinacz zielonek do zbioru liści” (W.125066; 2016.04.22)
 • Szczepanek M., Ignaczak S., Andrzejewska J. 2013.Zgłoszenie patentowe na wynalazek pt. Metoda współrzędnej, organicznej produkcji nasion tymotki łąkowej i rutwicy wschodniej. nr P.402870. Patent przyznany w 2016 r.
 • Sadkiewicz J., Andrzejewska J., Sadowska K. 2006. Chleb ziołowy o podwyższonej wartości zdrowotnej. P 379239.
 • Sadkiewicz J., Andrzejewska J., Sadowska K. 2006. Chleb o podwyższonej wartości zdrowotnej. P 379240.

Promotorstwo prac doktorskich:

 • Woropaj-Janczak M. Plon i jakość surowca zielarskiego odmian rumianku pospolitego (Chamomille recutita L. Rauschert) w zależności od stosowania międzyplonów ścierniskowych i nawożenia azotem. Obrona 26.04.2013.
 • Sadowska K. Wpływ technologii siewu i zbioru na plon i jakość ostropestu plamistego (Silybum marianum L. Gaertn.) uprawianego na glebie lekkiej. Praca doktorska z wyróżnieniem – 28.11.2008.
 • Otwarte przewody doktorskie
 • Pastuszka A. 2013. Paszowa i przedplonowa wartość odmian uprawnych owsa siewnego (Avena sativa L.) upra­wianego w międzyplonie ścierniskowym.
 • Iwicki R. 2010. Wpływ drobnolistnej koniczyny białej (Trifolium repens L. microphyllum) oraz sposobu pielęgnacji na walory estetyczno-użytkowe trawnika.

Recenzje rozpraw habilitacyjnych

 • Jan Buczek. 2016. „Ocena wybranych czynników agrotechnicznych w efektywności uprawy form jarych i ozimych pszenicy”  (członek komisji).
 • Jerzy Mańkowski. 2015. ,,Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na kształtowanie się ilości i jakości jednopostaciowego włókna lnianego i konopnego" (członek komisji).
 • Edward Wilczewski. 2015. ,,Ocena możliwości kształtowania właściwości gleby i plonu zbóż jarych uprawianych w zróżnicowanych warunkach środowiskowych oraz agrotechnicznych poprzez uprawę międzyplonów ścierniskowych” (członek komisji).
 • Dorobek naukowego i rozprawa habilitacyjna "Biologiczne i ekologiczne uwarunkowania introdukcji kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium (L.) Moench) do uprawy polowej" dr inż. Anny Sawilskiej (2013).
 • Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej „Ocena sposobu uprawy wyki siewnej (Vicia sativa L.) w aspekcie rozwoju roślin, plonowania i składu chemicznego nasion” (2011).


Recenzje prac doktorskich

 • Karolina Śmigerska. 2016. „Badania nad doskonaleniem uprawy na nasiona szarłatu krwistego (Amaranthus cruentus L.) odmiany Rawa”
 • Kisielewska W. 2009.Wpływ terminu siewu gorczycy białej (Sinapis alba L.) na plon nasion, biomasy zielonej oraz na zawartość glukozynolanów.
 • Cyrankiewicz-Czaplewska M. 2007. Rejonizowanie się produkcji roślinnej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Marynowska K. 2005. Wpływ nawadniania deszczownianego i nawożenia azotowego na plonowanie i jakość wybranych gatunków roślin zielarskich.
 • Kozdemba K. 2004. Analiza postępu biologicznego i jego wykorzystanie w uprawie zbóż w województwie pomorskim w latach 1990-2002.


Staże zagraniczne:

 • 15.07.2010 - 30.09.2010 – University of Wisconsin-Madison, Departament of Agronomy. Visiting professor.
 • 3.07.2008 - 28.09.2008 – University of Wisconsin-Madison, Departament of Agronomy. Stypendium Organisation for Economic Cooperation and Development.


Dydaktyka

– Wykłady dla studentów studiów stacjonarnych kierunek Biotechnologia z przedmiotu Rośliny lecznicze – właściwości i zastosowania

– Wykłady dla studentów studiów stacjonarnych kierunek Biotechnologia z przedmiotu Użytkowanie roślin rolniczych

 1. Wykłady dla studentów studiów stacjonarnych z przedmiotu Produkcja roślinna dla kierunków: Kształtowanie Środowiska i Biotechnologia
 2. Wykłady i ćwiczenia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotu Uprawa roślin na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
 3. Wykłady dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotu Rośliny zielarskie i alternatywne dla kierunku Rolnictwo.
 4. Elektyw dla studentów studiów stacjonarnych z przedmiotu Trawy na gruntach ornych i terenach rekreacyjnych.
 5. Ćwiczenia dla studentów studiów stacjonarnych z przedmiotu Szczegółowa uprawa roślin dla kierunku Rolnictwo i specjalności: Ochrona roślin.
 6. Wykłady monograficzne na studiach doktoranckich.
 7. Wykłady z przedmiotu Technologie produkcji roślinnej na studiach podyplomowych Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych kierunków studiów.
 8. Wykłady z przedmiotu Szacowanie stanu upraw roślin motylkowatych wieloletnich na studiach podyplomowych Szacowanie stanu upraw roślin rolniczych.

Udział w programie Erasmus – wykłady w języku angielskim:

 • Wykłady w Polsce dla studentów zagranicznych z przedmiotu Field Crop Management:

  - University of Helsinki – 2009,
  - University of Kassel (Witzenhausen) – 2010,
  - Universidad Politecnica de Valencia (2011),
  - University of Thessaloniki – 2012.
  - Instituto Politécnico de Coimbra (Portugalia) – 2013.
 • Debreceni Egyetem  (Węgry) – 2016.
 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Chorwacja) – 2015.
 • Wykłady dla studentów programu z przedmiotu Plant management (2008-2010)
 • Wykłady na Uniwersytecie w Helsinkach (2009) i Kassel (2010).

Funkcje z mianowania/wyboru:

 • Członek Komitetu Nauk Agronomicznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.
 • Kierownik studiów podyplomowych „Rośliny lecznicze – pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce” (I edycja w roku akademickim 2016/2017.
 • Członek Komitetu Uprawy Roślin Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014
 • Sekretarz Komitetu Uprawy Roślin Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Uczelnianych UTP
 • Kierownik studiów podyplomowych „Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych kierunków studiów”
 • Przewodnicząca Rady Naukowej Acta Scientiarum Polonorum seria Agricultura (od 2006 r.)
 • Wiceprzewodnicząca bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Agronomicznego (2012-2015)
 • Wiceprzewodnicząca Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, od 2008 roku.
 • Wiceprzewodnicząca komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, od 2008 roku.
 • Przewodnicząca Rady Naukowej czasopisma Acta Scientiarum Polonorum seria Agricultura, od 2006 roku.
 • Kierownictwo studiów podyplomowych Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych kierunków studiów, od 2006 roku.
 • Przedstawiciel Akademii Techniczno-Rolniczej w Kapitule ds. stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2003-2005).

Członkowstwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Agronomiczne
 • European Society of Agronomy
 • Polski Komitet Zielarski

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za osiągnięcia naukowe – 2014.
 • Rektor UTP – nagroda zespołową II za osiągnięcia w działalności naukowej w 2011 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 2010 r.
 • Rektor UTP – nagroda zespołową II stopnia za osiągnięcia w działalności naukowej w 2010 r.
 • Rektor UTP – nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia w działalności naukowej w 2009 r.
 • Rektor UTP – Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia w działalności organizacyjnej w 2007 roku
 • Rektor UTP – Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia w działalności organizacyjnej w 2006 roku
 • Rektor Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy: nagroda indywidualna II stopnia za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej w 2003 roku.