PROF. ZW. DR HAB. INŻ. BOGDAN M. WAWRZYNIAK


Prof. zw. dr hab. inż. Bogdan M. Wawrzyniak obchodził uroczyście, 12-14 września 2005 roku podczas międzynarodowej konferencji naukowej w Ciechocinku, swoje 70-te urodziny oraz 47 rocznicę pracy zawodowej. Pan Profesor B.M. Wawrzyniak jest osobą szczególnie znaczącą dla całego środowiska związanego z doradztwem rolniczym w Polsce a zwłaszcza dla ATR w Bydgoszczy. Jest bowiem twórcą, organizatorem oraz pierwszym kierownikiem Katedry Doradztwa w Agrobiznesie ATR w Bydgoszczy. Stało się to dokładnie w 1975 roku, zatem Katedra Doradztwa w Agrobiznesie ATR w Bydgoszczy obchodzi w 2005 roku jubileusz – 30-lecie istnienia.

Pan Profesor B.M. Wawrzyniak urodził się 2 sierpnia 1935 roku w Toruniu. Tam też rozpoczynał swoją edukację w szkole podstawowej oraz średniej. Studia wyższe ukończył w Olsztynie – Wydział Rolniczy WSR (Wyższej Szkoły Rolniczej) w 1958 roku. W tym samym roku podjął pierwszą pracę zawodową jako nauczyciel zawodu w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Chodczu (powiat włocławski).

W dniu 2 maja 1972 roku przed Radą Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW w Warszawie odbyła się obrona rozprawy doktorskiej prof. dr hab. inż. Bogdana M. Wawrzyniaka. Natomiast bezpośrednio po obronie Pan Profesor podjął pracę (w ramach umowy zlecenia) w filii Wydziału Rolniczego AR w Poznaniu z siedzibą w Bydgoszczy.

Jednak najważniejszy okres w życiu Pana Profesora B.M. Wawrzyniaka rozpoczął się w 1975 roku, kiedy to ówczesny Rektor (nowo powstałej w 1974 roku ATR) powierzył Panu Profesorowi utworzenie nowego zakładu naukowo-dydaktycznego pod nazwą Zakład Doradztwa i Upowszechniania Postępu w Rolnictwie (obecnie jest to Katedra Doradztwa w Agrobiznesie).

Kolejne stopnie kariery naukowej:

 • 14 kwietnia 1978 roku przed Radą Wydziału Rolniczego AR-T w Olsztynie odbyło się kolokwium habilitacyjne Pana Profesora (związane to było z późniejszym awansem na stanowisko docenta).
 • 1987 – uzyskanie tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego.
 • 1993 – uzyskanie tytułu naukowego profesora zwyczajnego.


Dorobek naukowy: 435 publikacji, w tym:

8

książek,

2

podręczniki akademickie,

3

skrypty,

76

oryginalnych prac twórczych oraz kilkaset innych publikacji (w postaci artykułów naukowych i popularno-naukowych).


W ostatnich latach ukazało się kilka ważnych pozycji książkowych:

2000 – "Doradztwo w agrobiznesie"
2002 – "Monografia rolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego"
2003 – "Doradztwo i postęp w rolnictwie polskim"
2004 – "Przemiany struktury agrarnej w rolnictwie polskim"
2005 – "Ubezpieczenia społeczne rolników".


Wśród osiągnięć w pracy dydaktycznej należy zauważyć:

Opiekę nad 434 pracami magisterskimi, inżynierskimi i licencjackimi.
Promotorstwo 7 prac doktorskich.
Opiekę naukową w 2 przewodach habilitacyjnych.
Recenzje 27 prac doktorskich.
Recenzje 2 prac habilitacyjnych.
Recenzje w 15 przewodach profesorskich (docenturach).


Działalność organizacyjna:

 • organizator 15 konferencji naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych,
 • przewodniczący komitetu organizacyjnego IX Kongresu SERiA w 2002 roku w Bydgoszczy,
 • od 1991 roku przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz członek Komitetu Głównego OWiUR (zorganizowanie 14 olimpiad okręgowych i 2 o charakterze centralnym).
 • Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego,
 • Bydgoskie Towarzystwo Naukowe,
 • Włocławskie Towarzystwo Naukowe,
 • Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu,
 • Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą.
 • Wyjazdy studyjne do wielu krajów, w tym: Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Dania, Szwecja, Norwegia, Rosja.


Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne:

1974  –

Złoty Krzyż Zasługi,

1977  –

Zasłużony Pracownik Rolnictwa.

1979  –

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

1980  –

nagroda indywidualna III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

1986  –

nagroda indywidualna III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

1989  –

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

1991  –

Godność Honorowego Członka Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

1996  –

Medal Komisji Edukacji Narodowej.

2005  –

Nagroda indywidualna I-stopnia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za całokształt działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej.

2005  –

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.