INŻ. MARIA BĄK


inż. Maria Bąk – pracuje na stanowisku specjalisty, wykonując prace wspierające organizacyjnie i administracyjnie funkcjonowanie Katedry.

  • Od dnia 01 lipca 1975 r., zatrudniona w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, jako pracownik administracyjny Dziekanatu Instytutu Telekomunikacji i Elektrotechniki.
  • Od dnia 01 listopada 1988 r. – do dnia 30 marca 2007r., pracowała w Kwesturze (Sekcja Kosztów a następnie – Sekcja Płac).
  • Od dnia 01 kwietnia 2007 r., – pracuje w Katedrze Doradztwa w Agrobiznesie na Wydziale Rolniczym UTP w Bydgoszczy.
  • Dnia 26 kwietnia 2006 r., – uzyskała tytuł inżyniera ochrony środowiska w zakresie specjalności: zarządzanie infrastrukturą komunalną w Wyższej Szkole Środowiska w Bydgoszczy.
  • Wielokrotnie nagradzana Nagrodami Rektora za wyróżniające osiągnięcia zawodowe i wkład pracy w realizację zadań Uczelni.