PROF. DR HAB. INŻ. SŁAWOMIR ZAWISZA


Prof. dr hab. inż. Sławomir Zawisza – w roku 1999 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 2010 r. tytuł naukowy profesora. Od 2002 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie UTP w Bydgoszczy. Od 2005 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie. W latach 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy. W roku 2008 był przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej w wyborach władz UTP. W kadencji 2008-2012 był członkiem Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz 4 komisji senackich. Od 2000 roku jest członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" wydawanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Został powołany w skład Zarządu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu na kadencję 2015-2017. W pracach badawczych zajmuje się doradztwem, szczególnie zaś problemami komunikacji interpersonalnej w działalności doradczej, innowatyką rolniczą, metodami prowadzenia pracy doradczej, zagadnieniami organizacji pracy doradczej, funkcjonowaniem instytucji i firm doradczych, potrzebami osób radzących się oraz przedsiębiorczością na obszarach wiejskich, przemianami gospodarczymi na wsi, efektami integracji europejskiej na obszarach wiejskich, zrównoważonym rozwojem wsi i rolnictwa. Opublikował ponad 190 prac, jako autor lub współautor, w tym 96 oryginalnych i recenzowanych prac twórczych oraz 6 publikacji książkowych, a wśród nich: 2 jako autor, 3 jako redaktor naukowy, 1 jako współautor. Brał udział w ponad 80 konferencjach naukowych. Uczestniczył w 7 projektach badawczych KBN, MNiSW, MRiRW, w tym w 3 jako kierownik projektu oraz kilkunastu projektach szkoleniowych, w tym w Projekcie Europejskim Leonardo da Vinci. Wypromował 4 doktorów i ponad 170 magistrów oraz inżynierów.Do najważniejszych opublikowanych ostatnio prac należą:

Sławomir Zawisza
Procesy komunikowania w doradztwie. Teoria i badania empiryczne.
Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 2003, ss. 147.

Wstęp
 | Spis treści

Sławomir Zawisza /red./
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich
Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 2004, ss. 357.

Wstęp
 | Spis treści

Sławomir Zawisza /red./
Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską
Wydawnictwa Uczelniane UTP, Bydgoszcz 2009, ss. 261.

Wstęp
 | Spis treści

Sławomir Zawisza /red./
Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych – szanse i zagrożenia
Wydawnictwa Uczelniane
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Wstęp
 | Spis treści