PRACOWNIA ENTOMOLOGII


Pracownia Entomologii
Adres: ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
tel.: (52) 374 9377, (52) 374 9365, (52) 374 9341, (52) 374 9361
e-mail: ento@utp.edu.pl

Pracownicy Pracowni

prof. dr hab. inż. Dariusz Piesik, prof. nadzw. UTP - Kierownik Pracowni
tel.: (52) 374 936, e-mail: piesik@utp.edu.pl

Profesor nadzw.:

prof. dr hab. inż. Maria Wawrzyniak, prof. nadzw. UTP
tel.: (52) 374 9377, e-mail: maria@utp.edu.pl


Adiunkci:

dr hab. inż. Robert Lamparski
tel.: (52) 374 9361e-mail: robert@utp.edu.pl

dr inż. Danuta Wrzesińska
tel.: (52) 374 9365, e-mail: danuta@utp.edu.pl


Specjalista inżynieryjno-techn.:

dr inż. Sebastian Sendel
tel.: (52) 374 9413, e-mail: s.sendel@utp.edu.pl

 

Historia

Początki Katedry sięgają 1970 roku. W ramach filii WSR w Poznaniu powołano wówczas Zespół Ochrony Roślin, którego organizatorem i kierownikiem (do 1995 roku) była prof. dr hab. Aleksandra Błażejewska. W ramach zespołu powstała Pracownia Entomologii Stosowanej, W latach 1972-1984 działał Zakład Entomologii Stosowanej, a w roku 1985 powołana została Katedra Entomologii. W roku 1984 rozpoczęto kształcenie studentów na Specjalności Ochrona Roślin W latach 1995-1999 Katedrą kierowała prof. Krystyna Wyrostkiewicz. Obecnie funkcję kierownika pełni prof. Maria Wawrzyniak.

Problematyka naukowo - badawcza

  • Alternatywne w stosunku do metody chemicznej sposoby ochrony roślin i produktów przechowywanych przed szkodnikami.
  • Badania nad wykorzystaniem szkodników roślin do biologicznej walki z chwastami.
  • Szkodliwa entomofauna zbiorowisk roślin rolniczych.
  • Szkodniki zadrzewień śródpolnych i miejskich oraz terenów przyległych.
  • Badania dotyczące lotnych związków organicznych emitowanych przez rośliny w reakcji obronnej na atak agrofagów.

 

Search