ZAKŁAD BIOCHEMII

Zakład Biochemii
Adres: ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
tel.: (52) 374 9559, (52) 347 9556, (52) 374 7555
e-mail: bioch@utp.edu.pl

Pracownicy Zakładu

Prof. dr hab. Jan Koper, prof. zw. UTP - Kierownik Zakładu
tel.: (52) 374 9559, e-mail: koper@utp.edu.pl


Profesor nadzwyczajny:

Dr hab. inż. Katarzyna Borowska, prof. nadzw. UTP
tel.: (52) 374 9556, e-mail: kborowska@utp.edu.pl

Dr hab. inż. Anna Piotrowska-Długosz, prof. nadzw. UTP
tel.: (52) 374 9555, e-mail: apiotr@utp.edu.pl


Adiunkci:

Dr inż. Joanna Lemanowicz
tel.: (52) 374 9555, e-mail: lemanowicz@utp.edu.pl

Dr inż. Anetta Siwik-Ziomek
tel.: (52) 374 9555, e-mail: ziomek@utp.edu.pl

Dr Ryszard Zamorski
tel.: (52) 374 9518, e-mail: zamorski@utp.edu.plPracownik techniczny:

Mgr Magdalena Polkowska
tel.: (52) 374 9566

 

Doktoranci:

Mgr inż. Marlena Grabowska-Wrzesińska
Mgr inż. Karolina Kozik
Mgr inż. Michał Rybacki

Historia

Zakład Biochemii powstał w 1968 roku jako oddział Katedry Biochemii Akademii Rolniczej w Poznaniu. Jego organizatorem i kierownikiem był dr inż. Karol Pech. W latach 1984-1987 funkcje kierownika pełnił prof. dr hab. Bronisław Zachara. W 1994 roku Zakład Biochemii włączono do Katedry Gleboznawstwa. W 1999 roku Zakład został przekształcony w Katedre Biochemii pod kierownictwem prof. dr hab. Jana Kopera, prof. zw. UTP. Od 1 stycznia 2013 r. Kadedra została przekształcona w Zakład Biochemii, który wszedł do struktury Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb. Funkcje Kierownika Zakładu pełni prof. Jan Koper.

Problematyka naukowo - badawcza

  • Przemiany związków organicznych fosforu w aspekcie zabiegów agrotechnicznych.
  • Selen w glebie i roślinach.
  • Frakcje siarki glebowej w zależności od zróżnicowanego nawożenia organiczno-mineralnych oraz w glebach wzmożonej emisji zanieczyszczeń powietrza.
  • Enzymologia gleb. Poszukiwanie korelacji pomiędzy aktywnością enzymatyczną gleb w zależności od zabiegów agrotechnicznych oraz stężenia mikroelementów i innych czynników fizyko-chemicznych istotnie oddziałujących na zmiany tej aktywności.
  • zmienność czasowo-przestrzenna właściwości bilogicznych i biochemicznych gleb na tle ich genezy i właściwości fizykochemicznych.