PRACOWNIA ŁĄKARSTWA

Pracownia Łąkarstwa
Adres: ul. Ks. Kordeckiego 20, bud. A, 85-225 Bydgoszcz
tel.: tel.: (52) 374 9378
e-mail: trawa@utp.edu.pl

Pracownicy Pracowni

prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz - Kierownik Pracowni
tel.: (52) 374 9356, e-mail: lyszczar@utp.edu.pl


Adiunkci:

dr inż. Romuald Dembek
tel.: 52 374 9311, e-mail: dembekro@utp.edu.pl

dr inż. Janusz Nowak
tel.: 52 374 9344

Asystent:

mgr inż. Rafał Suś
tel.: 52 374 9343, e-mail: rafal.sus@utp.edu.pl

Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny:

mgr inż. Małgorzata Zimmer-Grajewska
tel.: 52 374 9378, e-mail: grajewsk@utp.edu.pl

Historia

Zakład Łąkarstwa powstał w 1973 roku. W okresie od 1973 do 1990 roku kierownikiem Zakładu był dr inż. Leopold Skolimowski. W latach 1991-1995 funkcję kierownika pełnił prof. dr hab. Józef Szoszkiewicz. Od 1 stycznia 2006 r. Katedra Łąkarstwa.

Problematyka naukowo - badawcza

  • doskonalenie techniki doboru komponentów do mieszanek siewnych na trwałe i przemienne użytki zielone
  • ocena wartości gospodarczej łąk i pastwisk metodami analityczną, zootechniczną i fitosocjologiczną
  • programy rolnośrodowiskowe na łąkach i pastwiskach