PRACOWNIA DOŚWIADCZALNICTWA I BIOMETRII


Pracownia Doświadczalnictwa i Biometrii
Adres: ul. Ks. Kordeckiego 20, bud. E, 85-225 Bydgoszcz
tel.:(52) 374 9369
e-mail: apiesik@utp.edu.pl

Pracownicy

Prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik , prof. nadzw. UTP - Kierownik Pracowni
tel.: (52) 374 9369, e-mail: apiesik@utp.edu.pl
» Dorobek naukowy


Pracownicy dydaktyczni

dr hab. inż. Iwona Jaskulska, Prof. nadzw.
tel.: (52) 374 9446 , e-mail: Iwona.Jaskulska@utp.edu.pl

dr inż. Lech Gałęzewski
tel.: (52) 374 9499 , e-mail: lechgalezewski@op.pl
Pracownik techniczny:

Mgr inż. Teresa Urbanowska
tel.: 52 374 9305 , e-mail: Teresa.Urbanowska@utp.edu.pl

Historia

Pracownia Doświadczalnictwa i Biometrii istnieje w ramach katedry Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa od 2012 roku. Jest wyposażona w stanowiska komputerowe do samodzielnej pracy studentów, działające w sieci. Dzięki nowoczesnym programom (Statistica, SAS, pakiet MsOffice) studenci mogą uczyć się statystycznej analizy danych z kilkunastu przedmiotów w języku polskim i angielskim. Z pracowni korzystają studenci dwóch wydziałów (WRiB oraz WTiICh), studiujący na I, II i III stopniu kształcenia w ramach kierunków: rolnictwo, biotechnologia, architektura krajobrazu, technologia żywności i żywienie człowieka, nanobioinzyniera, kształtowanie środowiska.


Zainteresowania naukowo - badawcze

 1. Plonowanie roślin uprawianych w zmianowaniach i w  monokulturze.
 2. Skutki wieloletniego zróżnicowanego nawożenia w zmianowaniu,  ocena wpływu takiego nawożenia na plony roślin i ich jakość oraz możliwości rekultywacji gleby zdegradowanej niewłaściwym nawożeniem.
 3. Doskonalenie agrotechniki roślin uprawnych.
 4. Uprawa roślin w technologii strip-till
 5. Zwyczaje żywieniowe i surowce spożywcze pochodzenia roślinnego w różnych rejonach świata.

Dydaktyka

Przedmioty prowadzone przez pracowników w języku polskim:

 • Statystyka (Analiza Chemiczna i Spożywcza WTiICh, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka WTiICh, Nanobioinżyniera WRiB)
 • Metody statystyczne w zarządzaniu jakością (Technologia Żywności i Żywienie Człowieka WRiB)
 • Podstawy doświadczalnictwa w bioinżynierii (Nanobioinżyniera, WRiB)
 • Metody badań rolniczych (Rolnictwo, II stopień, WRiB)
 • Metodologia pracy doświadczalnej (Biotechnologia, II stopień, Technologia Żywności II stopień WRiB)
 • Metody badań w naukach rolniczych (Studia doktoranckie specjalność Agronomia i Kształtowanie Środowiska, WRiB)

W języku angielskim:

 • Biostatistics
 • Experimental design
 • Experimental methodology
 • Advanced methods in biostatistics