DR HAB. INŻ. ANNA WENDA-PIESIK,
PROF. NADZW.


Anna Wenda-Piesik, dr hab. inż., Prof. nadzw. - Kierownik Pracowni Doświadczalnictwa i Biometrii


Dydaktyka - koordynator przedmiotów
w języku polskim:

 • Statystyka (Analiza Chemiczna i Spożywcza WTiICh, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka WTiICh, Nanobioinżyniera WRiB)
 • Metody statystyczne w zarządzaniu jakością (Technologia Żywności i Żywienie Człowieka WRiB)
 • Podstawy doświadczalnictwa w bioinżynierii (Nanobioinżyniera, WRiB)
 • Metody badań rolniczych (Rolnictwo, II stopień, WRiB)
 • Metodologia pracy doświadczalnej (Biotechnologia, II stopień, Technologia Żywności II stopień WRiB)
 • Metody badań w naukach rolniczych (Studia doktoranckie specjalność Agronomia i Kształtowanie Środowiska, WRiB)

w języku angielskim:

 • Biostatistics
 • Experimental design
 • Experimental methodology
 • Advanced methods in biostatistics


Współpraca naukowa z innymi jednostkami:
Krajowe ośrodki:
 • IOR PiB w Poznaniu,
 • UKW w Bydgoszczy (Katedra Fizjologii i Toksykologii)
 • UMK w Toruniu (Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki)

Zagraniczne ośrodki:

 • Tarleton State University Texas, USA (koordynator Spring School of Agronomy),
 • Montana State University, Bozeman, USA (badania naukowe),
 • Mendelova Univerzita v Brne, Czechy (badania naukowe),
 • Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Ukraina (Letnia Szkoła Agronomii)


Staże zagraniczne

 • marzec 2002 – wrzesień 2003 - staż naukowy na Uniwersytecie Stanowym Montana (MSU) w Bozeman, USA. Realizacja badań w ramach projektu USDA/CSREES pt. “Novel Semiochemical–and Pathogen–Based Management Strategies for Wheat Stem Sawfly and Cereal Aphids” - stypendium Fundacji Kościuszkowskiej
 • czerwiec 2009 r. w INP-ENSAT, Uniwersytet w Tuluzie, Francja, - stypendium Erasmus LLP
 • maj 2011 r. w Universidad de Leon, Hiszpania, - stypendium Erasmus LLP
 • maj 2012 r. w Instituto Politecnico de Coimbra, Portugalia, - stypendium Erasmus LLP
 • maj i wrzesień 2013 Mendlova Univerzita v Brne, Czechy, - stypendium Erasmus LLP
 • maj 2014 r. Namik Kemal University – Tekirdag, Turcja - stypendium Erasmus LLP
 • maj 2016 r. Tokat, Gaziosmanpasa Universitesi, Turcja - stypendium Erasmus LLP


Zainteresowania naukowe:

 • Doskonalenie metod w badaniach naukowych, metodologia prac doświadczalnych w dyscyplinie agronomia, statystyczne metody analizy danych
 • Integrowana produkcja roślinna, doskonalenie agrotechniki gatunków roślin uprawnych strategicznych dla regionu kujawsko-pomorskiego, waloryzacja odmian rzepaku, kukurydzy i soi w Polsce Północnej, przewódkowość u odmian pszenicy, programy integrowanej ochrony roślin, przeciwdziałanie uodpornianiu się chwastów na herbicydy, nano żelazo w aplikacjach na rzepak

 

Współpraca z firmami

 • P. W. lechpol sp. z. o.o, Szubin
 • Hurtostal wyroby metalowe i metale kolorowe sp. z o. o., Bydgoszcz
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. z o.o. Sp. k., Poznań
 • Polish Agro sp. z o. o., Bydgoszcz


Wykaz szkoleń 2015-2016 dla rolników:

 • Wenda-Piesik A., „Efekty stosowania nawozów dolistnych Perfektphos, Perfektmikro i Phosfik w kukurydzy o różnej wczesności”. Dźwirzyno 07.02.2015, szkolenie organizowane przez P.W. lechpol.
 • Wenda-Piesik A. ”Efekty stosowania nawozów dolistnych w kukurydzy – kontynuacja badań”. Dźwirzyno 06.02.2016, szkolenie organizowane przez P.W. lechpol.
 • Wenda-Piesik A., „Możliwości uprawy soi w województwie kujawsko-pomorskim. Ocena porównawczych doświadczeń prowadzonych w SB WRiB w Mochełku oraz w gospodarstwie P.W. lechpol w Grocholinie w 2015 roku”. Konferencja w ramach Programu Wieloletniego „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”. Żnin, 26. 11. 2015


Wykaz projektów (2014-2016)

Realizowane:

 • „Diagnoza zagrożeń ze strony agrofagów dla pszenicy jarej uprawianej w formie przewódki oraz możliwości i zasadność jej chemicznej ochrony” - kierownik projektu badawczego MNiSW nr N N310 160838 realizowanego w latach 2010-2014.
 • Voucher badawczy: VB/03/2014/015 (BZ 122/2014/WRiB) pt, „Udoskonalenie produktów przemiału pszenicy i ich przechowywania dla wyrobów piekarniczych” 19.07.2014 - 14.11.2014.

 

Złożone wnioski badawcze:

 • "Fizjologiczne mechanizmy indukcji podwójnego systemu obronnego opartego na fitoekdysteroidach i lotnych związkach organicznych u kukurydzy" – główny wykonawca (PROJEKT ZŁOŻONY DO NCN - edycja OPUS, 2014)
 • „Zrównoważona regulacja zachwaszczenia w celu ograniczenia zjawiska odporności chwastów na herbicydy przy zachowaniu bioróżnorodności środowiska rolniczego” – główny wykonawca, Lider IOR PiB (PROJEKT ZŁOŻONY DO NCBIR – EDYCJA BIOSTRATEG III, 2016)

Publikacje na LF

 1. Wenda-Piesik A. Kazek M., Piesik D. Cereal leaf beetles (Oulema spp., Coleoptera: Chrysomelidae) control following various dates of wheat sowing and insecticidal treatments. International Journal of Pest Management. DOI:1080/09670874.2017.1349354(IF=0,64 MNiSW = 25)
 2. Wenda-Piesik A., Lemańczyk G., Twarużek M., Błajet-Kosicka A., Kazek M., Grajewski J. 2017. Fusarium head blight incidence and detection of Fusarium toxins in wheat in relation to agronomic factors. European Journal of Plant Pathology 149:515–531. DOI: 10.1007/s10658-017-1200-2 (IF=1,649, MNiSW=30)
 3. Wenda-Piesik A., Krzesiński W, Nowak A. Kazek M., Tomaszewska-Sowa M. 2017. Response of gas exchange to leaf piercing explained by piecewise linear regression for two developmental forms of rape plant (Brassica napus ssp. oleifera Metzg). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 59/1, 81-92. DOI: 10.1515/abcsb-2016-0023 (IF=0,73 pkt. MNiSW=15)
 4. Wenda-Piesik A., Piesik D., Buszewski B. 2017. Do mated Tribolium confusum Adults Respond to Blends of Odors? Pol. J. Environ. Stud. Vol. 26, No. 1, 447-452 DOI: 10.15244/pjoes/64308. (IF=0,79 pkt. MNiSW=15)
 5. Skoczek A., Piesik D., Wenda-Piesik A., Buszewski B., Bocianowski J., Wawrzyniak M. 2017. Volatile organic compounds released by maize following herbivory or insect extract application and communication between plants. J. Appl. Entomol. 141. 630 – 643. DOI: 10.1111/jen.12367 (IF=1,824 MNiSW=30).
 6. Wenda-Piesik A., Holkova L., Solarova E., Pokorny R., 2016. Attributes of wheat cultivars for late autumn sowings in genes expression and field estimates. European Journal of Agronomy. 75: 42-49. (IF=3,469 MNiSW=45).
 7. Wenda-Piesik A., Lemańczyk G., Pańka D., Piesik D., 2016. Risk assessment posed by diseases in context of integrated management of wheat. Journal of Plant Disease and Protection. 123: 3-18. (IF=0,679 pkt. MNiSW=20).
 8. Piesik D., Wenda-Piesik A., Krasińska A., Wrzesińska D., Delaney K.J. 2016. Volatile organic compounds released by Rumex confertus following Hypera rumicis herbivory and weevil responses to volatiles. Journal of Applied Entomology. 140: 308-316. (IF=1,824 MNiSW=30).
 9. Wenda-Piesik A., Piesik D., Nowak A, Wawrzyniak M. 2016. Tribolium confusum responses to blends of cereal kernels and plant volatiles. Journal of Applied Entomology. 140: 558-563 (IF=1,824 MNiSW=30).
 10. Piesik D., Wenda-Piesik A. Sitophilus granarius responses to blends of five groups of cereal kernels and one group of plant volatiles. Journal of Stored Product Research. 62: 36-39 (IF=1,533 pkt. MNiSW=30).
 11. Ligor M., Stankevičius M., Wenda-Piesik A., Obelevičius K., Ragažinskienė O., Stanius Ž., Maruška A., Buszewski B. 2014. Comparative gas chromatographic–mass spectrometric evaluation of hop (Humulus lupulus L.) essential oils and extracts obtained using different sample preparation methods. Food Annales Methods. 7: 1433-1442. (IF=1,969 pkt. MNiSW=30).
 12. Piesik D., Kalka I., Wenda-Piesik A., Bocianowski J. 2014. Apion miniatum Herbivory on the Mossy Sorrel, Rumex confertus Willd.: Induced plant volatiles and weevil orientation responses. Polish Journal of Environmental Studies. 23(6), 2149-2156 (IF=0,871 pkt. MNiSW=15).
 13. Piesik D., Pańka D., Jeske M., Wenda-Piesik A., Delaney K., Weaver D. 2013. Volatile induction of infected and neighbouring uninfected plants potentially influence attraction/repellence of a cereal herbivore. Journal of Applied Entomology. 137: 296–309 (IF=1,701 MNiSW=30).
 14. Twarużek M., Błajet-Kosicka A., Wenda-Piesik A., Pałubicki J., Grajewski J. 2013. Statistical Comparison of Fusarium Mycotoxins Content in Oat Grain and Related Products from Two Agricultural Systems. Food Control. 34: 291-295. (IF=2,738 pkt. MNiSW=35)
 15. Piesik D., Delaney K. J., Wenda-Piesik A., Sendel S., Tabaka P., Buszewski B. Meligethes aeneus pollen-feeding suppresses, and oviposition induces, Brassica napus volatiles: beetle attraction/repellence to lilac aldehydes and veratrole. Chemoecology (2013) 23: 241–250 (IF=1,963 pkt. MNiSW=25).
 16. Wilczewski E., Szczepanek M., Piotrowska-Długosz A., Wenda-Piesik A. Effect of nitrogen rate and stubble catch crops on concentration of macroelements in spring wheat grain. Journal of Elementology. 18 (3): 481-494. (IF=0,281 pkt.  MNiSW=15).
 17. Buszewski, B., Ligor, T., Jezierski, T., Wenda-Piesik, A. Walczak, M., Rudnicka, J. 2012. Identification of volatile lung cancer markers by gas chromatography-mass spectometry: comparison with discrimination by canines. Bioanal. Chem.: 404, 141-146. (IF = 3.659 MNiSW = 35 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Piesik D., Wenda-Piesik A., Ligor M., Buszewski D., Delaney K. 2012. Dock leaf beetle, Gastrophysa viridula Deg., herbivory on the Mossy sorrel, Rumex confertus Willd: induced plant volatiles and beetle orientation responses. J. Agric. Sc. 1(4): 97-103
 2. Wenda-Piesik A. Volatile organic compound emissions by winter wheat plants (Triticum aestivum L.) under Fusarium spp. infestation and various abiotic conditions. Pol. J. Environ. Stud. 20 (5): 1335-1342.
 3. Piesik D., Wenda - Piesik A., Kotwica K., Łyszczarz A., Delaney K. J. 2011. Gastrophysa polygoni herbivory on Rumex confertus: Single leaf VOC induction and dose dependent herbivore attraction/repellence to individual compounds. J Plant Phys. 168: 2134-2138.
 4. Wenda - Piesik A., Piesik D., Ligor T., Buszewski B. 2010. Volatile organic compounds (VOCs) from cereal plants infested with crown rot: their identity and their capacity for inducing production of VOCs in uninfested plants. Int. J. Pest Manage. 56 (4): 377-383.
 5. Piesik D., Wenda - Piesik A., Lamparski R., Tabaka P., Ligor T., Buszewski B. 2010. Effects of mechanical injury and insect feeding on volatiles emitted by wheat plants. Entomol. Fenica 21(2): 117-128.
 6. Zalewska M., Miler N., Wenda - Piesik A. 2010. Effect of in vitro topophysis on the growth, development, and footing of chrysanthemum explants (Chrysanthemum grandiflurum /Ramat./Kitam). J. Hortic. Sci. Biotech. 85(4): 362-366.
 7. Wenda - Piesik A., Sun Z., Grey W. E., Weaver D. K., and Morrill W.L.. 2009. Mycoses of Wheat Stem Sawfly (Hymenoptera: Cephidae) Larvae by Fusarium spp. isolates. Environ. Entomol. 38 (2): 387-394.
 8. Piesik D., Wenda - Piesik A., Weaver D.K., Morrill W.L. 2007. Influence of Fusarium crown rot disease on semiochemical production by wheat plants. J. Phytopathol. 155: 488-496.
 9. Wenda - Piesik A., Lemańczyk G. 1997. Health status of lower stems and roots of spring barley and oat cultivated in pure stand and in mixture with leguminous plants. J. Appl. Genet. 38B: 87-97.
 10. Wenda - Piesik A., Lemańczyk G., Sadowski C., Szałajda R. 1997. Health status of oat in pure stand and in mixture with leguminous plants. J. Appl. Genet. 38B: 81-86.

 

Publikacje poza LF

 1. Wenda - Piesik A., Wyrostkiewicz K. 1997. Wpływ wyciągów acetonowych z roślin z rodziny rdestowatych (Polygonaceae) na żerowanie i rozwój stonki ziemniaczanej (Leptionotarsa decemlineata Say). Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, 207(41): 13-18.
 2. Wenda - Piesik A., Piesik D. 1998. The spring cereals food preferences of Oulema ssp. in pure and mixed crops. J. Pol. Agric. Univ., Agronomy 1(1): 1-12.
 3. Wenda - Piesik A., Lemańczyk G., Kotwica K. 2000. Fitosanitarna funkcja owsa i mieszanek z jego udziałem w ogniwie zmianowania. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 470: 107–118.
 4. Wenda – Piesik A., Rudnicki F. 2000. Możliwości zastosowania herbicydów w mieszankach łubinu żółtego ze zbożami. Ann. UMCS Lublin, sectio E, L(27): 221–229.
 5. Wenda – Piesik A., Rudnicki F. 2000. Występowanie niektórych agrofagów pszenżyta jarego uprawianego w siewie czystym i w mieszankach. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 206(82): 303–310.
 6. Wenda - Piesik A., Health status of spring barley grown in monocrop and in mixtures with cereals or leguminous plants. J. Plant Protec. Reaserch, 41(4): 388 - 394.
 7. Wenda - Piesik A., 2001. Zróżnicowanie gatunkowe w uprawach polowych a występowanie i rozwój populacji wyspecjalizowanych szkodników roślin uprawnych. Post. Nauk Rol., 5(293): 65 - 77.
 8. Rudnicki F., Wenda – Piesik A., 2002. Przydatność odmian grochu do mieszanek ze zbożami jarymi na glebach kompleksów pszennych. I. Przydatność odmian grochu do mieszanek z jęczmieniem jarym. Biul. IHAR, 221: 189 – 197.
 9. Rudnicki F., Wenda – Piesik A. 2002. Przydatność odmian grochu do mieszanek ze zbożami jarymi na glebach kompleksów pszennych. II. Przydatność odmian grochu do mieszanek z pszenżytem jarym. Biul. IHAR, 221: 199 – 206.
 10. Rudnicki F., Wenda – Piesik A., 2002. Możliwości zastosowania herbicydów w uprawach mieszanych grochu ze zbożami jarymi. Progr. in Plant Protect./Post. w Ochr. Rośl., 42 (2): 551 – 553.
 11. Wenda – Piesik A., Rudnicki F., 2003. Przydatność mieszanek herbicydowych we współrzędnych uprawach grochu ze zbożami jarymi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 490: 285 – 291.
 12. Rudnicki F., Wenda – Piesik A., 2004. Ocena przydatności mieszanek zbóż jarych z odmianami grochu do uprawy na glebach kompleksu pszennego dobrego. Pr. Komis. Nauk Rol. i Biol. BTN Bydgoszcz, B – 52: 309 - 320.
 13. Piesik D., Wenda-Piesik A., 2005. Możliwości wykorzystania Mamestra dissimilis Knoch. Do regulacji zachwaszczenia przez Rumex confertus willd. Acta Sci. Pol. Agricultura 4 (1), 97-106.
 14. Piesik D., Wenda - Piesik A., 2005. Gastroidea viridula Deg. potential to control mossy sorrel (Rumex confertus Willd.). Plant Prot. Res. 45(2): 63-71.
 15. Wenda –Piesik A., Rudnicki F.; 2006. Glebowo-agrotechniczne uwarunkowania plonów pszenżyta ozimego w warunkach produkcyjnych. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura 247 (100), 217-226.
 16. Rudnicki F., Wenda – Piesik A., 2007. Produkcyjność mieszanek zbóż jarych z grochem na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego. Zesz. Prob. Post. Nauk. Rol. 516: 181-193.
 17. Rudnicki F., Wenda – Piesik A., Wasilewski P. 2007. Znaczenie gęstości siewu jęczmienia jarego i grochu w mieszankach na glebie kompleksu pszennego dobrego. Prob. Post. Nauk. Rol. 516: 195-208.
 18. Rudnicki F., Wenda - Piesik A., Wasilewski P. 2007. Znaczenie gęstości siewu owsa i grochu w mieszankach na glebie kompleksu żytniego dobrego. Zesz. Prob. Post. Nauk. Rol. 516: 209-215.
 19. Wenda – Piesik A., Rudnicki F. 2007. Znaczenie doboru zbóż jarych i odmian grochu do mieszanek na glebie kompleksu żytniego dobrego. Prob. Post. Nauk. Rol. 516: 277-290.
 20. Rudnicki F. Wenda - Piesik A., 2008. Przydatność trzech typów morfologiczno-użytkowych grochu do uprawy w mieszankach z jęczmieniem jarym lub pszenżytem jarym. Agronom. 3(99): 214-223.
 21. Wenda - Piesik A., Breza-Boruta B. 2008. Wpływ wilgotności gleby i zaprawiania nasion na porażenie grochu siewnego przez Fusarium solani f. sp. pisi i F. oxysporum f. sp. pisi oraz na wzrost roślin. Plant Prot. 48(3): 1130-1135.
 22. Wenda - Piesik A., Dojniak J. 2008. Intensywność ochrony ziemniaków w warunkach produkcyjnych w zależności od kierunku użytkowania bulw. Prog. Plant Prot. 48(4): 1547-1551.
 23. Wenda - Piesik A., Rudnicki F. 2008. Wpływ warunków glebowych na produkcyjność mieszanek zbóż jarych z grochem. Fragm. Agronom. 3(99): 154-161.
 24. Wenda - Piesik A., Piesik D. 2009. Skuteczność wyciągu z czosnku w ograniczaniu oprzędzików (Sitona spp.) w uprawie grochu siewnego. Plant Prot. 49(4): 2038-2047.
 25. Piesik D., Wenda - Piesik A., Weaver, Tulio B. Macedo, Wendell L. Morrill 2009. Influence of Fusarium and wheat stem sawfly infestation on volatile production by wheat plants. Plant Prot. Res. 49 (2): 167–174.
 26. Wenda - Piesik A., Gałęzewski L. 2010. Reakcja pszenicy jarej na zaprawianie nasion zaprawą biologiczną i chemiczną w zmiennych warunkach wilgotności podłoża. Prog. Plant Prot. 50 (2): 765-771.
 27. Wenda - Piesik A. Wzrost, rozwój, zdrowotność i plonowanie grochu siewnego typu wąsolistnego w zróżnicowanych warunkach fitosanitarnych. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 559: 215 – 229.
 28. Wenda-Piesik A. 2011. Entomopatogeniczne grzyby z rodzaju Fusarium i ich znaczenie w regulacji szkodliwych owadów. Nauk Roln. 4: 35-48.
 29. Wenda-Piesik A., Wasilewski P. 2015. Reakcja pszenicy jarej „Monsun” i żyta jarego „Bojko” na późnojesienne terminy siewu. Zesz. Problem. Post. Nauk. Roln. 580, 149-159. (MNiSW = 13).
 30. Żary-Sikorska E., Wenda-Piesik A. 2016. An analysis of consumers' seafood purchasing preferences in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (41): 445-453. (MNiSW = 13).
 31. Wenda-Piesik A., Kazek M., Ropińska P. 2017. Wpływ aminokwasowego biostymulatora i nawozu mikroelementowego stosowanych nalistnie na produktywność rzepaku ozimego. Fragmenta Agronomica 34 (3) 2017, 119–129 (MNiSW = 12).
 32. Wenda-Piesik A., Knapowski T., Ropińska P., Kazek M. 2017. Jakość ziarna jarych odmian pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum Emend. Fiori et paol.) wysiewanych późną jesienią i wiosną. Acta Agroph., 2017, 24(4), 601-612.
 33. Wenda-Piesik A. Przewódkowa pszenica. Farmer. Luty 2015, str. 124-126.
 34. Wenda-Piesik A. Odmiany soi do uprawy w Polsce północno-zachodniej. Farmer, nr 5 2016, str. 42-43.

 

Monografie

 1. Wenda – Piesik A. 1998. Warunki i wyniki produkcji rolniczej w gminie Osielsko. Praca zbiorowa, Łojewski S. (red.). Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w gminie Osielsko. Wyd. Ucz. ATR Bydgoszcz, 61–84.
 2. Bogusław Buszewski, Tomasz Ligor, Joanna Rudnicka, Tadeusz Jezierski, Marta Walczak, Wenda-Piesik. 2013. Analysis of cancer biomarkers in exhaled breath and comparison with sensory indications by dogs, 177-192. In Volatile Biomarkers: Non-Invasive Diagnosis in Physiology and Medicine ed. by Anton Amann, David Smith, Oxford: Elsevier Science, 2013. ISBN 978-0-444-62613-4.
 3. Wenda-Piesik, Piesik D., Lemańczyk G., Pańka D. 2013. Facultative cropping of wheat in the context of the risks posed by pests, weeds and diseases, 121-130. In: Current Trends in Agronomy for Sustainable Agriculture, s. 170. ed. by Sona Duskova, Mendel University in Brno, Faculty of Agronomy, 2013. ISBN 978-80-7375-835-6.

 

Doniesienia konferencyjne

 1. Wenda - Piesik A., Lemańczyk G. 1997. Health status of lower stems and roots of spring barley and oat cultivated in pure stand and in mixture with leguminous plants. 2nd International Symposium “Cereals – Pathogens and Stress Factors Interaction Progress to Ecological Agriculture”, PAN, Poznań, s. 31.
 2. Wenda - Piesik A., Lemańczyk G., Sadowski C., Szałajda R. 1997. Health status of oat in pure stand and in mixture with leguminous plants. 2nd International Symposium “Cereals – Pathogens and Stress Factors Interaction Progress to Ecological Agriculture”, PAN, Poznań, s. 30.
 3. Wenda - Piesik A., Piesik D. 1997. Biologiczna walka z chwastami. Nowoczesne Rolnictwo 5: 39.
 4. Rudnicki F., Wenda – Piesik A. Możliwości zastosowania herbicydów w mieszankach zbóż jarych z grochem. Mat. konf. nauk. ”Przyrodnicze i produkcyjne aspekty uprawy roślin w mieszankach”, AR Poznań; s. 108–109.
 5. Rudnicki F., Wenda – Piesik A. Przydatność odmian grochu do mieszanek z jęczmieniem jarym i pszenżytem jarym na glebie kompleksu pszennego dobrego. Mat. konf. nauk. ”Przyrodnicze i produkcyjne aspekty uprawy roślin w mieszankach”, AR Poznań, 110–111.
 6. Wenda - Piesik A. Występowanie niektórych agrofagów owsa uprawianego w siewie czystym i w mieszankach. Mat. konf. nauk. ”Przyrodnicze i produkcyjne aspekty uprawy roślin w mieszankach”, AR Poznań, 128–129.
 7. Wenda - Piesik A., Rudnicki F. 1999. Występowanie niektórych agrofagów pszenżyta jarego uprawianego w siewie czystym i w mieszankach. III Sympozjum Nauk. Nt. „Hodowla, uprawa i wykorzystanie pszenżyta” Międzyzdroje, 5-8 wrzesień 1999, s. 65.
 8. Wenda - Piesik A. Health status of spring barley in monocrop and in mixtures with cereals or leguminous plants. Sbornik anotaci prispevku. Uniwersytet w Czeskich Budziejowicach, s. 119.
 9. Wenda - Piesik A., Kotwica K. 2000. Fitosanitarna funkcja owsa w zmianowaniu zbożowym. Mat. Konf. Nauk. AR Kraków “Rośliny fitosanitarne i regenerujące w płodozmianach”, 7-8.09, s. 25.
 10. Rudnicki F., Wenda - Piesik A. Możliwości zastosowania herbicydów w uprawach mieszanych grochu ze zbożami jarymi. Streszczenia XLII Sesji Naukowej IOR, Poznań, s. 115.
 11. Wenda - Piesik A., Grey W., Weaver D.K., and Morrill W.L. 2002. Mycosis of the wheat stem sawfly, Cephus cinctus (Hymenoptera: Cephidae) by Fusarium crown rot pathogens. The Annual Meeting of the Entomological Society of America, Fort Lauderdale, Florida Listopad 17-20, s. 94.
 12. Wenda – Piesik A., Rudnicki F. 2004. Productivity effects of three pea types cultivated in mixtures with spring cereals. VIII ESA Congress “European Agriculture in a Global Context”, Copenhagen – Denmark, Book of Proceedings,s. 699 – 700.
 13. Wenda - Piesik A. Zdrowotność zbóż jarych w siewach czystych i w mieszankach. Mat. Konf. „Znaczenie gospodarcze i biologia plonowania upraw mieszanych”. AR Poznań 11-12.05,s. 49 -50.
 14. Rudnicki F., Wenda - Piesik A. 2006. Znaczenie gęstości siewu jęczmienia jarego i grochu w mieszankach na glebie kompleksu pszennego dobrego. Mat. Konf. „Znaczenie gospodarcze i biologia plonowania upraw mieszanych”. AR Poznań 11-12.05, s. 32-33.
 15. Rudnicki F., Wenda - Piesik A., Wasilewski P. 2006. Znaczenie składu mieszanek zbóż jarych z grochem na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego. Mat. Konf. „Znaczenie gospodarcze i biologia plonowania upraw mieszanych”. AR Poznań 11-12.05, 33-34.
 16. Rudnicki F., Wenda - Piesik A., Wasilewski P. 2006. Produkcyjność mieszanek zbóż jarych z grochem na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego. Mat. Konf. „Znaczenie gospodarcze i biologia plonowania upraw mieszanych”. AR Poznań 11-12.05, 34-35.
 17. Rudnicki F., Wenda - Piesik A., Wasilewski P. 2006. Znaczenie gęstości siewu owsa
  i grochu w mieszankach na glebie kompleksu żytniego dobrego. Mat. Konf. „Znaczenie gospodarcze i biologia plonowania upraw mieszanych”. AR Poznań 11-12.05, 35-36.
 18. Wenda - Piesik A., Morrill W.L., Grey W.E., Weaver D.K. 2006. Patogeniczne właściwości zgorzelowych fuzariów pszenicy dla ździeblarza pszenicznego. Streszczenia XLVI Sesji naukowej IOR, Poznań, s. 103.
 19. Wenda - Piesik, Breza-Boruta B. 2008. Wpływ wilgotności gleby i zaprawiania nasion na porażenie grochu siewnego przez Fusarium solani f. sp. pisi i F. oxysporum f. sp. pisi oraz na wzrost roślin. Streszczenia XLVIII Sesji Naukowej IOR, Poznań, s. 252.
 20. Wenda - Piesik, Dojniak J. 2008. Intensywność ochrony ziemniaków w warunkach produkcyjnych w zależności od kierunku użytkowania bulw. Streszczenia XLVIII Sesji Naukowej IOR, Poznań, s.128.
 21. Wenda - Piesik A., Rudnicki F. 2008. Reakcja trzech typów morfologiczno – użytkowych grochu na uprawę w mieszankach z jęczmieniem jarym lub pszenżytem jarym. Mat. Konf. Nauk.”Uprawa roślin paszowych na gruntach ornych”, Akademia Podlaska Siedlce, 18-19.06, s.32.
 22. Wenda - Piesik A., Rudnicki F. 2008. Wpływ warunków glebowych na produkcyjność mieszanek zbóż jarych z grochem. Mat. Konf. Nauk. ”Uprawa roślin paszowych na gruntach ornych”, Akademia Podlaska Siedlce, 18-19.06, s.33.
 23. Wenda - Piesik A., Piesik D. 2009. Skuteczność Bioczosu w ograniczaniu oprzędzików (Sitona spp.) w uprawie grochu siewnego (Pisum sativum L.). Streszczenia XLIX Sesji Naukowej IOR, Poznań, s. 369–370.
 24. Wenda – Piesik A. Emisja organicznych związków lotnych przez pszenicę (Triticum aestivum L.) pod wpływem porażenia przez grzyby z rodzaju Fusarium w zmiennych warunkach abiotycznych. Streszczenia prac prezentowanych na konferencji pt. „Wyzwania współczesnej biologii”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 83.
 25. Wenda – Piesik A. Wzrost, rozwój, zdrowotność i plonowanie grochu siewnego typu wąskolistnego w zróżnicowanych warunkach fitosanitarnych. Streszczenia, Konf. Nauk. „Produkcja roślinna na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania”, Kraków – Krościenko, s. 36.
 26. Wenda-Piesik A. Diagnoza zagrożeń i możliwości uprawy pszenicy jarej w formie przewódki. Streszczenia Konf. Nauk. Pt. „ Współczesne systemy uprawy roli i roślin w dobie integrowanej produkcji”. Poznań 3-4 lipca 2012, s. 41.
 27. Wenda-Piesik A., Piesik D., Lemańczyk G., Pańka D. 2012. Diagnosis of the risks poses by pests for spring wheat sown as facultative crop. Book of abstracts, 41 Annual meeting of ESNA, Stara Lesna, Hight Taras, Slovak Republic, 24-28 Wrzesień 2012, s. 86.
 28. Piesik D., Tabaka P., Delaney K., Wenda-Piesik A., Sendel S., Buszewski B. 2012. Progressive reduction of key Brassica napus volatile concentrations after pollination by pollen-feeder, Meligethes aeneus F. , 41st. Annual meeting of ESNA, Stara Lesna, Hight Taras, Slovak Republic, 24-28 Wrzesien 2012, s. 53.
 29. Wenda-Piesik A., Lemańczyk G., Pańka D. 2014. Zdrowotność pszenicy jarej uprawianej w terminie przewódkowym i wiosennym w zależności od przedplonu, odmiany i intensywności ochrony fungicydowej. 54 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin PiB, Poznań, 6-7 lutego 2014.
 30. Hoppe Sz., Korzeniewska T., Wenda-Piesik A. Waloryzacja odmian rzepaku ozimego w świetle badań PDOiR w latach 2000-2013 na glebach kompleksu pszennego. Konferencja naukowa pt. Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej, Poznań-Dymaczewo Nowe 7-9 maja, 2014.
 31. Twarużek M., Dorszewski P., Błajet-Kosicka A., Grabowicz M., Wenda-Piesik A., Grajewski J., Plitta O. 2014. The mycological and mycotoxicological status as well as quality of corn-cob-mix silages made of different maize varieties. XLIII Conference of Animal Nutrition SŻZ KNZ PAN, Siedlce-Serpelice 3-5.06.2014,s. 150-151.
 32. Nowak A., Wenda-Piesik A. 2014a. Effects of microelements and amino acids application on winter rape plant and canopy. 13th ESA Congress, 25-29 August 2014, Debrecen. ISBN 978-963-473-723-0, s. 43-44.
 33. Nowak A., Wenda-Piesik A. Physiological response of rape on amino acids biostimulation in alleviating abiotic stresses. 5th International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges. 18-20 September 2014 Bydgoszcz-Inowrocław, Poland, s. 108.
 34. Wenda-Piesik A., Lemańczyk G., Pańka D., Knapowski T. 2014. Use-value of grain and flour obtained from facultative and spring wheat. 13 th ESA Congress, 25-29 August 2014, Debrecen, Hungary, ISBN 978-963-473-723-0, 461-462.
 35. Wenda-Piesik A., Hoppe S., Korzeniewska T. 2014. Waloryzacja mieszańcowych odmian rzepaku ozimego w świetle badań PDOiR w latach 2000-2013 na glebach kompleksu pszennego. Konf. Naukowa pt. Elementy współczesnej agrotechniki i gospodarki materią organiczną, 16-18 czerwca 2014, Bydgoszcz-Fojutowo 2014.s. 58-59.
 36. Wenda-Piesik A., Krzesiński W., Kulpa D., Nowak A. 2014. Wpływ stresu mechanicznego na asymilację i transpirację w liściach rzepaku. Konf. Naukowa pt. Elementy współczesnej agrotechniki i gospodarki materią organiczną, 16-18 czerwca Bydgoszcz-Fojutowo 2014.s. 60-61.
 37. Nowak A., Wenda-Piesik A., 2015, Reakcja fotosyntezy liści na stres mechaniczny w dwóch fazach rozwojowych roślin rzepaku (Brassica napus oleifera), Mat. Konferencji Młodych Naukowców nt.: „Dokonania naukowe doktorantów”, Wydawnictwo CREATIVETIME, Kraków, ISBN: 978-83-63058-49-4, s. 37.
 38. Nowak, Wenda-Piesik A., 2015, Wpływ zastosowania nanocząsteczek żelaza w formie nalistnej na fizjologię roślin rzepaku we wczesnych fazach rozwojowych, Konferencji Młodych Naukowców nt.: „Dokonania naukowe doktorantów”, Wydawnictwo CREATIVETIME, Kraków, ISBN: 978-83-63058-49-4, s. 38.
 39. Nowak A., Wenda-Piesik A., 2015, Photosynthetic activity of rape ex plants (Brassica napus oleifera) cultured in vitro on media enriched with iron nanoparticles, Mat. Konf. VIth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agriculture Colleges “Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, Bydgoszcz – Ciechocinek, 17-19 September 2015, s 99.
 40. Nowak A., Wenda-Piesik A., 2015, Effect of iron nanoparticles in in vitro medium on the growth and root development of rape ex plants (Brassica napus oleifera), Mat. Konf. VIth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agriculture Colleges “Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, Bydgoszcz – Ciechocinek, 17-19 September 2015, s. 100.
 41. Wenda-Piesik, A. Nowak, M. Twarużek, A. Błajet-Kosicka, J. Grajewski, 2015, Mycotoxicological diagnosis of spring wheat grain in relation to agronomic and habitat factors, Abstracts book 11th International Conference „Trends in food, feed and environment al safety”, Bydgoszcz, 29-30. June 2015 Bydgoszcz, ISBN: 978-83-936060-8-5, 47.
 42. Dorszewski , M. Grabowicz, M. Twarużek, A. Błajet-Kosicka, A. Wenda-Piesik, J. Grajewski, Sz. Hoppe. The occurrence of fungi and mycotoxins in corn-cob-mix silages of different maize cultivars. Abstracts book „Nutrition of livestock, companion and wild animals” XLIV Scientific Session, Warsaw 16-17 June 2015, s. 68.
 43. Piotr Dorszewski, Małgorzata Grabowicz, Magdalena Twarużek, Anna Błajet-Kosicka, Wenda-Piesik, Jan Grajewski. The mycological and mycotoxicological status as well as quality of corn-cob-mix silages of different maize cultivars. Abstracts book 11th International Conference „Trends in food, feed and environment al safety”, Bydgoszcz, 29-30. June 2015 Bydgoszcz, ISBN: 978-83-936060-8-5, s. 47.
 44. Wenda-Piesik A., Kazek M. Productivity of early maturing cultivars of soybeans (Glycine max (L.) Merr.) in northwestern Poland. Proceedings of 14th ESA Congress 5-9th September 2016 Edinburgh, p. 25-26., Scotland - poster.
 45. Piesik D., Wenda-Piesik A., Krasińska A. Response of mated insects (both sexes) of Sitophilus granarius to blends of volatiles. Proceedings of 14th ESA Congress 5-9th September 2016 Edinburgh, p. 11-12., Scotland - poster wyróżniony.
 46. Wenda-Piesik A., Nowak A. Response of rape explants (Brassica napus var. oleifera) cultured in vitro on media enriched with iron nanoparticles, Proceedings of 14th ESA Congress 5-9th September 2016 Edinburgh, p. 21-22., Scotland - poster.
 47. Nowak A., Wenda-Piesik A., 2016, Effect of amino acids biostymulation on the parameters of rape photosynthesis (Brassica napus var. oleifera) in alleviating abiotic stress, Mat. Konf. VIIth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agriculture Colleges "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development", Bydgoszcz, 15-17 September 2016, s. 103.- poster
 48. Nowak A., Wenda-Piesik A., 2016, Wpływ zastosowania nanocząsteczek żelaza w środowisku in vitro na wybrane wskaźniki wzrostu eksplantatów rzepaku (Brassica napus var. oleifera), Mat. Konf. "Wpływ Młodych Naukowców Na Osiągnięcia Polskiej Nauki" IX EDYCJA, Wydawnictwo CREATIVETIME, Wrocław, - referat
 49. Nowak A., Wenda-Piesik A., 2016, Reakcja fotosyntetyczna roślin rzepaku (Brassica napus var. oleifera) na zastosowanie nanocząsteczek żelaza w formie nalistnej, Mat. Konf. "Wpływ Młodych Naukowców Na Osiągnięcia Polskiej Nauki" IX EDYCJA, Wydawnictwo CREATIVETIME, Wrocław, - referat
 50. Wierzchowska, P. Adamczyk, R. M. González Paredes, A. Wenda-Piesik, G. Strączyński, T. Ligor, T. Drewa, B. Buszewski, Analysis of volatile metabolites by solid phase microextraction (SPME) in combination with comprehensive gas chromatography and time of flight mass spectrometry (GCxGC TOF MS) for searching for genito-urinary tract carcinoma biomarkers. Międzynarodowa konferencja ExTech'2016 & ISSS'2016, 3-6 lipca 2016, Toruń (poster).
 51. M. González Paredes, J. Wierzchowska, A. Wenda-Piesik, J. Zawadzka, M. Muszytowski, G. Strączyński, T. Ligor, B. Buszewski, Comprehensive gas chromatography and time of flight mass spectrometry (GCxGC TOF MS) analysis of urine samples from patients with glomerular diseases. Międzynarodowa konferencja ExTech'2016 & ISSS'2016, 3-6 lipca 2016, Toruń (poster).
 52. Kazek M., Wenda-Piesik A. Productivity of early maturing soybeans (Glycine max L. Merr) in North-Western Poland. I Polsko-Ukraińskie Sympozjum Studenckich Kół Naukowych "Współczesne trendy w agronomii i technologiach żywienia człowieka" 06 czerwca 2016, WRiB Bydgoszcz - referat.
 53. Wenda-Piesik A. “Response of gas exchange to leaf piercing explained by piecewise linear regression for two developmental forms of rape plant (Brassica napus ssp. oleifera Metzg)”. 47 Międzynarodowe Colloqium Biometrycznym, w Kirach k. Zakopanego, 10-14. 09. 2017.
 54. Wenda-Piesik A., Hoppe Sz. „Znaczenie doboru odmian rzepaku ozimego dla województwa kujawsko-pomorskiego w oparciu o analizę danych z doświadczeń porejestrowych”. Konferencja pt. Badania naukowe jako wsparcie dla rozwiązań innowacyjnych w produkcji roślinnej. Wrocław , 21-22. 09. 2017
 55. Dorszewski, M. Twarużek, R. Kosicki, A. Wenda-Piesik, M. Jankowska, J. Grajewski. The mycological and mycotoxicological status of GEM silages and CCM silages made with biological additives, s. 9. 1. 39th Mycotoxin Workshop, Bydgoszcz 19-21.06.2017.
 56. Maciej Kazek, Wenda-Piesik. "Wpływ zabiegów przygotowujących glebę i materiał siewny na wielkość i jakość plonu nasion soi (Glycine max (L.) Merr.). 1. VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego pt.: " Bioróżnorodność - nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce", Rzeszów 11-13.09.2017.