KOŁO NAUKOWE
OCHRONY ROŚLIN
członkowie koła podczas sesji terenowej – identyfikacja czynników chorobotwórczych, sprawcy chorób roślin
członkowie koła podczas konferencji terenowej w Stacji Badawczej w Suszku (Bory Tucholskie)
członkowie koła na XVIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych (XXX Sejmik SKN), - 16-17 05. 2013r. we Wrocławiu zaprezentowali poster „Grzyby rodzaju Fusarium - występowanie w zbożach
i zagrożenia”
członkowie koła na XVIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych – wycieczka plenerowa do Książa
członkowie koła na XVIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych – wycieczka plenerowa do Książa
nasi członkowie przed budynkami UTP
w Fordonie- sesja terenowa "co w trawie piszczy"
za I miejsce - poster „Zdrowotność ziemniaka w uprawie ekologicznej”
za I miejsce - poster „Zdrowotność ziemniaka w uprawie ekologicznej”
AKTUALNOŚCI
CZŁONKOWIE
KOŁA
KONTAKT
ZARZĄD KOŁA
START
GALERIA
© by M. Jeske
członkowie koła podczas sesji terenowej w SDOO
w Chrząstowie
członkowie koła podczas sesji terenowej w SDOO
w Chrząstowie
członkowie koła podczas sesji terenowej w SDOO
w Chrząstowie
członkowie koła na XVI Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego
i Ogólnopolskiej Konferencji „Fitopatologia: Zdrowe Rośliny – Zdrowi Ludzie”