KOŁO NAUKOWE AGRONOMII

Witaj na stronie
Koła Naukowego Agronomii

Opiekun koła: Prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski
tel.: 52 374 9391
e-mail: darekjas@utp.edu.pl


Przewodniczący koła: Grzegorz Osiński


Działalność

Członkowie Koła Naukowego:

 1. Organizują dyskusje naukowe, seminaria, spotkania z przedstawicielami firm działających w sektorze rolnym i na jego rzecz oraz uczestniczą w nich.
 2. Wykonują eksperymenty laboratoryjne.
 3. Prowadzą badania polowe.
 4. Prezentują wyniki badań.
 5. Biorą udział w Międzynarodowych i Krajowych Targach Rolniczych, wystawach, itp.

Spotkania dyskusyjno-seminaryjne dotyczą, m.in.:

 • postępów agrotechniki w światowym i polskim rolnictwie,
 • rolnictwa precyzyjnego,
 • agrotechniki zbóż po późno zbieranych przedplonach,
 • możliwości poprawy wartości stanowisk w zmianowaniach zbożowych,
 • bezorkowych systemów i sposobów uprawy roli,
 • uprawy i siewu pasowego,
 • nawożenia dolistnego,
 • możliwości wykorzystania popiołu ze słomy do użyźniania gleby,
 • stosowania biostymulatorów w polowej produkcji roślinnej,
 • programów rolno-środowiskowych.

Problemy badawcze:

 • oddziaływanie biostymulatorów, w tym użyźniacza glebowego, na plonowanie roślin,
 • uproszczone sposoby uprawy roli,
 • siewy pasowe,
 • późno jesienne terminy siewu zbóż,
 • samosiewy roślin uprawnych w agroekosystemach.

Udział w konferencjach naukowych i szkoleniach:

 • 20 – 21 marca 2001 roku
  „Integracja z Unią Europejską a rolnictwo ekologiczne i ekoturystyka w Polsce na początku XXI wieku”
  Konferencja naukowa zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 • 20 – 21 marca 2002 roku
  „Rolnictwo ekologiczne i ekoturystyka w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej”
  Konferencja naukowa zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Efektem wystąpienia w czasie obrad członków SKN Doradztwa w Agrobiznesie Małgorzaty Budkowskiej i Przemysława Mikołajczaka było zakwalifikowanie ich referatu, jako jedynego z konferencji, do publikacji na łamach Pierwszego Portalu Rolnego: http://www.ppr.pl/displayResource.do?_resourcePK=2934&_phType=A
 • 10 – 11 maja 2001 roku
  „Przedsiębiorczość i ekologia a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”
  Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych zorganizowana przez Koło Naukowe Doradztwa w Agrobiznesie wraz z Kołem Naukowym Ekonomistów Rolnych w ramach obchodów pięćdziesięciolecia Akademii Techniczno-Rolniczej
 • 11 – 13 kwietnia 2002 roku
  Ogólnopolski Przegląd Dorobku Studenckich Kół Naukowych Akademii Rolniczych zorganizowany przez Koło Naukowe Menedżerów Agrobiznesu SGGW w Warszawie. Zaprezentowany przez Małgorzatę Budkowską i Przemysława Mikołajczaka referat pt. „Opinie konsumentów na temat żywności ekologicznej” zdobył wyróżnienie przyznane przez organizatorów Przeglądu Dorobku Kół Naukowych
 • 10 – 11 stycznia 2003 roku
  „Turystyka szansą rozwoju regionu”
  Międzynarodowa konferencja naukowa w Białowieży, zorganizowana przez SKN Ekonomistów Turystyki działające przy Uniwersytecie w Białymstoku
 • 20 – 21 marca 2003 roku
  „Rolnictwo ekologiczne a rozwój obszarów wiejskich w Europie”
  Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 • 11 – 13 kwietnia 2003 roku
  „Zarządzanie w warunkach integracji europejskiej”
  Międzynarodowej konferencji naukowa na Uniwersytecie w Białymstoku
 • 22 – 24 września 2003 roku
  „Młodzież akademicka a współczesna nauka”
  Międzynarodowa konferencja Studenckich Kół Naukowych w Akademii Podlaskiej w Siedlcach
 • 21 – 23 listopada 2003 roku
  „Gospodarcze, społeczne i środowiskowe aspekty funkcjonowania obszarów chronionych” Międzynarodowa konferencja naukowa w Supraślu k. Białegostoku, zorganizowana przez SKN Ekonomistów Turystyki działające przy Uniwersytecie w Białymstoku
 • 18 – 20 marca 2004 roku
  „Przyszłość rolnictwa ekologicznego w Europie po przystąpieniu krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej”
  Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 • 13 – 14 maja 2004 roku
  IX Międzynarodowa Konferencja Kół Naukowych, XXI Sejmik SKN w Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 • 4 – 5 marca 2005 roku
  „Integracja Europejska – szanse i zagrożenia dla rozwoju turystyki”
  Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki działające przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku
 • 13 – 17 listopada 2006 roku
  Bydgoski Festiwal Przedsiębiorczości Bydgoskie Studenckie Forum Business Centre Club
 • 15 maja 2007 roku
  „Teraz Twój Krok! Nauka przez doświadczenie drogą osobistego rozwoju”
  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Studenci w Unii Europejskiej” Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 6 – 7 grudnia 2007 roku
  „Problemy społeczno - gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania”
  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersytet Szczeciński
 • 3 - 5 kwietnia 2008 roku
  VI Międzynarodowa i VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
  Europa - Ekologia - Młodzież - Edukacja nt. „Rolnictwo ekologiczne – rolnictwem przyszłości” Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 18-19 kwietnia 2008 roku
  V Studencka Międzynarodowa Konferencja Naukowa
  „Warunki rozwoju obszarów wiejskich”
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 22 - 24 kwietnia 2008 roku
  IV Ogólnopolska Młodzieżowa Konferencja Naukowa
  Młodzi naukowcy - praktyce rolniczej nt. „Nowe tendencje rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich" Uniwersytet Rzeszowski
 • 19 maja 2008 roku
  współorganizacja Studenckiego Forum Kół Naukowych zorganizowanego przez studentów Wyższej Szkoły Gospodarki, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Uniwersytetu
 • 6 - 27 lipca 2008 roku
  XI edycja kursu „Challenges of Sustainable Development”
  organizowanego przez Fundację Sendzimir w Ośrodku Konferencyjnym PAN w Mogilanach k. Krakowa
 • 15 – 18 czerwca 2009 roku
  SKN Doradztwa w Agrobiznesie we współpracy z SKN Socjologii Wsi, SKN Ekologii Zwierząt, SKN Botaniki i Ekologii współorganizowało intensywny kurs w ramach Uniwersytetu Bałtyckiego pt. „Zrównoważony rozwój - nowa jakość życia”
  (Challenges of Sustainable Development – a new quality of life)
  w kursie uczestniczyli studenci Politechniki Gdańskiej, Akademii Medycznej z Wrocławia oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Bydgoszczy
 • 16-20 listopada 2011 roku
  Międzynarodowa Konferencja „Stability and Security in the Baltic Sea region”
  zorganizowana przez the Baltic University Programme konferencja obyła się w Rogowie (centrum konferencyjne SGGW w Warszawie)
 • 18-22 kwietnia 2012 roku
  Międzynarodowa Konferencja „Sustainable Consumption in the Baltic Sea region”
  zorganizowana przez the Baltic University Programme konferencja obyła się w Rogowie (centrum konferencyjne SGGW w Warszawie)
 • 24 – 26 maja 2013 roku
  I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe
  "Ekonomia społeczna szansą na rozwój gospodarczy w dobie kryzysu”
  zorganizowane przez Instytut Ekonomiczno-Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 10-13 listopada 2013 roku
  Międzynarodowa Konferencja Studencka
  zorganizowana przez the Baltic University Programme w związku z odbywającym się w Wilnie Czwartym Corocznym Forum dla Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego Forum zostało zorganizowane przez Komisję Europejską wspólnie z prezydencją Litwy w Radzie Unii Europejskiej, we współpracy z Sekretariatem Rady Państw Morza Bałtyckiego Wilno, Litwa
 • 23-27 kwietnia 2014 roku
  Międzynarodowa Konferencja Studencka
  „Green economy and greening university – Students in ACTION”
  zorganizowana przez the Baltic University Programme konferencja obyła się w Rogowie (centrum konferencyjne SGGW w Warszawie)


Koło Naukowe Agronomii działa od 06 marca 2007 roku, kiedy zostało wpisane do Rejestru Kół Naukowych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Zapraszamy wkrótce...