KOŁO NAUKOWE CHEMII ROLNEJ

Witaj na stronie
Koła Naukowego Chemii Rolnej

Opiekun koła:Dr hab. inż. Barbara Murawska
tel.: (52) 374 9102
e-mail: murawska@utp.edu.pl

Przewodniczący koła: Małgorzata Ziołek


Osobom zainteresowanym proponujemy:

 • rozwijanie umiejętności w zakresie pozyskiwania wiedzy,
 • realizacja studenckich projektów badawczych,
 • udział w pracach badawczych katedry,
 • udział na sesjach i konferencjach Kół Naukowych,
 • możliwości wyjazdów na targi oraz wystawy rolnicze.

Tematyka prac badawczych:

 • monitoring jakości produktów rolno-spożywczych,
 • oznaczenie właściwości fizyko-chemicznych gleb gospodarstw indywidualnych,
 • ocena procesów eutrofizacji zbiorników wodnych regionu Pomorza i Kujaw,
 • ocena redukcji substancji biogennych w ściekach z oczyszczalni hydrofitowej i zakładów przemysłowych w aspekcie czystości wód powierzchniowych,
 • wpływ czynników antropogenicznych na właściwości fizykochemiczne gleby oraz łagodzenie tych procesów poprzez zrównoważone nawożenie. • Koło Chemii Rolnej rozpoczęło swoja działalność 01.10.1974 roku, założycielem i długoletnim opiekunem naukowym był prof. dr hab. inż. Wojciech Cwojdziński.
 • Od 2002 roku opiekunem kola naukowego jest dr hab. inż. Barbara Murawska, aktywną współpracę oraz opiekę nad projektami badawczymi podejmują wszyscy pracownicy Zakładu Chemii Rolnej.
 • W ostatnich latach referaty prezentowane na konferencjach przez przedstawicieli naszego koła spotykały się z dużym uznaniem uczestników konferencji oraz członków jury, czego dowodem są przyznane nagrody i wyróżnienia.

Wybrane tematy wygłoszonych referatów przez członków Koła Chemii Rolnej na Krajowych
i Międzynarodowych Konferencjach Naukowych SKN:

 1. Dariusz Trojanowski - Stężenie jonów biogennych w wodzie Kanału Bydgoskiego w zależności od zagospodarowania terenu przybrzeżnego”.
 2. Dariusz Trojakowski Waldemar Spryszyński - Ocena zmian wartości wskaźników zakwaszenia i żyzności w glebie pod uprawą ziemniaka w systemie ekologicznym, konwencjonalnym i zintegrowanym.”
 3. Sławomir Długoszewski, Bożena Dudzińska - Ocena jakości bulw ziemniaka w zależności od miejsca zakupu i terminu przechowywania
 4. Małgorzata Ziołek - Plonowanie i wartości parametrów wypiekowych triticum spelta pod wpływem zastosowanego nawożenia
 5. Dariusz Trojakowski Magdalena Rosiewicz - Ocena wysokości i jakości plonu ziarna pszenicy ozimej uprawianej w warukach Polski i Wielkiej Brytanii
 6. Dariusz Trojakowski, Barbara Murawska - Evaluation of changes in the value of the parameters of soil acidity and fertility under potato in organic, conventional and integrated farming.
 7. Aleksander Bartkowiak Waldemar Dolatowska Ewelina- Ośrodki Doradztwa Rolniczego na polskich stronach internetowych.
 8. Michalina Konecka - Czy o wartości i jakości plonu bulw ziemniaka decyduje system gospodarowania.
 9. Dariusz Trojakowski, Barbara Murawska - Evaluation of changes in the value of the parameters of soil acidity and fertility under potato in organic, conventional and integrated farming.


Sprawozdanie z działaności Koła Naukowego Chemii Rolnej


Uprzejmie informujemy, iż w roku akademickim 2013/2014 w zajęciach Koła Naukowego Chemii Rolnej aktywnie uczestniczyło 12 studentów pracujących w kilku zespołach tematycznych. Działalność Koła Naukowego w roku akademickim 2012/2013 dotyczyła szerokiego spektrum tematyki badawczej takiej jak:

 • Ocena wartości wyróżników technologicznych ziarna w kierunku jego przeznaczenia „Pieczywo – smaczne nie zawsze zdrowe”
 • Wpływu wybranych czynników agrotechnicznych w aspekcie jakości ziarna kukurydzy.
 • nawozy naturalne i organiczne w świetle wymagań Dyrektywy Azotanowej Unii Europejskiej i ich wpływ na środowisko
 • Oceny redukcji substancji biogennych w ściekach z oczyszczalni hydrofitowej i zakładów przemysłowych w aspekcie czystości wód powierzchniowych Pradoliny Wisły.
 • Ocena procesów eutrofizacji zbiorników wodnych regionu Pomorza i Kujaw.
 • Wpływ zagospodarowania terenu przybrzeżnego Kanału Bydgoskiego na stężenie jonów biogennych w wodzie
 • Ośrodki Doradztwa Rolniczego i ich wykorzystanie w praktyce rolniczej
 • Optymalizacja nawożenia mineralnego (makroskładniki i mikroelementy) ziół w uprawie polowej.
 • Wpływu czynników antropogenicznych na właściwości fizykochemiczne gleby oraz łagodzenia tych procesów w wyniku zrównoważonego nawożenia.

Prace badawcze realizowane były w oparciu o doświadczenia modelowo - laboratoryjne oraz doświadczenia polowe w dni dogodne dla poszczególnych członków Koła Naukowego. Wyniki realizowanych prac badawczych zostały opracowane przez poszczególne zespoły tematyczno-badawcze i przedstawione na seminariach Koła.

W czerwcu 2014 członkowie Koła uczestniczyli w organizowanym przez firmę LECHPOL „Festiwalu Odmian i Dni Kukurydzy” który odbył się w Grochowinie. Studenci wysłuchali bardzo interesujących referatów na temat współczesnego rozwoju rolnictwa w Polsce i w świetle Unii Europejskiej. Uczestniczyli również w lustracji bardzo ciekawych doświadczeń polowych z nowymi odmianami kukurydzy.

W roku akademickim 2013-2014 zorganizowano wyjazdy terenowe do Stacji Badawczej w Wierzchucinku i Minikowie gdzie aktywnie uczestniczyli w pracach polowych oraz zapoznali się z tematyką badawcza dotyczącą prowadzonych doświadczeń. Szczególnie zainteresowanie wykazywali studenci statycznymi doświadczeniami prowadzonymi przez Zakład Chemii Rolnej od 1974 roku. Organizowano również wyjazdy do indywidualnych gospodarstw rolnych w Gutowie i Złej Wsi Wielkiej oraz Pędzewie zlokalizowanych na terenie regionu Pomorza i Kujaw gdzie studenci pobierali próbki glebowe i materiału roślinnego w celu wykonania analiz chemicznych, które pozwoliłyby określić konkretne potrzeby nawozowe w danym gospodarstwie jak również je zastosować. Uzyskane wyniki zostały opracowane i zaprezentowane na seminarium Koła gdzie prezentowali swoje wyniki.

Przedstawiciele Koła uczestniczyli również w Studenckim Forum Kół Naukowych działającym przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. które będzie współpracowało z komisją oceniającą czystość Kanału Bydgoskiego. Efektem tego był czynny udział członków naszego Koła w I Kongresie Studenckich Kół Naukowych Uczelni Bydgoskich nt. „Studenci Miastu i Regionowi” organizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Przewodnicząca wraz z członkami stworzyli nową stronę internetową Studenckiego Koła Naukowego Chemii Rolnej, w której zaktualizowali informacje dotyczące działalności koła.