NANOBIOINŻYNIERIA

Nanobioinżynieria

Nanobioinżynieria to nowa propozycja kształcenia Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Instytutu Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy dla studentów z całego kraju. Jest to unikatowy, jedyny tego typu kierunek w Polsce. Najnowsze analizy rynku postrzegają nano­technologię jako dźwignię rozwoju gospodarki w skali globalnej. Nanoprodukty i nanotech­nologie, coraz liczniej obecne w naszym życiu codziennym, potwierdzają te prognozy. Nowa oferta kształcenia jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie otoczenia biznesowego na absolwentów dysponujących najnowszą wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, szczególnie instrumentalnymi, z tego zakresu.
Nanobioinżynieria to kierunek pierwszego stopnia, realizowany w formie studiów stacjonarnych, 3,5-letnich, inżynierskich. Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do sprawnego poruszania się na styku najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i metod biologii eksperymentalnej o charakterze interdyscyplinarnym.

Student poznaje molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania organizmów żywych, procesy zachodzące na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Nabywa umiejętność praktycznego wykorzystywania wiedzy m.in. z zakresu matematyki i fizyki, szczególnie w aspekcie nano (10-9), materiałoznawstwa, informatyki, biologii, chemii, biochemii, mikrobiologii, wirusologii, bioinżynierii roślin do tworzenia nowych rozwiązań technologiczno-przemysłowych oraz prowadzenia procesów biotechnologicznych i nanobiotechnologicznych. Absolwent posiada kwalifikacje pozwalające podjąć pracę w różnych gałęziach przemysłu związanych ze stosowaniem i wytwarzaniem bionanomateriałów i nanomateriałów. Może zostać zatrudniony w jednostkach przemysłowych, laboratoriach badawczo-rozwojowych, analitycznych związanych z bioinżynierią roślin, w tym z kulturami in vitro, mikrobiologią, w przemyśle nanobiotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnych, diagnostyką molekularną materiału biologicznego, nowoczesną hodowlą i ochroną roślin, w przemyśle rolno-spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym. Miejscem pracy są również instytucje nadzorcze i kontrolne, administracja państwowa oraz firmy konsultingowe.

Nanobioinżynieria to kierunek dla miłośników biologii, chemii, fizyki, w tym zwłaszcza badań eksperymentalnych, zainteresowanych zdobyciem ciekawej pracy w interdyscyplinarnych zespołach, których działalność wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnej gospodarki.