WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ

Witamy w strefie współpracy.

Mamy nadzieję, że współpraca z Naszym Wydziałem będzie dla Państwa bardzo owocna. Poniżej można zapoznać się z pełną ofertą współpracy przygotowaną przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii.

Baza specjalistów
Przedsiębiorcy poszukujący wsparcia mają możliwość nawiązania kontaktów ze specjalistami z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Baza specjalistów umożliwia m. in. poszukiwanie partnerów do współpracy w zakresie transferu technologii, wiedzy oraz prac badawczo-rozowjowych.

Baza ofert współpracy
Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców.

Kontakt w sprawie współpracy
dr inż. Dorota Wichrowska
Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką
tel. (52) 374-93-20
e-mail: Dorota.Wichrowska@utp.edu.pl
realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
 
NABÓR
Od 4 do 25 września 2017
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: