KONKURSY NA STANOWISKA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Konkurs na stanowisko Asystenta
 • Formularz ogłoszenia
  JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Katedra Przyrodniczych Podstaw Rolnictwa i Ogrodnictwa
  TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
  19.04.2018
 • Application form
  ORGANIZATIONAL UNIT:  Department of Agrometeorology, Plant Irrigation and Horticurtule
  TIME OF SUBMISSION OF OFFERS:   19.04.2018