>
Stypendia i granty
 
 

 
 
 
 
(c) Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych UTP w Bydgoszczy
autor strony: dr inż. Dariusz Kulus
MENU

rok 2015

1. Uzyskanie projektu badawczego BSM nr 37/2015 "Krioprezerwacja ajanii spokojnej (Ajania pacifica /Nakai/ Bremer et Humpries)". Projekt finansowany przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy (dr. inż. Piotr Piszczek doc. UTP, mgr inż. Dariusz Kulus).Uzyskanie projektu badawczego BSM nr 37/2015 "Krioprezerwacja ajanii spokojnej (Ajania pacifica /Nakai/ Bremer et Humpries)". Projekt finansowany przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy (dr. inż. Piotr Piszczek doc. UTP, mgr inż. Dariusz Kulus).

2. Uzyskanie projektu badawczego BSM nr 36/2015 "Wpływ nanokoloidów srebra i miedzi na wzrost pędów bocznych i regenerację pędów przybyszowych u chryzantemy wielkokwiatowej w kulturze in vitro". Projekt finansowany przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy (dr inż. Piotr Piszczek doc. UTP, dr inż. Alicja Tymoszuk).


3. Uzyskanie dofinansowania udziału w 25. Międzynarodowym Sympozjum EUCARPIA: Crossing Borders pt. "Young Research Fund of Eucarpia Section Ornamentals" (mgr inż. Dariusz Kulus).

rok 2014

1. Uzyskanie projektu badawczego BSM nr 60/2014 "Analiza biochemiczna, molekularna i ultrastrukturalna komórek poddanych krioprezerwacji". Projekt finansowany przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy (dr. inż. Piotr Piszczek doc. UTP, mgr inż. Dariusz Kulus).

2. Uzyskanie projektu badawczego BSM nr 59/2014 "Zastosowanie nanokoloidów metali, nanotlenku cynku i tlenku grafenu w mikrorozmnażaniu chryzantemy wielkokwiatowej". Projekt finansowany przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy (dr inż. Piotr Piszczek doc. UTP, dr inż. Alicja Tymoszuk).


3. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 (mgr inż. Dariusz Kulus)

4. Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wybitnych młodych studentów (mgr inż. Dariusz Kulus)

rok 2013

1. Uzyskanie projektu badawczego BSM nr 41/2013 "Analiza zmienności genetycznej u chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysanthemum x grandiflorum /Ramat./ Kitam.) poddanej krioprezerwacji". Projekt finansowany przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy (prof. dr hab. inż. Małgorzata Zalewska, mgr inż. Dariusz Kulus).

2. Uzyskanie projektu badawczego BSM nr 42/2013 "Gynogeneza in vitro u chryzantemy wielkokwiatowej". Projekt finansowany przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy (prof. dr hab. inż. Małgorzata Zalewska, dr inż. Natalia Miler).

rok 2012

1. Stypendium "Krok w przyszłość IV edycja" przeznaczone dla najlepszych doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (mgr inż. Małgorzata Antkowiak).

2. Grant dla doktorantów finansujący udział w 24 Międzynarodowym Sympozjum EUCARPIA (dr inż. Alicja Tymoszuk).

3. Uzyskanie projektu badawczego BSM nr 29/2012 "Kwitnienie ajanii spokojnej (Ajania pacifica /Nakai/ Bremer et Humpries)". Projekt finansowany przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy (prof. dr hab. inż. Małgorzata Zalewska, mgr inż. Małgorzata Antkowiak).

4. Uzyskanie projektu badawczego BSM nr 31/2012 "Wpływ krioprezerwacji metodą kapsułkowania - dehydratacji na stabilność genetyczną chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysanthemum x grandiflorum Ramat./Kitam./ )". Projekt finansowany przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy (prof. dr hab. inż. Małgorzata Zalewska, mgr inż. Dariusz Kulus).


rok 2011

1. Uzyskanie projektu badawczego nr 7297/B/P01/2011/40 "Indukcja embriogenezy somatycznej u chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysanthemum x grandiflorum Ramat./Kitam./ ) grupy odmianowej Lady oraz ocena stabilności roślin otrzymanych z zarodków somatycznych", Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dr Justyna Lema-Rumińska).

2. Stypendium "Krok w przyszłość IV edycja" przeznaczone dla najlepszych doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (dr inż. Alicja Tymoszuk).

3. Uzyskanie projektu badawczego BSM 61/2011 "Wiosenne kwitnienie ajanii spokojnej (Ajania pacifica /Nakai/ Bremer et Humpries) w uprawie doniczkowej oraz z przeznaczeniem na kwiat cięty". Projekt finansowany przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy (prof. dr hab. inż. Małgorzata Zalewska, mgr inż. Małgorzata Antkowiak).

4. Uzyskanie projektu badawczego BSM 62/2011 "Indukowanie zmienności u chryzantem w warunkach in vitro za pomocą mikrofal". Projekt finansowany przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy (prof. dr hab. inż. Małgorzata Zalewska, dr inż. Natalia Miler).

5. Uzyskanie projektu badawczego BSM 63/2011 "Regeneracja pędów i zarodków przybyszowych z izolowanych in vitro kwiatów języczkowatych chryzantemy wielkokwiatowej". Projekt finansowany przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy (prof. dr hab. inż. Małgorzata Zalewska, dr inż. Alicja Tymoszuk).


rok 2009

1. Stypendium "Krok w przyszłość III edycja" przeznaczone dla najlepszych doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (dr inż. Alicja Tymoszuk).

2. "Stypendium dla doktorantów 2008/2009 - ZPORR". Projekt ten zakładał objęcie pomocą stypendialną najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich piszących pracę doktorską, której badania lub komercjalizacja przyczyni się do podniesienia poziomu innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (dr inż. Alicja Tymoszuk).

Doktoraty
Patenty
Strona WRiB
Publikacje
CBR
Biblioteka główna UTP
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
Acta Scientiarum Polonorum
Strona główna UTP
Historia
Galeria zdjęć
Kierunki badań
Dydaktyka
Pracownicy
Strona główna