>
Patenty
Galeria zdjęć
MENU
Publikacje
Historia
Kierunki badań
Dydaktyka
Pracownicy
Strona główna
Rys Historyczny Katedry
(c) Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych UTP w Bydgoszczy
autor strony: dr inż Dariusz Kulus
Zapraszamy do zapoznania się z bogatym rysem historycznym Katedry

Jednostka rozpoczęła działalność w 1971r. jako Pracownia Ogrodnictwa, wyodrębniona z Zespołu Oddziału Instytutu Uprawy Roli i Roślin AR w Poznaniu i do 1981r. funkcjonowała w strukturze wewnętrznej Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin. Jej organizatorem i kierownikiem był prof. dr hab. Marek Jerzy. W 1981r. uzyskała status samodzielnego Zakładu Ogrodnictwa, a w 1989r. awansowała organizacyjnie do miana Katedry. W 2000r. jednostka zmieniła nazwę na Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych, a funkcję kierownika objęła prof. dr hab. Małgorzata Zalewska. W strukturze Katedry w tym samym roku powołano Pracownię Biotechnologii. W ramach projektu "Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2012-2013 w Katedrze utworzone zostanie Laboratorium Genetycznego Identyfikowania Odmian Roślin Uprawnych i Badania ich Tożsamości. W ramach funkcjonowania laboratorium możliwe będą prace dotyczące zastosowania markerów DNA do ustalania tożsamości odmian oraz zróżnicowania genetycznego, co może być wykorzystane do ochrony praw hodowców, identyfikacji cennego materiału biologicznego a także w procesie hodowlanym.

W Katedrze zatrudnionych jest 8 nauczycieli akademickich (w tym 1 profesor na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 1 - doktor habilitowany, 6 doktorów - w tym 4 na stanowisku adiunkta, 1 na stanowisku docenta oraz 1 - na stanowisku asystenta) oraz 1 pracownik technicznych. Wszyscy pracownicy są absolwentami naszego Wydziału.

Strona WRiB
CBR
Biblioteka główna UTP
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
Acta Scientiarum Polonorum
Strona główna UTP