>
Publikacje z 2004 roku
MENU
(c) Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych UTP w Bydgoszczy
autor strony: Dariusz Kulus


Głowacka B., 2004. Wpływ barwy światła na namnażanie mikrosadzonek pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.). Biotechnologia 2(65): 168-175.
Głowacka B., 2004. Wzrost rozsady pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) w sztucznym świetle niebieskim o różnym natężeniu. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN Seria B Nr 52: 79-86.
Głowacka B., 2004. Mikrorozmnażanie pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) w świetle o różnej barwie. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 239(95): 103-108.
Głowacka B., 2004. The effect of blue light on the height and habit of the tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) transplant. Folia Horticulturae 16/2: 3-10.
Jerzy M., Zalewska M., 2004. Kształtowanie pokroju typu Sombrero u chryzantem z grupy Lady w uprawie wiosennej i letniej. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 236. Agricultura 94: 57-60.
Lema-Rumińska J., Licznerska I., 2004. Wpływ regulatorów wzrostu na regenerację kaktusa Copiapoa tenuissima Ritt f. monstruosa z eksplantatów merystematycznych. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 236 (94): 109-114.
Lema-Rumińska J., Zalewska M., 2004. Sudies on flower pigments of chrysanthemum mutants: Nero and Wonder group. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus 3(1): 125-135.
Lema-Rumińska J, Zalewska M., Sadoch Z., 2004. Radiomutants of chrysanthemum (Dendranthema grandiflora Tzvelev) of the Lady group: RAPD analysis of the genetic diversity. Plant Breeding 123 (3) 290-293.
Woźny A., Jerzy M., 2004. Wpływ barwy światła na zimowe kwitnienie tulipana. Pr. Komis. Nauk Rol. i Biol. BTN 2004, Seria B, Nr 52:375-381.
Woźny A., Jerzy M., 2004. Wpływ barwy światła na jakość tulipanów pędzonych metodą +50C. Acta Scientiarum Polonorum, Seria Hortorum Cultus 3(2): 3-12.
Zalewska M., Lema-Rumińska J., 2004. Wpływ promieniowania gamma na regenerację pędów przybyszowych z eksplantatów liściowych chryzantemy wielkokwiatowej (Dendranthema grandiflora Tzvelev). Biotechnologia 2(65): 86-92.
Zalewska M., Woźny A., 2004. The effect of coconut fibre on the rooting of border pelargonium (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) cuttings. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Seria Horticulture 7(2): 1-9.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2010
2011
Strona WRiB
Publikacje
CBR
Biblioteka główna UTP
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
Acta Scientiarum Polonorum
Strona główna UTP
Historia
Galeria zdjęć
Kierunki badań
Dydaktyka
Pracownicy
Strona główna