>
Publikacje z 2006 roku
MENU
(c) Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych UTP w Bydgoszczy
autor strony: Dariusz Kulus


Głowacka B., 2006. Effect of the light colour on the different stages of the tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) micropropagation. Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 575-578.
Głowacka B., 2006. Reakcja rozsady pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) na uzupełnienie światła dziennego światłem niebieskim. Folia Horticulturae, Suplement 2006/1: 145-149.
Lema-Rumińska J., Fijałkowska A., 2006. Dynamika wzrostu kalusa oraz regeneracja struktur embrioidalnych u kaktusa z rodzaju Gymnocalycium w zależności od warunków świetlnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 510: 325-331.
Miler N., Zalewska M., 2006. The influence of light colour on micropropagation of chrysanthemum. Acta Horticulturae 725: 347-350.
Woźny A., Zalewska M., 2006. Wzrost i kwitnienie zefiranta wielkokwiatowego (Zephyranthes grandiflora Lindl.) w zależności od warunków uprawy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 510 (cz. II): 723-730.
Zalewska M., Miler N., Brzezińska M., 2006. Zjawisko topofizy in vitro w aspekcie wydajności matecznika chryzantem in vivo. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 510 (cz. II): 731-736.
Zalewska M., Woźny A., 2006. Effect of blue light on the growth of chrysanthemum under long and short day. Electronic Jornal of Polish Agricultural Universities, Seria Horticulture, 9(4): 1-15.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2010
2011
Strona WRiB
Publikacje
CBR
Biblioteka główna UTP
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
Acta Scientiarum Polonorum
Strona główna UTP
Historia
Galeria zdjęć
Kierunki badań
Dydaktyka
Pracownicy
Strona główna