Patenty
Galeria zdjęć
MENU
Publikacje
Historia
Kierunki badań
Dydaktyka
Pracownicy
Strona główna
Publikacje z 2010 roku
(c) Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych UTP w Bydgoszczy
autor strony: mgr inż. Dariusz Kulus

Woźny A., 2010. Wpływ jakości światła na wzrost rozsady wybranych gatunków roślin kwietnikowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 55: 423-429.
Zalewska M., Miler N., 2010. Zjawisko topofizy w regeneracji pędów przybyszowych in vitro u chryzantemy wielkokwiatowej. Biotechnologia 2(89): 89-95.
Zalewska M., Miler N., Wenda-Piesik A., 2010. Effect of in vitro topophysis on the growth, development, and rooting of chrysabthmeum explants (Chrysanthemum x gradiflorum /Ramat./ Kitam). Journal of Horticultural Science & Biotechnology 85 (4): 362-366.
Zalewska M., Antkowiak M., 2010. Wzrost i kwitnienie mieczyków ogrodowych (Gladiolus hybridus) w uprawie przyspieszonej w szklarni w zależności od temperatury przechowywania bulw. Część I. Jakość roślin. Nauka Przyroda Technologie, tom 4, zeszyt 5, #61.
Zalewska M., Antkowiak M., 2010. Wzrost i kwitnienie mieczyków ogrodowych (Gladiolus hybridus) w uprawie przyspieszonej w szklarni w zależności od temperatury przechowywania bulw. Część II. Jakość roślin. Nauka Przyroda Technologie, tom 4, zeszyt 5, # 62.
Zalewska M., 2010. In vitro adventitious bud techniques as a tool in creation of new chrysanthemum cultivars: 189-218. In: Floriculture; role of tissue culture and molecular techniques. Datta S.K., Chakrabarty D. Pointer Publishers.
Zalewska M., Lema-Rumińska J., Miler N., Gruszka M., Dąbal W., 2010. Induction of adventitious shoot regeneration in chrysanthemum as affected by the season. In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant: DOI 10.1007/s11627-010-9330-7.
Zalewska M., Miler N., Tymoszuk A., Drzewiecka B., Winiecki J., 2010. Results of mutation breeding activity on Chrysanthemum x grandiflorum (Ramat.) Kitam. in Poland Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 13(4), #27

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2010
2011
Strona WRiB
CBR
Biblioteka główna UTP
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
Acta Scientiarum Polonorum
Strona główna UTP