>
Patenty
Galeria zdjęć
MENU
Publikacje
Historia
Kierunki badań
Dydaktyka
Pracownicy
Strona główna
Publikacje z 2014 roku
© Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych UTP w Bydgoszczy
autor strony: mgr inż. Dariusz Kulus

Durau B. 2014. Woda dla kapusty i marchwi. Warzywa 7: 24-25.
Kulus D., Zalewska M., 2014. Cryopreservation as a tool used in long-term storage of ornamental species - a review. Scientia Horticulturae 168: 88-107 Publikacja znalazła się na liście 25 najczęściej pobieranych artykułów opublikowanych w Scientia Horticulturae w okresie wrzesień-grudzień 2014.
Kulus D., Zalewska M., 2014. In vitro plant recovery from alginate encapsulated Chrysanthemum × grandiflorum /Ramat./ Kitam. shoot tips. Propagation of Ornamental Plants 14(1): 3-12.
Kulus D., 2014. Wykorzystanie krioprezerwacji w ochronie cennych zasobów genetycznych chryzantem, [w:] , pp. 95-106, red. Łaska G., Białystok, ISBN 978-83-62069-93-4
Kulus D., 2014. Biotechnologiczne metody reprodukcji roślin ozdobnych, [w:] "Jakość życia w badaniach młodych naukowców", red. Mucha-Szajek E., Poznań, pp. 87-104, ISBN 978-83-61-449-21-8
Kulus D., 2014. Zastosowanie kultur tkankowych w mikrorozmnażaniu chryzantem, [w:] "Nauka niejedno ma imię", red. Flizikowski J., Bydgoszcz, pp. 63-72, ISBN 978-83-64235-22-1 (4 pkt.)
Kulus D., 2014. Micropropagation of selected Agave species, [w:] "PhD Interdisciplinary Journal" 1/2014, red. Czubenko M., Gdańsk, pp. 75-84, ISBN: 978-83-60779-28-6 DOI: 10.13140/2.1.1482.6565
Kulus D., Zalewska M., 2014. Cryopreservation of embryogenic tissues - a review. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica, 56(1), pp. 68 IF 0.612
Kulus D., 2014. Determinanty embriogenezy somatycznej, [w:] "Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki - Nauki Przyrodnicze (rolnictwo i ogrodnictwo)", pp. 80-88, Kraków, ISBN 978-83-63058-38-8
Kulus D., 2014. Mikrorozmnażanie roślin ozdobnych w Polsce i na świecie. Streszczenie w materiałach konferencyjnych IV Kopernikańskiego Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, pp. 141.
Lema-Rumińska J., Kulus D., 2014. Micropropagation of cacti – a review. Haseltonia 19: 46-63.
Miler N. 2014. Markery molekularne w ogrodnictwie. Hasło Ogrodnicze 7/2014: 7-10.
Miler N., Świerczyńska L. 2014. O krzyżowaniu chryzantem słów kilka. Rośliny Ozdobne 6: 21-23.
Miler N., Zalewska M. 2014. Somaclonal variation of chrysanthemum propagated in vitro from different explant types. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 13(2): 69-82.
Teixeria da Silva J., Kulus D., 2014. Chrysanthemum biotechnology: discoveries from the recent literature. Folia Horticulturae 26(2): 67-77
Tymoszuk A., Zalewska M., 2014a. In vitro adventitious shoots regeneration from ligulate florets in the aspect of application in chrysanthemum breeding. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 13(2) 2014, 45-58.
Tymoszuk A., Zalewska M., 2014b. Biological factors affecting regeneration of adventitious shoots from in vitro isolated ligulate florets of chrysanthemum. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 13(3) 2014, 155-165.
Tymoszuk A., Zalewska M., Lema-Rumińska J., 2014. Regeneration of somatic embryos from in vitro isolated ligulate florets of chrysanthemum. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 13(4) 2014, 13-22.
Tymoszuk A., 2014 Application of silver and copper nanocolloids in disinfection of explants in chrysanthemum in vitro cultures. Book of Abstracts. NanoPL 2014. 'Nanotechnology and Advanced Materials for Innovative Industry' 15-17 October 2014, INNO TECH EXPO 2014 Kielce, POLAND: 47-48.
Woźny A., 2014. Źródła światła wykorzystywane w produkcji ogrodniczej. Mat. Konf. "Promieniowanie optyczne oddziaływanie metrologia technologie" Baranów Sandomierski 28-30 maja 2014.
Zalewska M., Kulus D., 2014. Improvement of Chrysanthemum × grandiflorum /Ramat./Kitam. encapsulation-dehydration cryopreservation protocol. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 13(2): 97-108.
Zalewska M., Kulus D., 2013. Cryopreservation of in vitro-grown shoot tips of chrysanthemum by encapsulation-dehydration. Folia Horticulturae 25(2): 133-140.


2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2010
2011
Strona WRiB
CBR
Biblioteka główna UTP
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
Acta Scientiarum Polonorum
Strona główna UTP