>
Patenty
Galeria zdjęć
MENU
Publikacje
Historia
Kierunki badań
Dydaktyka
Pracownicy
Strona główna
Publikacje z 2015 roku
(c) Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych UTP w Bydgoszczy
autor strony: Dariusz Kulus

Durau B., 2015. Przegląd rozwiązań nawodnień stosowanych w polowej uprawie pomidora i ogórka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, III/1, 533-544
Jerzy M., Zalewska M., Tymoszuk A., 2015. Effect of kinetin on the elongation of adventitious shoots regenerated in vitro from ligulate florets in Chrysanthemum x grandiflorum /Ramat./ Kitam. Acta Horticulturae, 1083, 577-584, (10 pkt zgodnie z rozporządzeniem MNiSW Dz.U. 1.VIII.2012)
Kulus D., 2015. Application of cryopreservation for chrysanthemum genetic resources conservation. Acta Horticulturae, 1087, 225-232, DOI: 10.13140/RG.2.1.2081.6488,
Kulus D., 2015. Micropropagation of Kalanchoe tubiflora (Harvey) Hamet. Science, Nature, Technologies - Nauka, Przyroda, Technologie, 9, 1, 14, 1-8
Kulus D., 2015. Zjawisko erozji genetycznej jako zagrożenie dla biobezpieczeństwa współczesnego świata. W: Karwat J., Bezpieczeństwo współczesnego świata: Historia, wyzwania, konflikty zbrojne. Maiuscula, Poznań, 215-225
Lema-Rumińska J., Śliwińska E., 2015. Evaluation of the genetic stability of plants obtained via somatic embryogenesis in Chrysanthemum × grandiflorum (Ramat./Kitam.). Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 14(3): 131-139
Lema-Rumińska J., Tymoszuk A., Miler N., Durau B., 2015. Regeneracja kalusa z eksplantatów korzeniowych u Chrysanthemum × grandiflorum (Ramat.) Kitam. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 580, 53-61
Miler N., Muszczyk P., 2015. Regeneration of callus and shoots from the ovules and ovaries of chrysanthemum in vitro. Acta Horticulturae, 1083,103-106
Piesik D., Miler N., Lemańczyk G., Bocianowski J., Buszewski B., 2015. Botrytis cinerea infection in three cultivars of chrysanthemum in 'Alchimist' and its mutants: Volatile induction of pathogen-infected plants. Scientia Horticulturae, 193, 127-135, doi: 10.1016/j.scienta.2015.06.04
Teixeira da Silva J. A., Lema-Rumińska J., Tymoszuk A., Kulpa D., 2015. Regeneration from chrysanthemum flowers: a review. Acta Physiologiae Plantarum, 37, 36, DOI: 10.1007/s11738-015-1773-3
Tymoszuk A., 2015. Hodowla chryzantemy wielkokwiatowej na drodze mutagenezy indukowanej promieniowaniem X i gamma. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 582, 101-114
Woźny A., 2015. Wpływ warunków siedliskowych na stan zieleni przyulicznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, III/1, 557-567
Woźny A., 2015. Źródła światła wykorzystywane w produkcji ogrodniczej. Prace Instytutu Elektrotechniki, 269, 47-54

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2010
2011
Strona WRiB
CBR
Biblioteka główna UTP
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
Acta Scientiarum Polonorum
Strona główna UTP