>
Wspomnienie
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Zalewska
Kierownik KROiW w latach 2000-2013
MENU

3 listopada 2013 roku po ciężkiej chorobie odeszła Profesor dr hab. Małgorzata Zalewska, kierownik Katedry Roślin Ozdobnych i Warzywnych na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Małgorzata Zalewska urodziła się 14 września 1954 roku w Bydgoszczy. W 1979 roku skończyła studia rolnicze na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i podjęła pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Ogrodnictwa, w późniejszych latach przekształconym w Katedrę Roślin Ozdobnych i Warzywnych. W 1985 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Jerzego uzyskała stopień naukowy doktora nauk rolniczych, a w 1996 doktora habilitowanego nauk rolniczych w specjalności hodowla i uprawa roślin ozdobnych. Tytuł profesora nauk rolniczych osiągnęła w 2003 roku, mając zaledwie 49 lat. Od 2000 roku pełniła funkcję kierownika Katedry.

Profesor Małgorzata Zalewska większość swojej pracy naukowej poświęciła różnym aspektom hodowli i uprawy chryzantemy wielkokwiatowej. Zajmowała się między innymi organogenezą przybyszową i somatyczną mutagenezą indukowaną in vitro u chryzantemy wielkokwiatowej, identyfikacją odmian roślin uprawnych w oparciu o chemotaksonomię i analizę DNA, badaniem wpływu chemicznych regulatorów wzrostu, temperatury, barwy światła i bodźców mechanicznych na wzrost i kwitnienie różnych gatunków roślin ozdobnych oraz opracowywaniem metod kształtowania oryginalnego pokroju chryzantem. Była współtwórcą ponad dwudziestu odmian chryzantem. Była niezwykle zdeterminowana i skuteczna w budowaniu infrastruktury dla badań naukowych. Głównie dzięki Jej staraniom przy Katedrze Roślin Ozdobnych powstały nowoczesne szklarnie, Pracownia Biotechnologii i Laboratorium Genetycznego Identyfikowania Odmian.

Wyniki swoich badań publikowała w naukowych czasopismach polskich i zagranicznych, a także na licznych konferencjach. Była autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych, popularno-naukowych i wielu patentów. Regularnie uczestniczyła w organizowanym w Poznaniu Sympozjum Chryzantemowym, gdzie mogła swoją cenną wiedzą i doświadczeniem dzielić się bezpośrednio z producentami chryzantem.

Pełniła funkcję eksperta kierunku ogrodnictwo w ramach prac Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Akademii Nauk. Była członkiem Międzynarodowego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Jej działalność naukowa, organizacyjna i dydaktyczna była wielokrotnie nagradzana, między innymi Złotym Krzyżem Zasługi.

Profesor Zalewska była też wspaniałym nauczycielem. Zajęcia dydaktyczne przez Nią prowadzone charakteryzowały się wysokim poziomem, co wynikało z bardzo dużej wiedzy oraz zawsze solidnego przygotowania. Studenci chętnie uczestniczyli w prowadzonych przez Nią wykładach, licznie też zgłaszali się z chęcią realizowania pod Jej opieką prac dyplomowych. Łącznie na kierunkach Rolnictwo, Biotechnologia i Architektura krajobrazu wypromowała 92 magistrów i 18 inżynierów. Była też promotorem 7 rozpraw doktorskich i recenzentem wielu rozpraw habilitacyjnych i doktorskich.

Pani Profesor zawsze traktowała studentów z szacunkiem i zaufaniem. Była osobą otwartą na rozmowę i nowe pomysły. Seminaria, które prowadziła, przebiegały w partnerskiej atmosferze wymiany myśli i informacji - studenci bardzo sobie te spotkania cenili. Jako kierownik Katedry była wzorem pracowitości i zaangażowania, pełna inwencji twórczej, nigdy nie marnowała czasu, a przy tym była wzorem skupienia i skuteczności w doprowadzaniu rzeczy do końca. Zawsze terminowo realizowała powierzone jej zadania. Bardzo chętnie nawiązywała także współpracę z innymi ośrodkami naukowymi. Wymagała wiele od siebie i od innych, ale też zawsze można było liczyć na jej fachową pomoc, konsultacje czy po prostu dobre słowo i dodanie odwagi. Jej postawa zawsze mobilizowała i zachęcała do pracy, potrafiła zdobyć się na słowa pochwały nawet w przypadku najmniejszych sukcesów. Bardzo doceniała i szanowała swoich pracowników, w razie potrzeby potrafiła o nich walczyć.

Prywatnie Pani Profesor dała się poznać jako osoba niezwykle życzliwa, ciepła i pełna optymizmu, zawsze skora do pomocy. Budowała w nas poczucie własnej wartości i wyjątkowości. Była powierniczką i wsparciem w życiu prywatnym, nie byliśmy dla niej tyko współpracownikami.

Mimo licznych obowiązków znajdowała także czas na pielęgnowanie zainteresowań, które obejmowały fotografię i podróże. Była miłośniczką filmów Pedro Almodóvara. Profesor Zalewska dała się poznać także jako wrażliwa poetka. Debiutowała w 2008 roku w miesięczniku literackim Akant. Od tego czasu aktywnie uczestniczyła w środowisku poetyckim publikując w almanachach i antologiach. W 2010 roku wydała autorski tomik poezji pt. "Z dotyku słońca", a na swoje 60-te urodziny planowała wydać 60 wierszy.

Pani Profesor Małgorzata Zalewska na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako osoba wyjątkowa i kochana.

Pracownicy Katedry Roślin Ozdobnych i Warzywnych
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Malgorzata Zalewska
 
(c) Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych UTP w Bydgoszczy
autor strony: dr inż. Dariusz Kulus
Strona WRiB
Publikacje
CBR
Biblioteka główna UTP
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
Acta Scientiarum Polonorum
Strona główna UTP
Historia
Galeria zdjęć
Kierunki badań
Dydaktyka
Pracownicy
Strona główna