SKŁAD OSOBOWY RADY WYDZIAŁU

Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym, lub stopniem doktora habilitowanego:


Prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska
Dr hab. Bożena Barczak, prof. nadzw. UTP
Dr hab. inż. Agata Bartkowiak
Dr hab. inż. Justyna Bauza – Kaszewska
Prof. dr hab. Halina Dąbkowska-Naskręt
Prof. dr hab. inż. Bożena Dębska
Prof. dr hab. inż. Jacek Długosz
Dr hab. inż. Krzysztof Gęsiński
Prof. dr hab. inż. Grażyna Harasimowicz-Hermann
Dr hab. inż. Iwona Jaskulska, prof. nadzw. UTP
Prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski
Dr hab. inż. Hanna Jaworska, prof. nadzw. UTP
Dr hab. inż. Mirosław Kobierski, prof. nadzw. UTP
Prof. dr hab. Jan Koper
Dr hab. inż. Karol Kotwica, prof. nadzw. UTP
Dr hab. inż. Robert Lamparski
Dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk, prof. nadzw. UTP
Dr hab. Justyna Lema-Rumińska, prof. nadzw. UTP
Dr hab. inż. Joanna Lemanowicz
Dr hab. inż. Leszek Lenc
Dr hab. Anna Ligocka
Prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz
Prof. dr hab. inż. Paweł Nowaczyk
Prof. dr hab. Zbigniew Paluszak
Dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. nadzw. UTP
Prof. dr hab. inż. Dariusz Piesik
Dr hab. inż. Anna Piotrowska-Długosz, prof. nadzw. UTP
Prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński
Dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prof. nadzw. UTP
Prof. dr hab. inż. Stanisław Rolbiecki
Dr hab. inż. Anna Sawilska
Prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak
Dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, prof. nadzw. UTP
Prof. dr hab. inż. Elwira Śliwińska
Prof. dr hab. inż. Maria Wawrzyniak
Dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik, prof. nadzw. UTP
Dr hab. inż. Edward Wilczewski
Prof. dr hab. inż. Sławomir Zawisza
Prof. dr hab. inż. Jacek Żarski

Nauczyciele akademiccy o tzw. niesamodzielnym statusie:


Dr inż. Tomasz Knapowski
Dr inż. Krystyna Kondratowicz-Maciejewska
Dr inż. Renata Kuśmierek-Tomaszewska
Dr inż. Aleksander Łukanowski
Dr inż. Mariusz Piekarczyk
Dr inż. Aneta Siwik-Ziomek
Dr inż. Magdalena Tomaszewska-Sowa
Dr inż. Anita Woźny


Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi


Mgr inż. Mirosława Żarska
Mgr Piotr Dambecki
Mgr Dominika Rymarz

Przedstawiciele Studiów Doktoranckich i Studentów

mgr inż. Katarzyna Klimkowska
inż. Anna Beszczyńska
Gabriela Budziszewska
Miłosz Dobrzeniecki
Wioleta Kwiatkowska
Justyna Mańkowska
Jan Plotta
Zuzanna Połczyńska
inż. Szymon Przybyszewski
inż. Martyna Tarnowska
inż. Monika Walczak
Zuzanna Wojtkowska
inż. Maksymilian Woźnicki

Harmonogram Rady Wydziału